Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Co oferuje nasze gimnazjum?

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczykw

w Skokach

ul. Rogozi?ska 1

62 085 Skoki

tel/fax (061) 812 47 22

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach oferuje:

* Ko?a zainteresowa? we wszystkich ga??ziach nauki

* W?asn? gazetk? "Szkolny Miszmasz"

* Klub Europejski

* Teatr szkolny

* Sta?y dost?p do Internetu

* Wymian? wakacyjn? z zaprzyja?nionymi gminami: Bardowick i Venhuizen

* Szerok? wsp?prac? z honorowymi absolwentami z Danii, artystami maluj?cymi ustami

Mocni w sporcie

Dzi?ki zaanga?owaniu nauczycieli, a tak?e oddanej do u?ytku w 2002 roku hali sportowej, gimnazjali?ci zajmuj? czo?owe miejsca w powiecie, rejonie, wojewdztwie, a nawet rozgrywkach oglnopolskich. Jeste?my jedn? z najbardziej usportowionych szk?. W rywalizacji sportowej wojewdztwa wielkopolskiego zaj?li?my chlubne 12 miejsce na ponad 400 sklasyfikowanych szk?. W 2002 roku dru?yna m?odych pi?karzy zaj??a 9 miejsce w Finale Oglnopolskim Turnieju Pi?karskiego Coca-Cola.

Bardzo dobre wyniki osi?gaj? m?ode siatkarki, siatkarze, pi?karze, tenisi?ci sto?owi, lekkoatleci, plasuj?c si? od kilku lat w czo?wce wojewdztwa wielkopolskiego.

i na innych polach.

Mamy tak?e wiele innych osi?gni??. W?rd naszych uczniw s? finali?ci Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Konkursu Historycznego i Ekologicznego, laureaci Konkursu Biologicznego oraz finali?ci Konkursu Geograficznego.

Nasza m?odzie? gimnazjalna wyr?niana jest za wiedz? i umiej?tno?ci literackie, ortograficzne, biologiczne, recytatorskie. W 2003 roku dru?yna skockiego gimnazjum bra?a udzia? w Finale Wojewdzkim Konkursu Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego. Popularna jest tak?e gazetka "Szkolny Miszmasz, ktra po przegl?dach czasopism uczniowskich zdobywa od lat znacz?ce miejsca i wyr?nienia.

Dzia?alno?? gospodarcza i us?ugowa:

W ramach pozyskiwania ?rodkw finansowych na potrzeby szko?y, przygotowali?my bogat? ofert? w zakresie organizacji r?nego typu przedsi?wzi??:

* Imprezy sportowo - rekreacyjne

* Kursy i szkolenia dla przedsi?biorcw i osb fizycznych w zakresie informatyki, BHP i innych

* Obozy i kolonie dla dzieci i m?odzie?y:

- sportowe

- biwaki i obozy harcerskie

- wycieczki rowerowe

Baza szko?y.

W okresie letnim mamy mo?liwo?? przygotowania dla klientw oko?o 100 miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych, z pe?nym wyposa?eniem: ??ka, szafy, stoliki nocne. Do dyspozycji jest sto?wka, w ktrej przygotowywane s? smaczne posi?ki. Wszystko w zwartej zabudowie, otoczone kompleksem boisk do uprawiania sportu oraz lasem, przez ktry ?cie?ka o d?ugo?ci 400 metrw doprowadza nas do jeziora Maciejak.


Bogat? baz? szko?y uzupe?nia mo?liwo?? korzystania z pe?nowymiarowego boiska do pi?ki no?nej i hali sportowej o powierzchni 1600 m2. Hala, posiadaj?ca kompletne wyposa?enie do uprawiania gier sportowych, przyci?ga wielu mi?o?nikw sportu, zarwno amatorw, jak i profesjonalistw kluby sportowe.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty firmy zajmuj?ce si? wypoczynkiem dzieci i m?odzie?y, kluby sportowe, szko?y o profilach sportowych, harcerzy i wszelkie inne zainteresowane grupy.


Atutami wypoczynku w naszej szkole s?:

* Wysoka jako?? przedstawionej oferty

* Niski koszt

* Pe?na dyspozycyjno??

* Doskona?e po?o?enie w urokliwej okolicy

* Szeroka gama ?wiadczonych us?ug


K?cik nauczycielski