Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2009/2010

Rok szkolny 2009/2010

Sk?ad zespo?u:

Dudek Ma?gorzata, Szymczak Marta, Urba?ska Dorota, Korczak Sylwia, Poschen Diana, Lehman Monika, od stycznia Chudzik Zuzanna,
Dudek Anita, Anna Lisiecka.

Osi?gni?cia:

IV miejsce na Mistrzostwach Gimnazjw w Aerobiku Grupowym Rejonu Pilskiego.

Wyr?nienie na XI Powiatowych Konfrontacjach Szkolnych Zespo?w Muzycznych i Tanecznych WITRYNA 2010.

Dzie? Kobiet - Skoki 2009


Eliminacje rejonowe Pi?a 2010

Ostatnia figura uk?adu. To przecie? takie ?atwe. Chcesz? Sprbuj.

Jeste?my zadowolone, bez wzgl?du na wynik. Wyst?pi?y?my w semk? mimo choroby Anity. Bez Ciebie pozosta?e nie mia?yby tam czego szuka?. Dzi?kujemy!!!

Piraci na Festynie Bo?onarodzeniowy 13.12.2009

Nowy uk?ad do utworu M. Jacksona

M. Jackson w wykonaniu P. Serafi?skiego /ucz. kl. III a/ i wampirw zespo?u spodoba? si? wszystkim

Drugi M. Jackson? To m?odsze wcielenie Przemka, bo to jego brat Szymon /ucze? szko?y podstawowej/


Wycieczka do Bardowick, 7 10.06.2010

Wymiana gmin partnerskich
Skoki Bardowick VenhuisenOsiemnastka SKOKW 2010

K?cik nauczycielski