Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Targi Edukacyjne

Active ImageEdukacja dla zrównowa?onego rozwoju

UWAGA KLASY III – organizujemy wyjazd na Targi Edukacyjne

• sobota - 23 lutego 2008,
Wyjazd o godzinie 9,00 sprzed szko?y. Powrót oko?o godziny 13,00
Zapisy u pedagoga szkolnego.
14. 03.2008r. (pi?tek) w holu naszej szko?y odb?dzie si?
Gie?da Szkó? Pnadgimnazjalnych - godzina 17,00 . Uczniowie klas III oraz ich rodzice mog? zasi?gn?? informacji o szko?ach ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy!!!

  

K?cik nauczycielski