Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2010/2011

Rok szkolny 2010/2011

Sk?ad zespo?u:

Chudzik Zuzanna, Dudek Anita kl. III e

Korczak Sylwia, Lisiecka Anna, Mantaj Katarzyna kl. III b

Wieczorek Ewa, od lutego Kubiak Julia, od marca Szulc Dominika kl. II d

do grudnia Chudzik Milena kl. I e

Matuszczak Violetta kl. III c.

Osi?gni?cia:

ze wzgl?du na niewystarczaj?c? liczb? uczestniczek /8/ nie startowa?y?my na Mistrzostwach Gimnazjw w Aerobiku Grupowym Rejonu Pilskiego

Udzia?

w uroczysto?ciach szkolnych i ?rodowiskowych:

Festyn Bo?onarodzeniowy 12.12.2010

Walentynki w naszej szkole


Dzie? Olimpijczyka ?wi?to Szko?y
Skoki, 3 czerwca 2011

XIX Dni Skokw, 25 26.06.2011

Piknik Naukowy 2011


K?cik nauczycielski