Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Osi?gni?cia humanistyczne 1999/2009

Osi?gni?cia humanistyczne 1999/2009

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY Z ADAMEM MICKIEWICZEM PO EUROPIE

2006 Anna Kujawa II miejsce

2007 Robert Lipczy?ski II miejsce

2008 Marta Szmyra III miejsce

2009 I, II miejsce Marta Szmyra, Dominika Popkowska

Opiekunowie Danuta Kobus Bogunia, Iwona Migasiewicz, Renata Hamulczyk

REJONOWY KONKURS WIEDZY O ADAMIE MICKIEWICZU

2000 M. Kaczmarek, M. Kowalewska, M. Migasiewicz II miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz

POWIATOWY KONKURS POLSCY NOBLI?CI LITERACCY

2003 Julia ?wider, Kinga ?wider V miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O CYSTERSACH

2007 Marta Kantorska, Katarzyna Koci?cka, ?ukasz Mrozi?ski I miejsce

2009 Marta Szmyra I miejsce

Opiekun Renata Hamulczyk

WOJEWDZKI KONKURS O WIELKOPOLSCE

Laureaci:

1999/2000 Ewa Miko?ajczak, Katarzyna K?osowska

Opiekunowie Danuta Kobus Bogunia, Wies?awa Surdyk Fetsch, Andrzej Surdyk

2000/2001 Ewa Miko?ajczak, Anna Ko?ody?ska

Opiekunowie Danuta Kobus Bogunia, Wies?awa Surdyk Fetsch, Andrzej Surdyk

2001/2002 Ewa Miko?ajczak

Opiekunowie Danuta Kobus Bogunia, Wies?awa Surdyk Fetsch, Andrzej Surdyk

2002/2003 Julita ?wider, Iwona Sawi?ska, Krzysztof Kantorski, Bartosz Wronowski

Opiekun Andrzej Surdyk

2003/2004 Anna Mantaj, Iwona Sawi?ska, Patrycja Eksler, Bartosz Kantorski

Opiekunowie Renata Hamulczyk, Wies?awa Surdyk Fetsch, Andrzej Surdyk

2004/2005 Anna Mantaj, Agnieszka Zywert, Katarzyna Zywert, Maciej Mrozi?ski, Grzegorz Janecko, Piotr Samol

Opiekunowie Renata Hamulczyk, Dorota Mrozi?ska, Wies?awa Surdyk Fetsch, Andrzej Surdyk

2006/2007

2007/2008 Katarzyna Dziekan, Maja Guner, Katarzyna Bejma, ?ukasz Mrozi?ski, Adam Wylegalski

Opiekunowie Renata Hamulczyk, Dorota Mrozi?ska, Wies?awa Surdyk Fetsch, Andrzej Surdyk

2008/2009 Katarzyna Dziekan, Marta Szmyra, Aleksandra Samol, Witold Drewicz

Opiekunowie Renata Hamulczyk, Andrzej Surdyk

?WIAT POEZJI

2004 Powiatowy Konkurs Recytatorski Z Adamem Mickiewiczem w herbie

J. O?dziejewska I miejsce

Opiekun El?bieta S?oma

2005 III Prezentacja Poezji Obcoj?zycznej ?wiat poezj? malowany

Sylwia Sto?ek (j. niemiecki) I miejsce

Opiekun Dorota Mrozi?ska

2006 Powiatowy Konkurs Recytatorski Z Adamem Mickiewiczem w herbie

Ewelina Budka wyr?nienie

Opiekun El?bieta S?oma

2006 IV Prezentacja Poezji Obcoj?zycznej ?wiat poezj? malowany

J. Urbaniak (j. niemiecki) II miejsce

Opiekun Dorota Mrozi?ska

2008 VI Prezentacja Poezji Obcoj?zycznej ?wiat poezj? malowany

Diana Poschen (j. niemiecki) I miejsce

Opiekun Dorota Mrozi?ska

Aleksandra Samol (j. francuski) I miejsce

Opiekun Oksana Jacyk Rusiewicz

2008 II Turniej Recytatorski G?os Poezji

II, III miejsce Marta Szmyra, Ewelina Budka

Opiekun Iwona Migasiewicz

2009 II Turniej Poetycki Mi?dzy wierszami

II, III miejsce Marta Szmyra, Ewelina Budka

Opiekun Iwona Migasiewicz

2009 Powiatowy Konkurs Recytatorski Z?oty klon

Marta Szmyra II miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz

2009 Wojewdzki Konkurs Polonistyczny Z?ota ?aba

Sebastian Seyda laureat

Opiekun El?bieta S?oma

2009 VII Prezentacja Poezji Obcoj?zycznej ?wiat poezj? malowany

Diana Poschen (j. niemiecki) I miejsce

Opiekun Dorota Mrozi?ska

Aleksandra Samol (j. francuski) I miejsce

Opiekun Oksana Jacyk Rusiewicz

2009 I Mi?dzyszkolny Konkurs Krasomwczy

Ewelina Budka I miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz

2010 III Turniej Poetycki Mi?dzy wierszami

Zuzanna Druciarek, Marta Szmyra,

AgnieszkaGatkowska, Maciej Kujawa wyr?nienie

Opiekun Iwona Migasiewicz, Beata Nowak Szmyra, J. Muszy?ski

KONKURS GWARY POZNA?SKIEJ

2006 VI Mi?dzypowiatowy Konkurs Gwary Pozna?skiej Jezdym pozna?sko pyra

A. Kujawa, K. Markiewicz, P. Pop?awska, Wojciech Cibail, Romana Berendt I miejsce

2008 VII Mi?dzypowiatowy Konkurs Gwary Pozna?skiej Jezdym pozna?sko pyra

Ewelina Budka, Aleksandra Samol, Marta Szmyra,

Artur Kucharski nagroda specjalna

2009 I Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej

Ewelin Budka wyr?nienie

Opiekun Iwona Migasiewicz

KONKURS ORTOGRAFICZNY O PIRO BURMISTRZA

2005 K. Kantorska I miejsce

2007 I, II, IV: K. Kantorska, K. Kami?ska, M. Berendt

2009 Marta Szmyra I miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz

K?KO TEATRALNE

2009 Powiatowy Przegl?d Teatrw Szkolnych Kurtyna

Katarzyna Dziekan (kategoria: kreacje aktorskie) I miejsce

Opiekun El?bieta S?oma

SZKOLNY MISZMASZ

1994 Konkurs Czasopism Szkolnych G?osu W?growieckiego i KOiW w Pile

Katarzyna Krupecka, Patrycja Mania, Justyna Wieczorek, Katarzyna Deminiak, Magdalena Koci?cka, Emilia Dudek, Bernadeta Stoi?ska, Karolina Nowacka, Sylwester Ochendzan, Monika Pruss, Paulina O?dziejewska, Monika Czajka, Joanna Czajka, Joanna Kielma, Katarzyna Mioduszewska, Kamila Ranke, Paulina Radecka, Dagmara Gabert, Joanna Kopa?a, Beata Przybylska, Agnieszka Rychlicka, Justyna Zopf, Wies?awa Kaczkowska, Gra?yna Sznajder, Izabela Kobus, Emilia Patelska, Anna Kida, Iwona Miko?ajczak, Beata Sierzchu?a, Maria Pola?ska, Agnieszka Fertsch I miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz, sk?ad komputerowy S?awomir Hoffmann, J. Eitner

1995 Konkurs Czasopism Szkolnych G?osu W?growieckiego i KOiW w Pile

Katarzyna Krupecka, Patrycja Mania, Justyna Wieczorek, Katarzyna Deminiak, Magdalena Koci?cka, Emilia Dudek, Bernadeta Stoi?ska, Karolina Nowacka, Sylwester Ochendzan, Monika Pruss, Paulina O?dziejewska, Monika Czajka, Joanna Czajka, Joanna Kielma, Katarzyna Mioduszewska, Kamila Ranke, Paulina Radecka, Dagmara Gabert, Joanna Kopa?a, Beata Przybylska, Agnieszka Rychlicka, Justyna Zopf, Wies?awa Kaczkowska, Gra?yna Sznajder, Izabela Kobus, Emilia Patelska, Anna Kida, Iwona Miko?ajczak, Beata Sierzchu?a, Maria Pola?ska, Agnieszka Fertsch I miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz, sk?ad komputerowy J. Eitner

1999 VI Oglnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych Szkolny Miszmasz

II miejsce

Kolegium redakcyjne: A. Meller, M. Kaczmarek, S. B?tkiewicz, I. Migasiewicz
zesp? redakcyjny: Z. M?ynkiewicz, M. Kwiatkowska, H. Janiszewska, P. Dudek, P. Andruszko, D. Czajka, I. Jarzembowska, ?. Kaczmarek, M. Kulawiak, A. Kwiatek, A. Mazurek, M. Tkacz, M. Migasiewicz, M. Urbaniak, D. Miko?ajczak, ?. Pauszek, M. Radecka, N. Libner, I. Zalewska, A. Fr?ckowiak, Karol Przykucki, M. Pawlicki

Opiekun Iwona Migasiewicz, sk?ad komputerowy P. M?ynkiewicz

?WIAT ORTOGRAFII

2003 Rejonowy Konkurs Ortograficzno Gramatyczny

K. Gronowicz - IV miejsce

Opiekun Iwona Migasiewicz

K?cik nauczycielski