Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Najwa?niejsze wydarzenia 2009 - 2010


06.03.2010 r.

VI Skocka Gala Mistrzw

17.03.2010 r.

Fina? Wojewdzki w Pi?ce No?nej Ch?opcw

10.04.2010 r.

Katastrofa samolotu rz?dowego w Smole?sku

Dnia 10.04.2010 r. na lotnisku w Smole?sku rozbi? si? samolot rz?dowy z Lechem Kaczy?skim na pok?adzie
i dziesi?tkami najwa?niejszych osb w pa?stwie. Nikt nie prze?y?.
To najwi?ksza tragedia w powojennej historii Polski.

Ich nie ma ju? w?rd nas:

1. Kaczy?ski Lech prezydent RP
2. Kaczy?ska Maria Ma??onka Prezydenta RP
3. Kaczorowski Ryszard b. Prezydent RP na uchod?stwie
4. Agacka-Indecka Joanna Przewodnicz?cy Naczelnej Rady Adwokackiej
5. B?kowska Ewa wnuczka Gen. bryg. Mieczys?awa Smorawi?skiego
6. B?asik Andrzej Dowdca Si? Powietrznych RP
7. Bochenek Krystyna wicemarsza?ek Sejmu RP
8. Borowska Anna Maria przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
9. Borowski Bartosz przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
10. Buk Tadeusz Dowdca Wojsk L?dowych RP
11. Chodakowski Miron Prawos?awny Ordynariusz Wojska Polskiego
12. Cywi?ski Czes?aw Przewodnicz?cy ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK
13. Deptu?a Leszek przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)
14.
D?bski Zbigniew osoba towarzysz?ca
15. Dolniak Grzegorz przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
16. Doraczy?ska Katarzyna osoba towarzysz?ca
17. Duchnowski Edward Sekretarz Generalny Zwi?zku Sybirakw
18. Fedorowicz Aleksander t?umacz j?zyka rosyjskiego
19. Fetli?ska Janina senator RP
20. Florczak Jaros?aw funkcjonariusz BOR
21. Francuz Artur funkcjonariusz BOR
22. G?gor Franciszek Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
23. G?sicka Gra?yna przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)
24. Gilarski Kazimierz Dowdca Garnizonu Warszawa
25. Gosiewski Przemys?aw przedstawiciel Parlamentu RP (pose? PiS)
26. Gostomski Bronis?aw ks. pra?at
27. Handzlik Mariusz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
28. Indrzejczyk Roman Kapelan Prezydenta RP
29. Janeczek Pawe? funkcjonariusz BOR
30. Jankowski Dariusz Biuro Obs?ugi Kancelarii Prezydenta RP
31. Jaruga-Nowacka Izabela przedstawiciel Parlamentu RP (SLD)
32. Joniec Jzef Prezes Stowarzyszenia Parafiada
33. Karpiniuk Sebastian przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
34. Karweta Andrzej Dowdca Marynarki Wojennej RP
35.
Kazana Mariusz Dyrektor Protoko?u Dyplomatycznego MSZ
36. Kochanowski Janusz Rzecznik Praw Obywatelskich
37. Komornicki Stanis?aw Przedstawiciel Kapitu?y Orderu Virtutti Militari
38. Komorowski Stanis?aw Jerzy Podsekretarz Stanu w MON
39. Krajewski Pawe? funkcjonariusz BOR
40. Kremer Andrzej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
41. Krl Zdzis?aw Kapelan Warszawskiej Rodziny Katy?skiej 1987-2007
42. Krupski Janusz Kierownik Urz?du do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych
43. Kurtyka Janusz Prezes Instytutu Pami?ci Narodowej
44. Kwa?nik Andrzej Kapelan Federacji Rodzin Katy?skich
45. Kwiatkowski Bronis?aw Dowdca Operacyjny Si? Zbrojnych RP
46. Lubi?ski Wojciech lekarz prezydenta RP
47. Lutoborski Tadeusz przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
48. Mami?ska Barbara Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
49. Mamontowicz-?ojek Zenona przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
50. Melak Stefan Prezes Komitetu Katy?skiego
51. Merta Tomasz Podsekretarz Stanu w MKiDN
52. Mikke Stanis?aw Wiceprzewodnicz?cy ROPWiM
53. Natalli-?wiat Aleksandra przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)
54. Natusiewicz-Mirer Janina osoba towarzysz?ca
55. Nosek Piotr funkcjonariusz BOR
56. Nurowski Piotr szef PKOL
57. Orawiec-Lffler Bronis?awa przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
58. Osi?ski Jan Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
59. Pilch Adam Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
60. Piskorska Katarzyna przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
61. P?a?y?ski Maciej Prezes Stowarzyszenia "Wsplnota Polska"
62. P?oski Tadeusz Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
63. Potasi?ski W?odzimierz Dowdca Wojsk Specjalnych RP
64. Przewo?nik Andrzej Sekretarz ROPWiM
65. Putra Krzysztof wicemarsza?ek Sejmu RP
66. Rumianek Ryszard Rektor UKSiW
67. Rybicki Arkadiusz przedstawiciel Parlamentu RP
68. Sariusz-Sk?pski Andrzej Prezes Federacji Rodzin Katy?skich
69. Seweryn Wojciech przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
70. Skrzypek S?awomir Prezes Narodowego Banku Polskiego
71. Solski Leszek przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
72. Stasiak W?adys?aw szef Kancelarii Prezydenta RP
73. Surwka Jacek funkcjonariusz BOR
74. Szczyg?o Aleksander szef Biura Bezpiecze?stwa Narodowego
75. Szmajdzi?ski Jerzy wicemarsza?ek Sejmu RP
76. Szymanek-Deresz Jolanta przedstawiciel Parlamentu RP
77. Tomaszewska Izabela osoba towarzysz?ca
78. Uleryk Marek funkcjonariusz BOR
79. Walentynowicz Anna osoba towarzysz?ca
80. Walewska-Przyja?kowska Teresa Fundacja "Golgota Wschodu
81. Wasserman Zbigniew przedstawiciel Parlamentu RP
82. Woda Wies?aw przedstawiciel Parlamentu RP
83. Wojtas Edward przedstawiciel Parlamentu RP
84. Wypych Pawe? Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
85. Zaj?c Stanis?aw senator RP
86. Zakrze?ski Janusz wybitny polski aktor
87. Zych Gabriela przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
88. Micha?owski Dariusz pose? RP
89. Pogrdka-Wi?c?awek Agnieszka funkcjonariusz BOR
LISTA CZ?ONKW ZA?OGI
90. Protasiuk Arkadiusz Kapitan
91. Grzywna Robert cz?onek za?ogi
92. Michalak Andrzej cz?onek za?ogi
93. Zi?tek Artur cz?onek za?ogi
94. Maciejczyk Barbara stewardessa
95. Januszko Natalia stewardessa
96. Moniuszko Justyna stewardessa

30.04.2010 r.

Dni Olimpijczyka i ?wi?to Szko?y

27 - 29.04.2010 r.

Egzamin gimnazjalny

20.05.2010 r.

II Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej

29.05.2010 r.

Udzia? w Pikniku Ekologicznym w Pobiedziskach

2.06.2010 r.

Marsz profilaktyczny i Dzie? Dziecka


5.06.2010 r.

Udzia? w Oglnopolskim Zlocie Szk? im. Polskich Olimpijczykw w Kliniskach

25.06.2010 r.

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2009/2010

20 - 30.07.2010 r.

Pobyt dwikoskiej m?odzie?y zterenw dotkni?tych powodzi?


1.09.2010 r.

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2010/2011


14.10.2010 r.

Dzie? Edukacji Narodowej
uroczyste ?lubowanie i otrz?siny klas pierwszych

16.10.2010 r.

II Piknik naukowy "Nauka kluczem do przysz?o?ci"


22 - 27.10.2010 r.

Wizyta m?odzie?y z Bia?ej Cerkwi na Ukrainie


29 - 30.10.2010 r.

I Mistrzostwa Polski w Bocci10.11.2010 r.

11 listopada ?wi?to Niepodleg?o?ci

12.12.2010 r.

Jarmark Bo?onarodzeniowy


K?cik nauczycielski