Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009

25 pa?dziernika 2008 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? Turniej Towarzyski Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t.


I
miejsce zaj?? zesp? gospodarzy z sk?adzie:

M. DEMINIAK, ?. JARZEMBOWSKA, I. KACZMAREK, A. KLEWENHAGEN, E. KONWI?SKA, M. ?UKOWSKA, L. MALCZEWSKA, M. ORCHOWICZ, N. PRZYBYLSKA, M. SAWI?SKA, S. SOBIK, M. URBANIAK, W. ZROBCZY?SKA

II miejsce Gimnazjum z Janowca Wielkopolskiego.
III miejsce
Gimnazjum w Parkowie.
IV
miejsce drugi zesp? w sk?adzie:


A.BUDKA, M.DUDEK, P.KOBRY?, B.KOPYD?OWSKA, S.KUCZ, M.LEHMANN, L.SARNOWSKA, M.OKSZA-SKIBI?SKA, D.STACHOWIAK, O.STR?Y?SKA,
M. WITKOWSKA, J.W?GLARZ.

22 listopada 2008 r. w Janowcu Wlkp. odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t.

W turnieju udzia? wzi??y 2 zespo?y gospodarzy (klasa II i klasa III), oraz 2 zespo?y naszego gimnazjum.

Wyniki spotka?:


JANOWIEC KL.II JANOWIEC KL.III 0-2
SKOKI ZESP? I SKOKI ZESP? II
2-0
JANOWIEC KL. III SKOKI ZESP? I
1-2
SKOKI ZESP? II JANOWIEC KL.II 2-1
SKOKI ZESP? I JANOWIEC KL.II
SKOKI ZESP? II JANOWIEC KL.III 0-2

Ko?cowa klasyfikacja po rozegraniu 6 spotka?:

I miejsce Skokw I
II
miejsce Janowiec kl. III
III miejsce
Skoki II
IV
miejsce Janowiec kl. II

8 grudnia 2008 r. nasze dwie reprezentacje (klasa III a i II a) dziewcz?t w pi?ce siatkowej wzi??y udzia? w turnieju w Kiszkowie.

I miejsce zaj??a klasa III a w sk?adzie:

M. DEMINIAK, ?. JARZEMBOWSKA, I. KACZMAREK, A. KLEWENHAGEN, E. KONWI?SKA, M. ?UKOWSKA, L. MALCZEWSKA, M. ORCHOWICZ, N. PRZYBYLSKA, M. SAWI?SKA, S.SOBIK, M. URBANIAK, W. ZROBCZY?SKA

II miejsce Kiszkowo.
III miejsce klasa II a w sk?adzie:

A.BUDKA, M.DUDEK, P.KOBRY?, B.KOPYD?OWSKA, S.KUCZ, M.LEHMANN, L.SARNOWSKA, M.OKSZA-SKIBI?SKA, D.STACHOWIAK, O.STR?Y?SKA, M. WITKOWSKA, J.W?GLARZ

IV miejsce Gimnazjum z Pobiedzisk (klasa III)
V miejsce Gimnazjum z Pobiedzisk (klasa II)

10 grudnia 2008 r. w hali sportowej w Kiszkowie reprezentacja pi?ki siatkowej ch?opcw rozegra?a turniej towarzyski.


Zesp? w sk?adzie:

M. GRUSZKA, M. MAZUR, R. KRAMER, K. WITKOWSKI, SZ. HAGDAN, J. K?OSOWSKI, T. PRZYKUCKI, R. B?KOWSKI,
M. ANDRZEJCZAK, A. MATUSZAK, D. GRUSZKA, B. BUDZY?.

29 stycznia 2009 r. w hali naszego gimnazjum odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W turnieju rywalizowa?o 8 zespo?w z 6 szk?. Eliminacje rozegrane zosta?y (po losowaniu) w dwch grupach, systemem ka?dy z ka?dym. Dwa pierwsze zespo?y awansowa?y do grupy fina?owej, zespo?y z miejsc III i IV walczy?y o miejsca V-VIII, systemem ka?dy z ka?dym z zaliczeniem meczu z grupy.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce SKOKI I w sk?adzie:

MARIKA DEMINIAK, ?ANETA JARZEMBOWSKA, INEZ KACZMAREK, ANNA KLEWENHAGEN, EWELINA KONWI?SKA, MALWINA ?UKOWSKA, LUIZA MALCZEWSKA, MONIKA ORCHOWICZ, NATALIA PRZYBYLSKA, MAGDALENA SAWI?SKA, SARA SOBIK, MONIKA URBANIAK, WERONIKA ZROBCZY?SKA

II miejsce DAMAS?AWEK I

III miejsce SKOKI II w sk?adzie:

ARLETA BUDKA, MA?GORZATA DUDEK, PATRYCJA KOBRY?, SANDRA KUCZ, MONIKA LEHMANN, LUIZA SARNOWSKA, MONIKA OKSZA-SKIBI?SKA, DAGMARA STACHOWIAK, OLIMPIA STR?Y?SKA, MAJA WITKOWSKA, JAGODA W?GLARZ

IV miejsce W?GROWIEC ( MIEJSKIE)

V miejsce ?ELICE

VI miejsce DAMAS?AWEK II

VII miejsce R?BCZYN

VIII miejsce MIE?CISKO

Do rozgrywek rejonowych zakwalifikowa? si? zesp? Skoki I w w/w sk?adzie.

Dnia 30 stycznia 2009 r. w hali w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opcw.

W turnieju wzi??o udzia? 8 zespo?w z 7 szk?.Eliminacje rozegrane zosta?y ( po losowaniu ) w dwch grupach, systemem ka?dy z ka?dym. Dwa pierwsze zespo?y awansowa?y do grupy fina?owej, zespo?y z miejsc III i IV walczy?y o miejsca V-VIII, systemem ka?dy z ka?dym z zaliczeniem meczu z grupy.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce MIE?CISKO

II miejsce DAMAS?AWEK II

II miejsce W?GROWIEC ( MIEJSKIE)

IV miejsce SKOKI

V miejsce MIEJSCE DAMAS?AWEK II

VI miejsce R?BCZYN

VII miejsce MIEJSCE ?ELICE

VIII miejsce MIEJSCE W?GROWIEC (GMINNE)

Dnia 15 lutego 2009 r. w hali w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach odby?a VI Zimowa Spartakiada LZS Mieszka?cw Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej.

Nasza reprezentacja w sk?adzie:

N. PRZYBYLSKA, A. KLEWENHAGEN, M. URBANIAK, S. SOBIK, W. ZROBCZY?SKA I ?. JARZEMBOWSKA zaj??y I miejsce i tym samym zakwalifikowa?y si? do rozgrywek rejonowych.

Dnia 4 marca 2009 roku w Gimnazjum Nr 5 w Pile odby?y si? Fina?owe Rozgrywki Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

Bra?y w nich udzia? 4 najlepsze zespo?y z powiatu pilskiego : Gimnazjum nr 1 z Pi?y, Gimnazjum nr 1 ze Z?otowa, Zesp? Szk? nr 3 z Pi?y i Gimnazjum nr 1 ze Skokw.

Nasza reprezentacja w sk?adzie :

M. DEMINIAK, ?. JARZEMBOWSKA, I. KACZMAREK, A. KLEWENHAGEN, E. KONWI?SKA, M. ?UKOWSKA, L. MALCZEWSKA, M. ORCHOWICZ, N. PRZYBYLSKA, M. SAWI?SKA, S. SOBIK, M. URBANIAK I W. ZROBCZY?SKA uplasowa?a si? na 4. miejscu.

Do fina?u wojewdzkiego zakwalifikowa? si? jeden zesp?, czyli Gimnazjum nr 1 z Pi?y.

Dnia 3 marca 2009 r. w Miejskim Gimnazjum w Chodzie?y odby? si? Turniej w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t o Puchar Rady Miejskiej z okazji 575 - lecia nadania Chodzie?y Praw Miejskich.

W Turnieju wzi??o udzia? 5 zespo?w:

Miejskie Gimnazjum z Chodzie?y dwa zespo?y,
Gimnazjum nr 1 z Budzynia,
Zesp? Szk? z Szamocina
Gimnazjum nr 1 ze Skokw w sk?adzie:


M. DEMINIAK, ?. JARZEMBOWSKA, I. KACZMAREK, A. KLEWENHAGEN, E. KONWI?SKA, M. ?UKOWSKA, L. MALCZEWSKA, M. ORCHOWICZ, N. PRZYBYLSKA, M. SAWI?SKA, S. SOBIK, M. URBANIAK I W. ZROBCZY?SKA zaj??y II miejsce ust?puj?c tylko gospodarzowi, czyli Miejskiemu Gimnazjum z Chodzie?y zesp? I.


29 kwietnia 2009 r. rozegra?a Turniej Towarzyski w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t w Parkowie.

Nasze gimnazjum reprezentowa?y:


A.BUDKA, M.DUDEK, P.KOBRY?, B.KOPYD?OWSKA, S.KUCZ, M.LEHMANN, L.SARNOWSKA, M.OKSZA - SKIBI?SKA, D.STACHOWIAK, O.STR?Y?SKA, M. WITKOWSKA, J.W?GLARZ

Pierwszy mecz dziewcz?ta rozegra?y z reprezentacj? gimnazjum z Suchego Lasu, pokonuj?c j? 2:1; w drugim meczu uleg?y dziewcz?tom z Rogo?na 0:2; w ostatnim meczu pokona?y gospodarza turnieju 2:1.
Po zako?czonej rywalizacji trzy zespo?y mia?y jednakowy bilans du?ych punktw (3 zwyci?stwa i jedna pora?ka), o klasyfikacji ko?cowej decydowa? stosunek setw, ktry dla nas okaza? si? niekorzystny.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce PARKOWO
II
miejsce
ROGO?NO
III
miejsce
SKOKI
IV
miejsce SUCHY LAS

Dnia 14.04.2009 r. odby?y si? w ?elicach Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

Reprezentacja gimnazjum w Skokach w sk?adzie:

SARA SOBIK WERONIKA ZROBCZY?SKA
PATRYCJA KOBRY? MONIKA URBANIAK

Turniej wygra?a PATRYCJA KOBRY? i MONIKA URBANIAK.

18 maja 2009 r. reprezentacja klas I i II rozegra?a turniej towarzyskim w Kiszkowie.


Obydwa zespo?y zaj??y II miejsce.
Sk?ad zespo?u klasy II:

A.BUDKA, M.DUDEK, P.KOBRY?, B.KOPYD?OWSKA, S.KUCZ, M.LEHMANN,
M.OKSZA-SKIBI?SKA, D.STACHOWIAK, O.STR?Y?SKA, J.W?GLARZ .

Sk?ad zespo?u klasy I:

A. BASZCZY?SKA, M. DERE?Y?SKA, Z. DRUCIAREK, K. LOR?CKA, A. SAMOL, M. SZMYRA, A. DUDEK, A. GASI?SKA,
J. SZYMA?SKA, Z. CHUDZIK, D. KRU?.

23 maja 2009 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej klas II i III.


I miejsce zaj??o Gimnazjum nr 1 w Skokach zesp? I w sk?adzie:

M. DEMINIAK, ?. JARZEMBOWSKA, I. KACZMAREK, A. KLEWENHAGEN, E. KONWI?SKA, M. ?UKOWSKA, L. MALCZEWSKA, M. ORCHOWICZ, N. PRZYBYLSKA, M. SAWI?SKA, S. SOBIK, M. URBANIAK, W. ZROBCZY?SKA


II miejsce Gimnazjum z Chodzie?y
III
miejsce Gimnazjum nr 1 w Skokach zesp? II w sk?adzie:

A. BUDKA, M. DUDEK, P. KOBRY?, B. KOPYD?OWSKA, S. KUCZ, M. LEHMANN, L. SARNOWSKA, M. OKSZA - SKIBI?SKA, D. STACHOWIAK, O. STR?Y?SKA, M. WITKOWSKA, J. W?GLARZ

IV
miejsce Parkowo

18 lipca 2009 r. odby? si? Turnieju Pi?ki Siatkowej Pla?owej Kobiet Lednica 2009.

Nasz? szko?? reprezentowa?a Patrycja Kobry? i Arleta Budka.

Dziewcz?ta zaj??y IV miejsce i otrzyma?y pami?tkowe statuetki.

K?cik nauczycielski