Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Sponsorzy

Sponsorzy, ktrzy wspierali i wspieraj? dzia?alno??

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach

1. AXEL MET M. Wjcik

2. AGRO MERKURY SP. ZOO

3. Apteka POD MO?DZIERZEM

4. EMA TRANSPORT HANDEL US?UGI J. Kufel

5. EMKA piekarnia K. Migasiewicz

6. GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI I. Belter

7. GOSPODARSTWO ROLNE S.C. Marcinkowski i Kubiatowicz

8. KOMINIARSTWO W. Krupecki

9. MI?DZYNARODOWY I KRAJOWY TRANSPORT CI??AROWY

B. Urba?ski

10. MRK HANDEL I US?UGI R. Augu?ci?ski

11. NELTEX ZAK?AD PRODUKCYJNO HANDLOWY - K.R. Koteras

12. ODNOWA J. Modlibowski

13. PIZZERIA ITALIANA

14. OSKAR PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWE - P. Kubicki

15. ROMTRANS TRANSPORT PUBLICZNY R. Gruszka

16. S?KBUD ZAK?AD REMONTOWO BUDOWLANY

H. S?kowski

17. SKLEP SPO?YWCZO PRZEMYS?OWY M. Graczyk

18. TRANSPORT US?UGI HANDEL R. Pauszek

19. US?UGI KSI?GOWE M. Stefa?ska

20. ZAK?AD INSTALACJI WOD KAN GAZ C.O

A. Pacholski i G. Cie?lak

21. ZAK?AD REMONTOWO BUDOWLANY M. Rosik

22. ZAK?AD BUDOWALNY MIRBUD A. Giersig

23. ZUPH ODZYSK P. Radzi?ski

24. Zesp? Gabinetw Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistw HIPOKRATES
25.
PHU "ZORRO" - Sylwia Pisarek - Sto?ek
26.
ZAK?AD BUDOWLANY - Andrzej Stiller
27.
ASTROZAKUPY POZNA?
28.
PORTAL ASTRONOMIA.PL
29.KOMPLEKS GASTRONOMICZNO - REKREACYJNY "ZBYSZKO- NOWA HOLANDIA" - Zbigniew Kozan
30. W?odzimierz Dudek

K?cik nauczycielski