Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Osi?gni?cia matematyczno-przyrodnicze 1999/2009

Osi?gni?cia przyrodnicze 1999/2009


 

2001/2002

1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

Arkadiusz Dembi?skifinalista wojewódzki

Karol Przykucki – udzia?

Opiekun Ma?gorzata Dudek

2. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„SSAKI POLSKI”

Hanna Janiszewskafina? wojewódzki

Opiekun Magdalena Samol

3. I KONKURS BIOLOGICZNO – GEOGRAFICZNY
„ ?YJEMY W ZGODZIE Z NATUR?”

cz?onkowie Ko?a Biologicznego i Geograficznego

Opiekun Magdalena Samol, Ma?gorzata Dudek

2002/2003

1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

Wanda Bia?a, Kaja Markiewicz, Joanna Pawlak, Julita ?wider,
Piotr Samol –
II miejsce (etap parkowy)

Opiekun Ma?gorzata Dudek

2. WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Ryszard Bejma, Micha? Dudek, Krzysztof Kantorski, Anna Matuszak , Julita ?wider udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Ma?gorzata Dudek

3. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Ryszard Bejma, Joanna Pawlak udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Magdalena Samol

4. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„PTAKI POLSKI”

Piotr Samol, Grzegorz Wo?niak, Rafa? Wo?niak – fina? wojewódzki

Opiekun Magdalena Samol

5. II POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY
„Z EKOLOGI? ZA PAN BRAT”

Katarzyna Andebur, Natalia Oki?czyc, Iwona Sawi?ska – I miejsce

Opiekun Magdalena Samol

6. II KONKURS BIOLOGICZNO – GEOGRAFICZNY
„LAS JAKO BOGACTWO NATURALNE”

cz?onkowie Ko?a Biologicznego i Geograficznego

Opiekun Magdalena Samol, Ma?gorzata Dudek

2003/2004

1. SZKOLNY KONKURS
„POZNAJEMY PARKI NARODOWE POLSKI”

Aneta Kaniewska

Opiekun Ma?gorzata Dudek

2. WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Joanna Pawlak, Emilia B?kowska - udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Ma?gorzata Dudek

3. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„DRZEWA I KRZEWY POLSKI”

Joanna Pawlak – fina? mi?dzywojewódzki
Opiekun Magdalena Samol

4. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Wanda Bia?a, Joanna Pawlak - udzia? w etapie rejonowym


Opiekun Magdalena Samol

5. III POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „SEGREGACJA I ODZYSK ODPADÓW DROG? DO MINIMALIZACJI ICH POWSTAWANIA”

Natalia Oki?czyc, Iwona Sawi?ska, Piotr Samol – I miejsce

Opiekun Magdalena Samol

6. POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNO - ?OWIECKI
„POJEDZIEMY NA ?ÓW”


dru?ynowo: Wiktoria K?sik, Natalia Oki?czyc, Joanna Pawlak – III miejsce

Opiekun Magdalena Samol

7. III KONKURS BIOLOGICZNO – GEOGRAFICZNY
„KRAINY GEOGRAFICZNE A OCHRONA PRZYRODY”


cz?onkowie Ko?a Biologicznego i Geograficznego

Opiekun Magdalena Samol, Ma?gorzata Dudek

8. MI?DZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
„KANGUR 2004”


kadet: Magdalena Kowalewska, Grzegorz Janecko, Rozalia Lubiatowska

junior: Wanda Bia?a, Anna Klimas, Ewa Lupa

Opiekun Beata Cibail

9. WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY


Wanda Bia?a – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Beata Cibail

10. WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

Joanna Pawlak – udzia?

Opiekun Wies?awa Hauke

2004/2005

1. SZKOLNY KONKURS
„POZNAJEMY PARKI NARODOWE POLSKI”

Joanna Ry?ska

Opiekun Ma?gorzata Dudek

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

dru?yna: Natalia Oki?czyc, Piotr Samol, Natalia Wójcicka,
Zuzanna Kowalewska –
II miejsce etap parkowy

Opiekun Magdalena Samol, Ma?gorzata Dudek

3. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„CHRZ?SZCZE POLSKI”

Piotr Samol, Miko?aj Wojtowiak – fina? wojewódzki

Opiekun Magdalena Samol

4. POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNO – ?OWIECKI
„POJEDZIEMY NA ?ÓW”


dru?yna: Wiktoria K?sik, Natalia Oki?czyc, Piotr Samol – I miejsce

Opiekun Magdalena Samol

5. I REGIONALNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA GIMNAZJÓW

Julia O?dziejewska, Wiktoria K?sik, Magdalena Kowalewska – udzia?

Opiekun Magdalena Samol

6. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Wiktoria K?sik, Julia O?dziejewska – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Magdalena Samol

7. IV POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „POMNIKI PRZYRODY, ZABYTKI I MIEJSCA KRAJOBRAZU CHRONIONEGO”


Ma?gorzata Hauke, Natalia Oki?czyc, Piotr Samol – II miejsce
Opiekun Magdalena Samol

8. WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

Magdalena Kowalewska, Wiktoria K?sik – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Beata Cibail

9. MI?DZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
„KANGUR 2005”

kadet: Damian Górczy?ski
junior: Magdalena Kowalewska
Opiekun Beata Cibail


2005/2006

1. WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Patrycja Baranowska, Klaudia Chlebda, Ma?gorzata Dull, Maciej Mrozi?ski, Natalia Wójcicka – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Ma?gorzata Dudek, Ma?gorzata Zrobczy?ska

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

Piotr Samol, Miko?aj Wojtkowiak, Natalia Wójcicka, Zuzanna Kowalewska – etap parkowy

Opiekun Magdalena Samol, Ma?gorzata Dudek

3. MI?DZYPOWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
„PODRÓ? NA ANTYPODY”

Klaudia Chlebda, Karolina Graczyk – V miejsce dru?ynowo

Opiekun Ma?gorzata Dudek

4. SZKOLNY KONKURS
„POZNAJEMY PARKI NARODOWE POLSKI”

Klaudia Chlebda
Opiekun Ma?gorzata Dudek

5. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Piotr Samol - laureat

Opiekun Magdalena Samol

6. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„RO?LINY RUNA LE?NEGO”

Sylwia Sto?ek – fina? wojewódzki

Miko?aj Wojtkowiak – V miejsce w finale wojewódzkim,
V miejsce w finale mi?dzywojewódzkim

Opiekun Magdalena Samol

7. POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNO - ?OWIECKI
„POJEDZIEMY NA ?ÓW”

dru?yna: Maria K?sik, Katarzyna Malec, Piotr Samol – III miejsce

Opiekun Magdalena Samol

8. II REGIONALNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA GIMNAZJÓW

Piotr Samol, Miko?aj Wojtkowiak – udzia?

Opiekun Magdalena Samol

2006/2007

1. SZKOLNY KONKURS WIEDZY O GMINIE SKOKI


Weronika Zrobczy?ska

Opiekun Ma?gorzata Zrobczy?ska

2. WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Bart?omiej Bejma – fina? wojewódzki

Opiekun Ma?gorzata Dudek

3. MI?DZYPOWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
„ZNAM EUROP?”

Bart?omiej Bejma, Olga Witecka – IV miejsce dru?ynowo

Opiekun Ma?gorzata Dudek

4. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

dru?yna: Anna Berendt, Marlena Robaszkiewicz, Miko?aj Wojtkowiak, Olga Witecka – IV miejsce w finale wojewódzkim

Opiekun Magdalena Samol, Ma?gorzata Dudek

5. POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNO - ?OWIECKI
„POJEDZIEMY NA ?ÓW”

dru?yna: Marta Kantorska, Maria K?sik, Miko?aj Wojtkowiak – I miejsce

Opiekun Magdalena Samol

6. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„TATRZA?SKI PARK NARODOWY”

Dominika Kowalska – fina? wojewódzki

Opiekun Magdalena Samol

7. III REGIONALNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA GIMNAZJÓW

Anna Berendt, Olga Witecka, Miko?aj Wojtkowiak – III miejsce dru?ynowo

Opiekun Magdalena Samol


8. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Miko?aj Wojtkowiak – udzia?

Opiekun Magdalena Samol

9. III MI?DZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY W ?ELICACH

Ma?gorzata Kruczek, Alicja Kaczmarek – udzia?

Opiekun Beata Cibail

2007/2008

1. WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Julita Bachorska, Robert Lipczy?ski – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Ma?gorzata Dudek

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

dru?yna: Anna Berendt, Katarzyna Dziekan, Marlena Robaszkiewicz, Olga Witecka – VIII miejsce w finale wojewódzkim
Marta Guner V miejsce
Weronika Zrobczy?ska VI miejsce

Opiekun Ma?gorzata Dudek

3. MI?DZYPOWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
„AZJA OD A DO Z”
Marta Guner V miejsce
Weronika Zrobczy?ska VI miejsce

Opiekun Ma?gorzata Dudek

4. SZKOLNY KONKURS
„POZNAJEMY PARKI NARODOWE POLSKI”

Dagmara Stachowiak

Opiekun Ma?gorzata Dudek

5. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Olga Witecka, Hanna Koci?cka – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Magdalena Samol

6. POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNO – ?OWIECKI
„POJEDZIEMY NA ?ÓW”

dru?yna: Anna Berendt, Alicja Kaczmarek, Marlena Robaszkiewicz
– II miejsce
Opiekun Magdalena Samol

7. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„PTAKI WODNO - B?OTNE POLSKI”

Katarzyna Dziekan, Maja Guner, Wojciech Moli?ski, Sebastian Seyda, Diana Szaranek – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Magdalena Samol

8. POZNAJEMY LE?NE DRZEWA

Miko?aj Wojtkowiak – I miejsce

Opiekun Magdalena Samol

9. WOJEWODZKI KONKURS CHEMICZNY

Krzysztof Mantaj – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Wies?awa Hauke

2008/2009

1. MATEMATYKA OLIMPUS SESJA ZIMOWA 2008

Aleksandra Samol – wyró?nienie

Opiekun Ma?gorzata Adrych

2. WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Mi?osz Graczyk, Weronika Zrobczy?ska – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Ma?gorzata Dudek

3. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

dru?yna: Katarzyna Dziekan, Maja guner, Aleksandra Samol,
Marta Szmyra
– II miejsce w finale wojewódzkim

Opiekun Ma?gorzata Dudek

4. MI?DZYPOWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
„OD KARAIBÓW PO ALASK? ”

Bogna Kopyd?owska, Marlena Werda – udzia?

Opiekun Ma?gorzata Dudek

5. OGÓLNOPOLSKI KONKURS ASTRONOMICZNY
„ASTRONOMICZNE OKNO”

Bogna Kopyd?owska, Klaudia Skarupa, Olimpia Stró?y?ka,
Marta Szymczak, Marlena Werda, Miko?aj Winkelmann
– udzia?

Opiekun Ma?gorzata Dudek

6. OGÓLNOPOLSKI KONKURS ASTRONOMICZNY
„NIEBO CIEMN? NOC?”

Marlena Werda, Agnieszka Gatkowska – udzia?

Opiekun Ma?gorzata Dudek

7. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Katarzyna Bejma, Maja Guner – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Magdalena Samol

8. POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNO - ?OWIECKI
„POJEDZIEMY NA ?ÓW”

dru?yna: Rados?aw Kramer, Aleksandra Samol, Marta Szmyra – II miejsce

Opiekun Magdalena Samol

9. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„RO?LINY CHRONIONE W POLSCE”

Aleksandra Samol – fina? wojewódzki

Opiekun Magdalena Samol

10. POWIATOWA OLIMPIADA EKOLOGICZNA SUBREGIONU PILSKIEGO

Aleksandra Samol – III miejsce
Marta Szmyra – finalistka

Opiekun Magdalena Samol

11. PONADPOWIATA OLIMPIADA EKOLOGICZNA
SUBREGIONU PILSKIEGO

Marta Szmyra – laureatka III miejsce
Aleksandra Samol – finalistka

Opiekun Magdalena Samol

12. POZNAJEMY LE?NE DRZEWA

Aleksandra Samol – I miejsce
Rados?aw Kramer – III miejsce

Opiekun Magdalena Samol


2009/2010

1. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Pawe? B?aszczyk – udzia?

Opiekun Ma?gorzata Adrych

2. MATEMATYCZNY OLIMPUS SESJA ZIMOWA

Dominika Popkowska – laureatka
Joanna Kruczek – laureatka
Opiekun Ma?gorzata Adrych

3. WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Marta Szmyra – udzia? w rejonie

Opiekun Ma?gorzata Dudek

4. MI?DZYPOWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
„PO BEZDRO?ACH AMERYKI PO?UDNIOWEJ”

Aleksandra Samol, Marta Szmyra – I miejsce dru?ynowo

Opiekun Ma?gorzata Dudek

5. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

dru?yna: Katarzyna Dziekan, Maja Guner, Aleksandra Samol, Marta Szmyra – I miejsce fina? wojewódzki

Opiekun Ma?gorzata Dudek

6. WOJEWÓDZKI KONKURS „MOJA WIELKOPOLSKA”

Marta Szmyra – III miejsce (etap I)

Opiekun Ma?gorzata Dudek

7. WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

Maja Guner – laureatka
Aleksandra Samol – laureatka
Katarzyna Bejma – finalista

Opiekun Magdalena Samol

8. POWIATOWA OLIMPIADA EKOLOGICZNA SUBREGIONU PILSKIEGO

Marta Szmyra – i miejsce
Aleksandra Samol – III miejsce, awans do etapu ponadpowiatowego
Aleksandra Samol, Marta Szmyra – fina?

Opiekun Magdalena Samol

9. POWIATOWY TURNIEJ EKOLOGICZNO - ?OWIECKI
„POJEDZIEMY NA ?ÓW”

dru?yna: Rados?aw Kramer, Aleksandra Samol, Marta Szmyra – I miejsce

Opiekun Magdalena Samol

10. WOJEWÓDZKI KONKURSU PTOP SALAMANDRA
„NATURA 2000”

Angelika Michel, Daria Urbaniak – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Magdalena Samol

11. POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY

Pawe? B?aszczyk – IV miejsce

Opiekun Wies?aw Hauke

12. WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

Pawe? B?aszczyk, Wiktoria Giersig, Marta Szmyra – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Wies?aw Hauke, Maciej ?lósarczyk

13. WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

Natalia K?pka – udzia? w etapie rejonowym

Opiekun Beata Cibail

14. VI POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY W ?ELICACH

joanna kruczek – I miejsce

Opiekun Beata Cibail


K?cik nauczycielski