Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Album Miszmasza

Z Miszmaszowego albumu

Wywiad z fryzjerk?, p. Monik? Stawi?sk?,1995 r.

Zesp? redakcyjny w roku 1996

Zako?czenie roku szkolnego 1997 r.

W Multikinie, 1998 r.

Zesp? w dniu zako?czenie roku szkolnego 1998 -1999

Miszmaszowe spotkanie op?atkowe, 1999 r.


Organizacja plebiscytu czytelnikw o tytu? Miss i Mistera Szko?y, 1998

W Izbie Pami?ci A. Mickiewicza w Budziszewku - wywiad z jej za?o?ycielk? p. J. Rut?, 1998 r.

II miejsce w Oglnopolskim Konkursie na najlepsz? gazetk? szkoln?, 1999 r. cz??? zespo?u z patronem konkursu Marsza?kiem Markiem Borowskim

Z laureatami plebiscytu czytelnikw, 1999 r.

Spotkanie po latach, wywiad z pierwsz? redaktor naczeln? i autork? nazwy naszej szkolnej gazety

Spotkanie z red. Keiserem

Zwyci?zcy plebiscytu czytelnikw, 2000 r.

Absolwentki, cz?onkinie zespo?u redakcyjnego

W Teatrze Nowym w Poznaniu, 2001 r.

Z laureatami plebiscytu, 2002 r.

Zako?czenie roku szkolnego 2002 - 2003

Podczas ferii zimowych 2005 r.

Miszmaszowe modelki proponuj? ?wi?teczne kreacje, 2006 r.


Konferencja prasowa z go??mi Pikniku Olimpijskiego

Spotkanie z okazji 15. urodzin Szkolnego Miszmasza, 2008 r.

Zesp? redakcyjny w roku 2008

K?cik nauczycielski