Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2005/2006

Rok szkolny 2005/2006

Sk?ad zespo?u:

D?browska R?a, Szymkowiak Judyta, Wojtasiak Anna, Michalska Ewelina, Sto?ek Sylwia, Mikulska Paulina, Kowalewska Zuzanna, Lubiatowska Rozalia, Berent Julita Maria, ??czy?ska Sandra, Rakowicz Magdalena, Wa?niewicz Natalia, W?glarz Iwona, Podraza Ewelina.

Osi?gni?cia:

IV miejsce na VIII Powiatowych Konfrontacjach Szkolnych Zespo?w Muzycznych i Tanecznych WITRYNA 2006.

VI miejsce na Mistrzostwach Gimnazjw w Aerobiku Grupowym - Oborniki 2006.


Holandia Vanhuisen Partnerskie spotkanie zaprzyja?nionych gmin, 27 29.05.2006 r.

Wycieczka do Amsterdamu

Wyst?py zespo?u podczas spotka? partnerskich przedstawicieli zaprzyja?nionych gmin.

Przed pomnikiem H.Ch. Andersena podczas zwiedzania Amsterdamu

Po spotkaniu po?egnalnym, na krtko przed powrotem do domu. Zadowoleni, ale zm?czeni.

K?cik nauczycielski