Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2007/2008


Rok szkolny 2007/2008

Sk?ad zespo?u:

??czy?ska Sandra, Rakowicz Magdalena, Klewenhagen Anna, Sawi?ska Magdalena, Sobik Sara, Urbaniak Monika, Goro?ska Klaudia, Ro?ek Maja, Oksza - Skibi?ska Monika, Dudek Ma?gorzata, Szymczak Marta, Urba?ska Dorota,
Dziekan Katarzyna.

Osi?gni?cia:

III miejsce na X Powiatowych Konfrontacjach Szkolnych Zespo?w Muzycznych i Tanecznych WITRYNA 2008.

I miejsce na Mistrzostwach Gimnazjw w Aerobiku Grupowym Rejonu Pilskiego Skoki 2008.

XIX miejsce Wielkopolskich Mistrzostwach Gimnazjw w Aerobiku Grupowym Pozna? 2008.

Rozgrzewka przed wyst?pem. Monika bardzo stremowana, bo przecie? wyst?pujemy u siebie.

Magda i Sandra prbuj? mostek, ale inny ni? w uk?adzie, ot tak dla zabawy.

Aplauz widowni doda? nam skrzyde?, wi?c posz?y?my na ca?o?? i uda?o si?.

Ka?dy uk?ad ko?czy piramida.

A to ju? po wyst?pie. Emocje opad?y. Podczas d?ugich obrad s?dziw zesp? wyst?pi?, z krtkim programem, aby umili? czas oczekiwania na werdykt s?dziowski. Dziewcz?ta relaksuj? si??! Z ty?u opiekunka: Wies?awa Hauke, ktra trzyma?a /tylko/ kciuki.


Wielkopolskich Mistrzostwach Gimnazjw w Aerobiku Grupowym Pozna? 2009.

Podczas wyst?pu w Arenie. ?wiczenia rozci?gaj?ce /d? 50 % wszystkich pozycji/.

Jeden z elementw oceniania /synchronizacja ruchw ca?ej semki/ w pozycji niskiej.


XVI Dni Skokw, 15.08.2008 r.

Pierwszy raz ta?czyli?my Arasha.


K?cik nauczycielski