Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2011/2012

Pi?ka siatkowa 2011/2012

Dnia 9 wrze?nia 2011 r. trzydziestoosobowa grupa m?odzie?y naszego gimnazjum kibicowa?a siatkarkom podczas II Turnieju o Puchar Burmistrza Murowanej Go?liny.
W turnieju bra?y udzia? dwa zespo?y Plus Ligii Impel Gwardia Wroc?aw i PTPS Pi?a
oraz dwa zespo?y z I Ligii Legionovia Legionowo i Piecobiogaz Murowana Go?lina.

Opiekunowie: El?bieta Chojnacka, Hanna W?glewska.


Dnia 27.11.2011 roku w Kiszkowie odby? si? pierwszy turniej Mistrzostw Powiatu Gnie?nie?skiego w Pi?ce Siatkowej Kobiet.
W sezonie 2011/2012 w rozgrywkach w/w ligi rywalizuje 5 dru?yn: „Piast” ?ubowo, Gimnazjum Kiszkowo, 2 zespo?y reprezentuj?ce gimnazjum w Skokach oraz absolwentki naszej szko?y.

Wyniki poszczególnych spotka?:

Skoki 1 – Skoki II 2:0

?ubowo – Kiszkowo 2:1

Skoki – Skoki I 2:0

?ubowo – Skoki II 2:0

Kiszkowo – Skoki I 2:1

?ubowo - Skoki 2:1

Skoki II – Kiszkowo 2:0

?ubowo – Skoki I 2:0

Skoki II – Skoki 2:1

Skoki – Kiszkowo 2:0

Sk?ad zespo?u Skoki I:

Ma?gorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak, Kinga Kru?, Julia Burzy?ska, Dominika Szczepaniak, Agata Herkt, Roksana Nowak, Michalina Kaczy?ska.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Sk?ad zespo?u Skoki II

Patrycja Dudzi?ska, Teresa Janecko, Paula Królczyk, Marta Kubicka,
Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska,
Anna ?wi?tkowska, Michalina Modlibowska, Daria Urbaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska

Klasyfikacja generalna po pierwszym turnieju:

I m. „Piast” ?ubowo

II m. Skoki (absolwentki)

III m. Skoki I

IV m. Skoki II

V m. Kiszkowo

Dnia 20 grudnia 2011 r. w hali gimnazjum odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t.
W rozgrywkach bra?y udzia? reprezentacje szkó? gimnazjalnych z Szamotu?, Janowca Wlkp., Skoków (2 zespó?).

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
w sk?adzie:

Ma?gorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak,
Kinga Kru?, Julia Burzy?ska, Dominika Szczepaniak, Roksana Nowak, Michalina Kaczy?ska.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

II miejsce Gimnazjum w Szamotu?ach

III miejsce w Janowcu Wlkp.

IV miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
w sk?adzie:

Patrycja Dudzi?ska, Agata Herkt, Teresa Janecko, Marta Koczorowska,
Paula Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska,
Anna ?wi?tkowska, Michalina Modlibowska, Daria Urbaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska

Najlepszymi zawodniczkami wyró?nionymi i nagrodzonymi statuetkami z zespo?ów gospodarzy zosta?y
Julia Burzy?ska i Patrycja Dudzi?ska.


Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali koszulki z has?em profilaktycznym „?yj zdrowo i aktywnie”.

Inicjatorami i organizatorami turnieju by?y dziewcz?ta klasy II a.

Dnia 22 stycznia 2012 roku w Skokach odby? si? drugi turniej Mistrzostw Powiatu Gnie?nie?skiego
w Pi?ce Siatkowej Kobiet.
W sezonie 2011/2012 w rozgrywkach w/w ligi rywalizuje 5 dru?yn: „Piast” ?ubowo, Gimnazjum Kiszkowo, 2 zespo?y reprezentuj?ce gimnazjum w Skokach oraz absolwentki naszej szko?y.

Wyniki poszczególnych spotka?:

Skoki I – Skoki II 2:0

?ubowo – Kiszkowo 2:0

Skoki – Skoki I 2:0

?ubowo – Skoki II 2:0

Kiszkowo – Skoki I 0:2

?ubowo – Skoki 2:1

Skoki II – Kiszkowo 2:0

?ubowo – Skoki I 2:0

Skoki II – Skoki 2:0

Skoki – Kiszkowo 2:0

Sk?ad zespo?u Skoki I:

Ma?gorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak,
Julia Burzy?ska, Dominika Szczepaniak, Agata Herkt, Roksana Nowak, Michalina Kaczy?ska.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Sk?ad zespo?u Skoki II

Patrycja Dudzi?ska, Teresa Janecko, Paula Królczyk, Marta Kubicka,
Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska,
Anna ?wi?tkowska, Michalina Modlibowska, Daria Urbaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska

Sk?ad zespo?u Skoki (absolwentki)

Monika Oksza – Skibi?ska, Sara Sobik, Natalia Przybylska, Izabela Fidos, Monika Urbaniak, Natalia Glapa, Patrycja Kobry?

Klasyfikacja generalna po drugim turnieju:

I m. „Piast” ?ubowo

II m. Skoki ( absolwentki)

III m. Skoki I

IV m. Skoki II

V m. Kiszkowo

Dnia 25 stycznia 2012 r. w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Szkó? Gimnazjalnych Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W turnieju rywalizowa?o 8 zespo?ów reprezentuj?cych 6 szkó?. Zespo?y zosta?y rozlosowane do dwóch grup,
w których zagra?y systemem „ka?dy z ka?dym”.

Wyniki w poszczególnych grupach:

 

„A”

I m. Skoki II

II m. W?growiec Gmina

III m. W?growiec Miasto

IV m. Damas?awek II

„B”

I m. Skoki I

II m. Mie?cisko

III m. Damas?awek I

IV m. R?bczyn

Do rundy fina?owej awansowa?y zespo?y z dwóch pierwszych miejsc. Fina? równie? zosta? rozegrany systemem „ka?dy z ka?dym" z zaliczeniem meczu w grupach.

Klasyfikacja ko?cowa:

I m. Skoki I

Dominika Szczepaniak, Agata Herkt, Julia Burzy?ska, Ma?gorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Roksana Nowak,
Aneta Deminiak, Kinga Kru?, Michalina Kaczy?ska

II m. Skoki II

Patrycja Dudzi?ska, Teresa Janecko, Marta Koczorowska, Paula Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska, Michalina Modlibowska, Daria Urbaniak

III m. Mie?cisko

IV m. W?growiec Gmina

V m. W?growiec Miasto

VI m. Damas?awek I

VII m. R?bczyn

VIII m. Damas?awek II

Opiekunowie: Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka


Dnia 26 stycznia w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Szkó? Gimnazjalnych Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Ch?opców.

W turnieju rywalizowa?o 7 zespo?ów reprezentuj?cych 6 szkó?. Zespo?y zosta?y rozlosowane do dwóch grup, w których zagra?y systemem „ka?dy z ka?dym”. Wyniki w poszczególnych grupach:

„A”

I m. Mie?cisko

II m. Skoki

III m. Wapno

IV m. Damas?awek II

„B”

I m. W?growiec gmina

II m. Damas?awek I

III m. R?bczyn

Do rundy fina?owej awansowa?y zespo?y z dwóch pierwszych miejsc. Fina? równie? zosta? rozegrany systemem
„ka?dy z ka?dym” z zaliczeniem meczu w grupach.

Klasyfikacja ko?cowa:

I m. Mie?cisko

II m. Skoki

III m. W?growiec Gmina

IV m. Damas?awek I

Sk?ad reprezentacji:

Gebler B?a?ej, Kaczmarek Krzesimir, Druciarek Szymon, Rakowski ?ukasz, Sygnecki Hubert, Stoi?ski Patryk,
Futro Mateusz, ?ukaszewski Hubert, Dembi?ski Piotr.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a


Podczas ferii zimowych 16 lutego 2012 roku w Turnieju Pi?ki Siatkowej
„2+1” rywalizowa?o 9 zespo?ów i 1 PK.

Sk?ad poszczególnych dru?yn:

1. Burzy?ska Julia, Dudzi?ska Patrycja, Kujawa Maciej

2. Deminiak Aneta, Kaczmarek Katarzyna, Futro Mateusz

3. Kucharska Ma?gorzata, Modlibowska Michalina , Druciarek Miko?aj

4. Popadowska Anna, Sygnecki Hubert, Rakowski ?ukasz

5. (PK) Aleksandra Samol, Druciarek Zuzanna, Lor?cka Kinga

6. Szczepaniak Dominika, Kaczmarek Krzesimir, Gebler B?a?ej

7. Szyma? Sandra, Lor?cka Ewelina, Lewicki Kamil

8. Kucz Daria, ?wi?tkowska Anna, Druciarek Szymon

9. Nowak Roksana, Urbaniak Daria, Stoi?ski Patryk

10. Stró?y?ska Wiktoria, Herkt Agata, Kwapi?ski Jakub

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce – Szczepaniak Dominika, Kaczmarek Krzesimir, Gebler B?a?ej

II miejsce – Popadowska Anna, Sygnecki Hubert, Rakowski ?ukasz

III miejsce – Kucharska Ma?gorzata, Modlibowska Michalina, Druciarek Miko?aj

IV miejsce – Deminiak Aneta, Kaczmarek Katarzyna, Futro Mateusz

V miejsce – Nowak Roksana, Urbaniak Daria, Stoi?ski Patryk

VI miejsce – Burzy?ska Julia, Patrycja Dudzi?ska, Kujawa Maciej

VII miejsce – Stró?y?ska Wiktoria, Herkt Agata, Kwapi?ski Jakub

VIII miejsce – Kucz Daria, ?wi?tkowska Anna, Druciarek Szymon

IX miejsce – Szyma? Sandra, Lor?cka Ewelina, Lewiski Kamil

(PK) Samol Aleksandra, Druciarek Zuzann, Lor?cka Kinga

Tego samego dnia rozegrany zosta? tak?e Turniej Pi?ki Siatkowej Klas Pierwszych – „single”.
Wzi??o w nim udzia? 8 dziewcz?ta:


1. Rychlicka Zuzanna – 1 a
2. Kopyd?owska Blanka – 1 a
3.
Kincel Wiktoria – 1 a
4. Krych Angelika – 1 b
5. Hepner Katarzyna – 1 a
6. Podraza Kamila – 1 a
7. Sto?ek Natalia – 1 a
8. Repczy?ska Ma?gorzata – 1 a


Klasyfikacja ko?cowa dziewcz?ta:

I miejsce – Rychlicka Zuzanna
II miejsce – Podraza Kamila
III miejsce – Kopyd?owska Blanka
IV miejsce – Hepner Katarzyna
V
miejsce – Repczy?ska Ma?gorzata
VI miejsce – Sto?ek Natalia
VII miejsce – Krych Angelika
VIII miejsce – Kincel Wiktoria

Organizatorzy: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka

Dnia 5 marca 2012  r. w Z?otowie odby?y si? Pó?fina?y Rejonu Pilskiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W rywalizacji wzi??y udzia? zespo?y ze Z?otowa, Trzcianki oraz Skoków
w sk?adzie:

Dominika Szczepaniak, Agata Herkt, Julia Burzy?ska, Ma?gorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Roksana Nowak, Aneta Deminiak, Kinga Kru?, Michalina Kaczy?ska, Daria Urbaniak, Michalina Modlibowska
i Roksana Nowak.

Dziewcz?ta rozegra?y dwa mecze: ze Z?otowe, który przegra?y 2:0 oraz
z Trzciank?, któr? pokona?y 2:0, zapewniaj?c sobie tym samym awans
do fina?u rejonowego w Pile.

Dnia 10 marca 2012  r. w Pile odby?y si? Fina?y Rejonu Pilskiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W rywalizacji wzi??y udzia? zespo?y ze Z?otowa, Pi?y oraz Skoków
w sk?adzie:
Dominika Szczepaniak, Patrycja Dudzi?ska, Anna ?wi?tkowska, Agata Herkt, Julia Burzy?ska, Ma?gorzata Kucharska, Roksana Nowak, Aneta Deminiak, Michalina Kaczy?ska, Daria Urbaniak i Michalina Modlibowska.

Zawodniczki rozegra?y dwa mecze. W pierwszym pojedynku spotka?y si?
z gimnazjalistkami z Pi?y. Po zaci?tej walce, po wielu latach pora?ek,
pokona?y rywalki 2:1. Drugi mecz rozegra?y z gimnazjalistkami ze Z?otowa, którym uleg?y 0:2.

Klasyfikacja ko?cowa:

1. Gimnazjum Z?otów
2. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
3. Gimnazjum nr 5 w Pile.

Awans do ?cis?ego fina?u wojewódzkiego wywalczy?y zawodniczki ze Z?otowa.

W niedziel? 18 marca 2012 w hali sportowej w Kiszkowie odby? si?
Turniej Pi?ki Siatkowej Kobiet.

By? to trzeci i ostatni turniej w ramach rozgrywek Ligi Gnie?nie?skiej. Wzi??o w nim udzia? 5 zespo?ów: „Piast” ?ubowo, Kiszkowo, 2 zespo?y reprezentuj?ce gimnazjum w Skokach oraz absolwentki naszej szko?y.

Sk?ad zespo?u Skoki I:

Ma?gorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek,
Aneta Deminiak, Julia Burzy?ska, Dominika Szczepaniak,
Agata Herkt, Roksana Nowak i Michalina Kaczy?ska.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Sk?ad zespo?u Skoki II

Patrycja Dudzi?ska, Paula Królczyk, Marta Kubicka,
Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Wiktoria Stró?y?ska, Marta Koczorowska,
Anna ?wi?tkowska, Michalina Modlibowska i Daria Urbaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska

Sk?ad zespo?u Skoki (absolwentki)

Monika Oksza – Skibi?ska, Izabela Fidos, Monika Urbaniak,
Natalia Glapa i Patrycja Kobry?.

Wyniki poszczególnych spotka?:
Skoki I – Kiszkowo – 2:1
Skoki II – Skoki – 0:2
Koszkowo – Skoki II – 2:1
?ubowo Skoki – 2:1
Skoki I – ?ubowo – 0:2
Skoki Kiszkowo – 2:0
?ubowo – Skoki II – 2:0
Skoki I – Skoki – 2:0
Skoki II – Skoki I – 1:2
Koszkowo – ?ubowo – 0:2

Klasyfikacja ko?cowa po trzech rozegranych turniejach Ligi Gnie?nie?skiej:

I miejsce – „Piast” ?ubowo
II miejsce – Skoki (absolwentki naszego gimnazjum)
III miejsce – Skoki I
IV miejsce – Kiszkowo
V miejsce – Skoki II

Podczas uroczystego zako?czenia turnieju Burmistrz miasta Kiszkowa
wr?czy? dru?ynom pami?tkowe puchary, a pierwszym trzem zespo?om
medale z?ote, srebrne i br?zowe.


Dnia 11 maja 2012 r. odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

W rywalizacji wzi??o udzia? 16 zespo?ów.

1. Dominika Szczepaniak, Daria Kucz

2. Marta Kubicka, Paula Królczyk

3. Agata Herkt, Wiktoria Stró?y?ska

4. Patrycja Dudzi?ska, Julia Burzy?ska

5. Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak

6. Ma?gorzata Kucharska, Daria Urbaniak

7. Kinga Kru?, Michalina Kaczy?ska

8. Michalina Modlibowska, Roksana Nowak

9. Karolina Gasi?ska, Kamila Podraza

10. Natalia Sto?ek, Michalina Krzymieniewska

11. Karlina Po?czy?ska, Ma?gorzata Repczy?ska

12. Ilona Borkowska, Katarzyna Hepner

13. Katarzyna Mendel, Sandra Tronina

14. Kinga Lor?cka, Justyna Bartkowiak

15. Ewelina Lor?cka, Paulina We?nic

16. Angelika Krych, Sandra Szyma?

Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Dominika Szczepaniak, Daria Kucz.

II miejsce Ma?gorzata Kucharska, Daria Urbaniak.

III miejsce Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak.


Dnia 11 maja 2012 r. odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców.

W rywalizacji wzi??o udzia? 12 zespo?ów.

1. Szymon Druciarek, Miko?aj Druciarek

2. Kamil Gronowski, Damian Przybylski

3. Patryk Stoi?ski, Filip Rakowicz

4. Patryk P?dzi?ski, ?ukasz Jasi?ski

5. Hubert Sygnecki, ?ukasz Rakowski

6. B?a?ej Gebler, Krzesimir Kaczmarek

7. Adam Graczyk, B?a?ej Podolski

8. Szymon Burzy?ski, Tomek We?nic

9. Kamil Lewicki, Jakub Dzikowski

10. Maciej Kujawa, Mateusz Nowak

11. Piotr Dembi?ski, Bartosz Szyma?ski

12. Hubert ?ukaszewski, Bartosz Szyma?

Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce B?a?ej Gebler, Krzesimir Kaczmarek

II miejsce Patryk Stoi?ski , Filip Rakowicz

III miejsce Hubert Sygnecki, ?ukasz Rakowski


Dnia 2 czerwca 2012 r. w Pile w O?rodku Wypoczynkowym „P?otki” odby?y si? Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Pi?ce Pla?owej Siatkowej Dziewcz?t i Ch?opców.
Nasz powiat reprezentowali uczniowie naszej szko?y i zespó? ch?opców z Wapna. W kategorii dziewcz?t w rywalizacji wzi??o udzia? 7 zespo?ów podzielonych drog? losowania na dwie grupy. Nasz zespó? znalaz? si? w grupie z reprezentacjami z gimnazjum w Lubaszu, ZS nr 2 w Pile oraz gimnazjum w Trzciance. Druga grupa sk?ada?a si? z trzech zespo?ów: gimnazjum z Chodzie?y, Margonina oraz ZS nr 3 w Pile.

Wyniki spotka? naszego zespo?u w grupie:

Grupa I

ZS 2 Pi?a – Gim. 1 Trzcianka 2:1
Lubasz – Skoki 0:2
ZS 2 Pi?a – Lubasz 2:0
ZS 2 Pi?a – Skoki 1:2
Trzcianka – Lubasz 2:1
Trzcianka – Skoki 0:2

Grupa II

Gim. M. Chodzie? – ZS 3 Pi?a 2:0
ZS 3 Pi?a –Margonin 2:0
Chodzie? – Margonin 2:0

Wyniki grupy I:

Skoki – I
ZS 2 Pi?a– II
Gimnazjum nr 1 Trzcianka – III
Gimnazjum Lubasz – IV

Wyniki grupy II:

Gimnazjum Miejskie Chodzie? – I
ZS 3 Pi?a – II
Gimnazjum Margonin – III

Pó?fina?y:

Skoki – ZS 3 Pi?a 2:0
ZS 2 Pi?a – Gim. Miejskie Chodzie? 2:0

Mecz o III m: ZS 3 Pi?a – Gim. Miejskie Chodzie? 0:2

Mecz o I m: Gim. Skoki – ZS 2 Pi?a 0:2

Klasyfikacja ko?cowa:

ZS 2 Pi?a – I miejsce

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach – II miejsce

Gimnazjum Miejskie Chodzie? – III miejsce
ZS 3 Pi?a – IV miejsce
Gimnazjum Margonin – V - VI miejsce
Gimnazjum Trzcianka – V - VI miejsce
Gimnazjum Lubasz – VII miejsce

Zespo?y z dwóch pierwszych miejsc - ZS nr 2 Pi?a oraz Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach - awansowa?y do Fina?u Wojewódzkiego.

Sk?ad reprezentacji naszej szko?y: Ma?gorzata Kucharska i Dominika Szczepaniak.

W kategorii ch?opców w rywalizacji wzi??o udzia? 8 zespo?ów podzielonych na dwie grupy.

Wyniki spotka? w grupach:

Grupa I

Trzcianka – Wyrzysk 0:2
Wapno – Szamocin 2:0
Wapno – Wyrzysk 0:2
Szamocin – Trzcianka 0:2
Wyrzysk – Szamocin 2:0
Trzcianka – Wapno 1:2

Grupa II
ZS 3 Pi?a – Chodzie? 2:0
Pi?a – Lubasz 1:2
Pi?a – Skoki 1:2
Chodzie? – Lubasz 0:2
Lubasz – Skoki 2:0

Wyniki grupy I

Wyrzysk – I miejsce
Wapno
– II miejsce
Trzcianka
– III miejsce
Szamocin
– IV miejsce
Wyniki grupy II

Lubasz
– I miejsce
Skoki
– II miejsce
ZS 3 Pi?a
– III miejsce
Chodzie?
– IV miejsce

Pó?fina?y:

Wyrzysk – Skoki 0:2 i Wapno – Lubasz 1:2
mecz o 3 miejsce: Wyrzysk – Wapno 1:2
mecz o 1 miejsce: Skoki –Lubasz 1:2

Klasyfikacja ko?cowa:

Gim. Lubasz
– I miejsce
Gim. 1 Skoki
– II miejsce
Gim. Wapno
– III miejsce
Gim. Wyrzysk
– IV miejsce
ZS 3 Pi?a
– V – VI miejsce
Gim. 1 Trzcianka
– V – VI miejsce
Gim. Szamocin
– VII – VIII miejsce
Gim. Miejskie Chodzie?
– VII – VIII miejsce

Mecz o I miejsce pomi?dzy zespo?ami Skoków a Lubaszem rozgrywany by? w niesprzyjaj?cych warunkach atmosferycznych (deszcz i silny wiatr, który w g?ównej mierze decydowa? o wyniku gry, a nie umiej?tno?ci zawodników).
Przy stanie 1:1 w setach i prowadzeniu w secie 3 zespo?u z Lubasza decyzj? trenerów mecz zosta? zako?czony. Obydwa zespo?y awansowa?y do fina?u wojewódzkiego.

Sk?ad reprezentacji naszego zespo?u: B?a?ej Gebler i Krzesimir Kaczmarek.


Dnia 18 czerwca 2012 r. na terenach MOS i R w Pile OW P?otki odby? si? Fina? Województwa Wielkopolskiego w Pla?owej Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.
W imprezie uczestniczy?o 15 dru?yn:

- Gimnazjum Janków Przygodzki

- Gimnazjum nr 3 Krotoszyn

- Gimnazjum nr 1 Turek

- Gimnazjum Wilczyn

- Gimnazjum nr 6 Konin

- ZSP i G. Pudliszki

- ZSP i G. Piaski

- ZS nr 2 Pi?a

- Gimnazjum nr 1 Skoki

- Gimnazjum nr 3 Szamotu?y

- Gimnazjum nr 2 ?roda Wlkp.

- Gimnazjum nr 1 Gniezno

- Gimnazjum nr 1 ?roda Wlkp.

- Gimnazjum nr 33 Pozna?

- Gimnazjum nr 5 Pozna?

Nasze gimnazjum reprezentowa?a
Ma?gorzata Kucharska i Dominika Szczepaniak.

Zawody przeprowadzono systemem brazylijskim wg diagramu na 16 zespo?ów.


 

Klasyfikacja ko?cowa :

I miejsce

Gim. Janków Przygodzki /Adamek Agnieszka – P?aczek Kamila
opiekun ?ukasz Kró?

II miejsce
Gim. 1 ?roda Wlkp. / Przybylska Martyna – Nowak Daria
opiekun – Aleksandra Ha?czyk

III miejsce
Gim. 2 ?roda Wlkp. / Magras Kamila – Penowska Krystyna
opiekun – Leszek Ma?wa

IV miejsce
ZS 2 Pi?a / Smolaków Karolina – Bia?a Aleksandra
opiekun – Marzena Michalak


5 – 6 – ZS Pudliszki
Gim. 1.Skoki

7 – 8 – Gim. 33 Pozna?
Gim. 1 Turek

9 – 12 – Gim. 1 Gniezno
Gim. 3 Krotoszyn
Gim. 2 ?roda Wlkp.
Gim. Wilczyn

13 – 15 – G. 6 Konin
Gim. 5 Pozna?
ZS Piaski

V – VI MIEJSCE W MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA TO DOTYCHCZAS NAJLEPSZY WYNIK JAKI OSI?GN?LI REPREZENTANCI NASZEJ SZKO?Y W PI?CE SIATKOWEJ PLA?OWEJ.

 

Dnia 24 czerwca 2012 w Skokach odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t o Puchar Dyrektora.

W zawodach rywalizowa?y 4 zespo?y:
MOS Puszczykowo, Gimnazjum Kiszkowo oraz dwa zespo?y reprezentuj?ce nasz? szko??.

Po rozegraniu sze?ciu spotka? systemem „ka?dy z ka?dym” zespo?y uplasowa?y si? na poszczególnych miejscach:

I miejsce Gimnazjum nr 1 w Skokach

Zespó? w sk?adzie: Patrycja Dudzi?ska, Marta Kubicka, Dominika Szczepaniak, Anna ?wi?tkowska, Paula Królczyk, Karolina Saukens, Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Wiktoria Stró?y?ska.

II miejsce Gimnazjum Kiszkowo

III miejsce Gimnazjum nr 1 w Skokach

Zespó? w sk?adzie: Karolina Gasi?ska, Kamila Podraza, Ilona Borkowska, Patrycja ?wiertniak, Julia Kaczy?ska, Michalina Krzymieniewska, Katarzyna Hepner, Zuzanna Rychlicka, Blanka Kopyd?owska, Ma?gorzata Repczy?ska, Wiktoria Kincel, Natalia Sto?ek, Karolina Po?czy?ska.

Dnia 20 lipca 2012 r. w Zielonej Górze odby? si? X Memoria? Huberta Jerzego Wagnera.
32. osobowa grupa gimnazjalistów dzi?ki finansowemu wsparciu Fundacji Huberta Jerzego Wagnera, która bezp?atnie przekaza?a bilety oraz szko?y mog?a w fantastycznej atmosferze kibicowa? polskiej reprezentacji m??czyzn w pi?ce siatkowej. Turniej ten, by? ostatnim sprawdzianem przed tegorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie dla trzech z czterech graj?cych w turnieju zespo?ów. W pi?tek w pierwszym dniu trzydniowych zmaga? rozegrane zosta?y dwa spotkania. Polska reprezentacja pokona?a reprezentacj? Iranu 3:0, a reprezentacja Niemiec zwyci??y?a z Argentyn? 3:1. Tradycj? jest podczas memoria?u prezentacja zawodników „z?otej” dru?yny Huberta Jerzego Wagnera, mistrzów olimpijskich z Montrealu i mistrzów ?wiata z Meksyku oraz projekcja krótkiego filmu przedstawiaj?cego samego trenera. Obydwa spotkania, niesamowita atmosfera oraz fantastyczna organizacja wywar?y na nas ogromne wra?enie i pozostawi?y mi?e wspomnienia. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki przychylno?ci i ?yczliwo?ci osób i instytucji, które niejednokrotnie nas wspiera?y b?dziemy mogli uczestniczy? w przysz?orocznym XI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.


 

W sierpniu 2012 r. w ramach wypoczynku letniego organizowanego przez nasze Gimnazjum siedemnastoosobowa grupa dziewcz?t i ch?opców uczestniczy?a w zaj?ciach z pi?ki siatkowej w ramach obozu dochodz?cego. Przez 4 dni doskonalili swoje umiej?tno?ci techniczno – taktyczne z pi?ki siatkowej oraz rozwijali swoj? sprawno?? fizyczn?. Ta forma zaj?? na sta?e wpisa?a si? w wakacyjny kalendarz i cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem.

Mam nadziej?, ?e czas sp?dzony w szkole przez uczestników tej formy wypoczynku nie by? stracony. Codziennie uczniowie uczestniczyli w dwóch treningach, mieli do dyspozycji sale z ?ó?kami, gdzie po treningu mogli odpocz??. Po zako?czonych zaj?ciach m?odzie? spo?ywa?a wspólny obiad i ok. godziny 14.30 rozchodzili si? do domu. ?rodki finansowe na powy?szy cel zosta?y przekazane z bud?etu Gminy jako dotacja celowa. Zaj?cia prowadzi? Wies?aw Sierzchu?a i Hanna Weglewska.

  


 

 

K?cik nauczycielski