Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010


W poniedzia?ek 19 pa?dziernika 2009 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t o Puchar Dyrektora Szko?y.

W rywalizacji wzi??y udzia? zaproszone szko?y z Parkowa i Kiszkowa. Nas reprezentowa? zesp? w sk?adzie:

A. Budka, M. Dudek, P. Kobry?, B. Kopyd?owska, S. Kucz, M. Lehmann, M. Oksza-Skibi?ska, D. Stachowiak, O. Str?y?ska, J. W?glarz.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Zesp?Szk? w Parkowie,

II miejsce Gimnazjum nr 1 w Skokach,

III miejsce Gimnazjum w Kiszkowie


24 listopada 2009 roku reprezentacje naszej szko?y klas I i II rozegra?y towarzyskie spotkania z zespo?ami Gimnazjum w Kiszkowie.

Reprezentacja klas I w sk?adzie:


P. D?browska, A. Deminiak, D. Hagdan, K. Kaczmarek, M. Kaczy?ska, Z. Kami?ska, K. Kru?, M. Kucharska, A. Michel, M. Modlibowska, R. Nowak, A. Popadowska, K. Tec?aw,
D. Urbaniak.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Dziewcz?ta nie tyko walczy?y z rywalem, ale rwnie? z emocjami, jakie zawsze towarzysz? podczas pierwszego w ?yciu rozgrywanego meczu. Mecz zako?czy? si? wynikiem 2:1 dla zespo?u z Kiszkowa.

Reprezentacja klas II w sk?adzie:


Monika Dere?y?ska, Klaudia Lor?cka, Alicja Baszczy?ska, Zuzanna Druciarek, Aleksandra Samol, Marta Szmyra, Lilianna Zamecka, Anita Dudek, Zuzanna Chudzik, Anna Gasi?ska, Dominika Kru?, Dagmara Surdyk, Joanna Szyma?ska.

Opiekun: Hanna W?glewska

Mecz zako?czy? si? wynikiem 2:1 dla naszych dziewcz?t

26 listopada 2009 roku reprezentacja klas III rozegra?a mecz towarzyski z zespo?em z Kiszkowa.

Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem naszej dru?yny 3:0.

Sk?ad:
Arleta Budka, Ma?gorzata Dudek, Patrycja Kobry?, Sandra Kucz, Monika Lehmann, Luiza Sarnowska, Monika Oksza-Skibi?ska, Dagmara Stachowiak, Jagoda W?glarz.

Opiekun: Hanna W?glewska

28 listopada 2009 roku z inicjatywy dziewcz?t klas IIIzosta?a zorganizowana wycieczka na mecz Ligi Pi?ki Siatkowej M??czyzn Plus Delecta Bydgoszcz - Skra Be?chatw.

Pi??dziesi?cioosobowa grupa kibicw mia?a okazj? ogl?da? na ?ywo zmagania swoichulubie?cw, w?rdktrych nie zabrak?ovicemistrzw?wiata i mistrzwEuropy:

M. Mo?d?onek, M. Wlaz?y, B. Kurek, P. Gacek, D. Pli?ski, P. Gruszka (najlepszy zawodnik Mistrzostw Europy 2009), P. Woicki.

Mogli?my rwnie? podziwia? reprezentantw innych krajw graj?cych w naszej Lidze:

M. Falaska (Hiszpania) i S. Antiga (Francja).

Najwytrwalszym z nas uda?o si? zdoby? autografy.

11 grudnia 2009 r. odby? si? turnieju Pi?ki Siatkowej o Puchar Dyrektora O?rodka Wychowawczego w Antoniewie.

Reprezentacja ch?opcw Gimnazjum nr 1 w Skokach:

A. Kucharski, J. Konieczka, M. Gruszka, R. Kramer, D. Bachorski,
R. Woci?ski, D. Burzy?ski, A. Dull.

Ch?opcy rozegrali dwa mecze. W pierwszym meczu pokonali zesp? ze Smogulca 2:0, w drugim spotkaniu, po zaci?tej walce, pokonali gospodarzy turnieju 2:1.

Klasyfikacja ko?cowa:


I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Skokach

II miejsce - O?rodek Wychowawczy w Antoniewie

III miejsce - Smogulec

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

3 stycznia 2010 r. reprezentacja dziewcz?t naszej szko?y wzi??a udzia? w Noworocznym Turnieju Pi?ki Siatkowej Kobiet w ?ubowie.

Dziewcz?ta zaj??y II miejsce.

Sk?ad zespo?u:
A. Budka, P. Kobry?, B. Kopyd?owska, S. Kucz, M. Lehmann, M. Oksza-Skibi?ska, D. Stachowiak, J. W?glarz, M. Dere?y?ska, Z. Druciarek, L. Zamecka.

Opiekun: H. W?glewska

W drugi dzie? ferii, 19 stycznia 2010 r. odby? si? turniej "trjek" w pi?ce siatkowej. Zesp? mg? sk?ada? si? z 1 dziewczyny i dwch ch?opcw lub z dwch ch?opcwi jednejdziewczyny.

Do rywalizacji przyst?pi?o 10 zespo?w. Turniej zostal rozegrany systemem "ka?dy z ka?dym".

Klasyfikacja ko?cowa:
I miejsce: Patrycja Kobry?, Monika Lehmann, Rados?aw Kramer
II miejsce: Aleksandra Samol, Rados?aw Woci?ski, Fabian Burzy?ski
III miejsce: Monika Dere?y?ska, B?a?ej Gebler, Adrian Dull
IV miejsce: Monika Oksza-Skibi?ska, Ma?gorzata Kucharska, Artur Kucharski
V miejsce: Jagoda W?glarz, Olimpia Str?y?ska, Andrzej Urbaniak
VI miejsce: Sandra Kucz, Lilianna Zamecka, Dawid Bachorski
VII miejsce: Arleta Budka, Dagmara Stachowiak, Pawe? Kunicki
VIII miejsce: Agata Wieczorek, Pawe? Popadowski, Filip Cz?apka
IX miejsce: Joanna Szyma?ska, Anna Gasi?ska, Marcin Cibail
X miejsce: Anita Dudek, Agata Bartsch, Marcin Mazur

Dnia 05.02.2010 r. odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t. W rywalizacji wzi??o udzia? 8 zespo?w, reprezentuj?cych 5 szk?.

Zespo?y podzielone zosta?y na dwie grupy,wktrychrozegra?y spotkania systemem "ka?dy z ka?dym". Dwa pierwsze zespo?y z grup awansowa?y do grupy fina?owej, gdzie system rozgrywek by? rwnie? "ka?dy z ka?dym" z zaliczeniem meczu w grupie. Zespo?y z miejsc trzecich w grupie rozegra?y mecz o miejsce V-VI, zespo?y z miejsc IV o miejsce VII-VIII.

Wyniki klasyfikacji ko?cowej:

I miejsce - Skoki I

Sk?ad:

A. Budka, M. Dudek, P. Kobry?, B. Kopyd?owska, S. Kucz, M. Lehmann, L. Sarnowska, M. Oksza-Skibi?ska, D. Stachowiak, O. Str?y?ska, J. W?glarz

II miejsce - Damas?awek I

III miejsce - Skoki II
Sk?ad:
A. Baszczy?ska, M. Dere?y?ska, Z. Druciarek, M. Ko?odziejczuk, K. Lor?cka, A. Samol, M. Szmyra, L. Zamecka, Z. Chudzik, A. Dudek, A. Gasi?ska, D. Kru?, D. Surdyk, J. Szyma?ska

IV miejsce - Damas?awek II

V miejsce - W?growiec (miejskie)

VI miejsce - W?growiec (miejskie)

VII miejsce - R?bczyn

VIII miejsce - W?growiec (gminne)

Dnia 06.02.2010 r. odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opcw.

W rywalizacji wzi??o udzia? 5 zespo?w, reprezentuj?cych 4 szko?y.Turniej zostal rozegrany systemem "ka?dy z ka?dym".

Wyniki klasyfikacji ko?cowej:

I miejsce - Damas?awek I

II miejsce - Skoki
R. Woci?ski, R. Kramer, D. Bachorski, A. Kucharski, B. Gebler, F. Burzy?skiego, J. Konieczka, P. Popadowski, M, Gruszka, A. Dull

III miejsce - Damas?awek II

IV miejsce - W?growiec (gminne)

V miejsce - R?bczyn

23 lutego 2010 r. grupa uczniw naszego gimnazjum kibicowa?a czterem polskim zespo?om Plus Ligii M??czyzn podczas Fina?u Pucharu Polski rozgrywanym w Bydgoszczy.

Mieli?my mo?liwo?? obejrze? zmagania dru?yn w meczach p?fina?owych:

Delecta Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszw
Jastrz?bski W?giel - ZAKSA K?dzierzyn-Ko?le.

Dnia 26 lutego 2010 r. w Pile odby?y si? P?fina?y Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W rywalizacji wzi??y udzia? zespo?y ze Z?otowa, Pi?y oraz Skokw w sk?adzie:

A. Budka, M. Dudek, P. Kobry?, B. Kopyd?owska, S. Kucz, M. Lehmann
L. Sarnowska, M. Oksza-Skibi?ska, D. Stachowiak, O. Str?y?ska, J. W?glarz.

Niestety, po dwch meczachrozegranych przez nasz? reprezentacj?, nie uda?o si? pokona? dru?yn z gimnazjum w Pile i Z?otowie i awansowa? do fina?owych rozgrywek.

28 lutego 2010 r. udzia? w Powiatowej Lidze Gnie?nie?skiej

Po raz czwarty nasza szko?a otrzyma?a zaproszenie do udzia?u w Powiatowej Gnie?nie?skiej Lidze Kobiet w Pi?ce Siatkowej. W obecnej X edycji tych rozgrywek bior? udzia? tylko cztery zespo?y:

Piast ?ubowo, Kiszkowo, reprezentacja gimnazjum w Kiszkowie oraz nasz zesp?.

Po pierwszym turnieju, ktry odby? si? 28 lutego 2010 r. w naszej hali tabela wygl?da nast?puj?co:

1. Piast ?ubowo

2. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczykw w Skokach

3. Kiszkowo

4. Gimnazjum Kiszkowo

Nasz zesp? w sk?adzie:

A .Budka, M. Dudek, P. Kobry?, B. Kopyd?owska, S. Kucz, M. Lehmann, L. Sarnowska, M. Oksza-Skibi?ska, D. Stachowiak, O. Str?y?ska, J. W?glarz, L .Zamecka

wygra? spotkania z dwoma zespo?ami z Kiszkowa stosunkiem 2:0; uleg? zespo?owi Piasta 2:1.

W niedziel? 14 marca 2010 w hali naszej szko?y odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Kobiet.

By? to drugi turniej w ramach rozgrywek Ligi Gnie?nie?skiej. Tym razem reprezentacja gimnazjum w Skokach wygra?a wszystkie spotkania
(z We?niank? Kiszkowo, gimnazjum Kiszkowo, Piastem ?ubowo).
Tym samym z rwn? ilo?ci? punktw z zespo?em Piasta ?ubowo uplasowa?a si? na pierwszym miejscu w tabeli. Ostatni decyduj?cy turniej odb?dzie si? 21 marca w Kiszkowie.

Sk?ad reprezentacji gimnazjum w Skokach:

A. Budka, P. Kobry?, S. Kucz, M. Lehmann, M. Oksza-Skibi?ska, D. Stachowiak, J. W?glarz, L. Zamecka.

27 maja 2010 r. w Pile odby?y si? Mistrzostwa Rejonu w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t i Ch?opcw.

Prawo udzia?u w tych rozgrywkach maj? dwie najlepsze szko?y z powiatw.

Nasz powiat reprezentowa?y 2 zespo?y z naszej szko?y:

Monika Lehmann i Patrycja Kobry? oraz Rados?aw Kramer i Rados?aw Woci?ski.

W rozgrywkach bra?o udzia? 9 zespo?w dziewcz?t i 9 zespo?w ch?opcw.

II miejsce i awans do Mistrzostwa Wielkopolski w Siatkwce Pla?owej

XI Gimnazjady wywalczy?y dziewcz?ta z naszego gimnazjum.


9 czerwca 2010 r. w Poznaniu na Placu Wolno?ci odby? si? Fina? Mistrzostw Wielkopolski w Siatkwce Pla?owej.

W turnieju bra?o udzia? 16 zespo?w. Nasz zesp? w sk?adzie:

Patrycja Kobry? i Monika Lehmann zaj?? miejsca IX-XII. Jest to dotychczas najwi?kszy sukces dziewcz?t w rozgrywkach pi?ki siatkowej pla?owej!


18 czerwca 2010 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t i Ch?opcw.

I miejsce w?rd dziewcz?t zaj??a reprezentacja naszego gimnazjum w sk?adzie: A. Budka, M. Dudek, P. Kobry?, B. Kopyd?owska, S. Kucz, M. Lehmann, L. Sarnowska, M. Oksza - Skibi?ska, D. Stachowiak, O. Str?y?ska, J. W?glarz.

II miejsce wywalczy? zesp? z Damas?awka.

III miejscu przypad?o zespo?owi dziewcz?t klas II naszej szko?y w sk?adzie:
J. Dere?y?ska, M. Szmyra, A. Samol, A. Baszczy?ska, Z. Druciarek, K. Lor?cka, M. Ko?odziejczuk, L. Zamecka.

W rywalizacji ch?opcw:

I miejsce zdoby?a nasza reprezentacja w sk?adzie:

R. Kramer, R. Woci?ski, B. Gebler, A. Dull, M. Ko?odziejczuk, A. Kucharski, J. Konieczka, P. Kunicki, A. Matuszczak.

II miejsce zaj??a szko?a z Damas?awka,

III miejsce zaj??a dru?yna z Mie?ciska.17 lipca 2010 r. po raz drugi nasza szko?a zosta?a zaproszona do udzia?u w Turnieju Pi?ki Siatkowej Pla?owej Kobiet.

Zosta? zorganizowanym przez klub sportowy Piast ?ubowo.

Zesp? w sk?adzie: Jagoda W?glarz i Lilianna Zamecka zaj?? II miejsce (o pierwszym miejscu decydowa? lepszy stosunek ma?ych punktw, dziewcz?ta przegra?y 7 ma?ymi punktami). Nasz drugi zesp? w sk?adzie Patrycja Kobry? i Monika Oksza Skibi?ska zaj?? miejsce IV.


Dnia 21 i 28 lipca oraz 4 sierpnia 2010 r. w ramach organizacji wypoczynku dzieci i m?odzie?y w gimnazjum zosta?y zorganizowane trzy Turnieje Pi?ki Siatkowej Pla?owe.

W rozgrywkach bra?o udzia? 6 par dziewcz?t. Ka?dy turniej zosta? rozegrany systemem ka?dy z ka?dym. Po rozegraniu 45 spotka? o zaj?ciu pierwszego miejsca decydowa?y ma?e punkty.

Najlepszymi siatkarkami pla?owymi okaza?y si?:

Jagoda W?glarz i Lilianna Zamecka,

II miejsce ze strat? pi?ciu ma?ych punktw zaj?? zesp? w sk?adzie: Patrycja Kobry? i Monika Oksza-Skibi?ska,

III miejsce zaj??y: Arleta Budka i Dagmara Stachowiak.

W rozgrywkach bra?y udzia? zespo?y: Joanna Szyma?ska i Dagmara Surdyk, Monika Dere?y?ska i Marta Szmyra oraz Dominika Szczepaniak, Marta Kubicka i Julia Burzy?ska.

Od 2 do 6 sierpnia 2010 r. m?odzie? gimnazjalna mog?a bra? udzia? w zaj?ciach obozu dochodz?cego z pi?ki siatkowej.

W programie obozu poza dwoma treningami dziennie znalaz?a si? rwnie? wycieczka rowerowa oraz turniej singli. W ostatni dzie? obozu podczas podsumowania zosta?y wr?czone statuetki i dyplomy wszystkim uczestnikom rozgrywek. W kategorii klas trzecich pierwsze miejsce zaj??y Joanna Szyma?ska i Marta Szmyra, trzecie miejsce Aleksandra Samol. W klasach pierwszych wygra?a Dominika Szczepaniak, drugie miejsce zaj??a Marta Kubicka, a miejsce trzecie wywalczy?a Julia Burzy?ska. W zaj?ciach uczestniczy?o 18 dziewcz?t.


20 sierpnia 2010 roku 42 osobowa grupa m?odzie?y wyruszy?a dopingowa? polsk? reprezentacj? m??czyzn w pi?ce siatkowej, bior?cej udzia? w VIII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, ktry odby? si? w Bydgoszczy. Poza nasz? reprezentacj? mieli?my okazj? zobaczy? zespo?y z Czech, Bu?garii i jedn? z najlepszych ekip ?wiata Brazyli?. Fanom siatkwki uda?o si? zdoby? wiele autografw oraz zrobi? sobie wsplne zdj?cie z zawodnikami i trenerami.


K?cik nauczycielski