Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Lektury 2016/17

Wykaz lektur wed?ug Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 23 sierpnia 2007 r.

WYKAZ LEKTUR 2016/2017

v A. Fredro - Zemsta

v A. Mickiewicz - Dziady cz. 2

v A. de Saint - Exupery - Ma?y Ksi???

v A. Czechow - Kameleon

v J. R. R. Tolkien - Hobbit, czyli tam i z powrotem

v H. Sienkiewicz - Krzy?acy

v Powie?? detektywistyczna dla m?odzie?y

v Wsp?czesna powie?? obyczajowa dla m?odzie?y np.: Falbanki

v H. Sienkiewicz - Z pami?tnika pozna?skiego nauczyciela

v H. Sienkiewicz - Quo vadis

v A. Mickiewicz - Dziady cz.II

v A. Mickiewicz - Pan Tadeusz

v H. Sienkiewicz - Latarnik

v A. Fredro - ?luby panie?skie

v A. de Saint- Exupery - Ma?y Ksi???

v J. S?owacki - Balladyna

v A. Kami?ski - Kamienie na szaniec

v W. Szekspir - Romeo i Julia

v J. Kochanowski - Odprawa pos?w greckich

v Wsp?czesna powie?? wybrana z literatury polskiej i ?wiatowej XX wieku

v S. ?eromski - Si?aczka

v Sofokles - Antygona

v S. ?eromski - Syzyfowe prace

v Molier - Sk?piec lub ?wi?toszek

v G. Orwell - Folwark zwierz?cy

v A. de Saint - Exupery - Ma?y Ksi???

v L. Kruczkowski - Niemcy

v M. Bia?oszewski - Pami?tnik z powstania warszawskiego

K?cik nauczycielski