Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Zwiedzanie szko?y ponadgimnazjalnej

Dnia 13 marca nasi przyszli absolwenci (uczniowie i uczennice klas III) zwiedzali szko?? ponadgimnazjaln? w Murowanej Go?linie. Szko?a ta kszta?ci przysz?ych szefw kuchni, kucharzy, pracownikw gastronomi i kelnerw. 39 uczniw naszej szko?y mia?a mo?liwo?? poprbowania w?asnych mo?liwo?ci i umiej?tno?ci w poruszaniu si? na tym obszarze. P?on?ce potrawy zwykle podaje si? w restauracjach, bo kucharze przyrz?dzaj? je z zawodow? sprawno?ci?. Mo?na je przygotowa? tak?e w domu i tak? umiej?tno?? poznali nasi uczniowie p?on?ce, s?odkie nale?niki, ktre od podstaw sami przygotowywali. Uczestniczyli czynnie w strojeniu sto?w i ustawianiu nakry?.

Na zdj?ciach uczennice klasy III d podczas prac w kuchni (przygotowanie sa?atki).

Pedagog szkolny Krzysztof O?dziejewski - doradca zawodowy.

K?cik nauczycielski