Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2011/2012

2011/2012


P?fina? Powiatu w Halowej Pi?ce No?nej

Dnia 7 listopada 2011 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? P?fina? Powiatu w Halowej Pi?ce no?nej. Nasi zawodnicy zaj?li 1 miejsce awansuj?c tym samym do rozgrywek fina?owych.


Fina? Powiatu w Halowej Pi?ce No?nej

Dnia 25 listopada 2011 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? Fina? Powiatu w Halowej Pi?ce no?nej. Nasi zawodnicy zaj?li
1 miejsce awansuj?c tym samym do fina?owych rozgrywek rejonowych.


Finale Rejonu Turnieju Coca Cola Cup

Dnia 26 listopada 2011 r. pi?karska reprezentacja naszego gimnazjum bra?a udzia? w Finale Rejonu Turnieju Coca Cola Cup w W?growcu. Na turniej przyby?y 24 dru?yny. Podzielono je na 8 grup po 3 dru?yny w ka?dej. Do dalszych rozgrywek awansowali tylko zwyci?zcy poszczeglnych grup. Aby awansowa? do fina?u wojewdztwa wielkopolskiego 8 najlepszych dru?yn rozegra?o mecz systemem Play off; 4 zwyci?zcw rozegra na wiosn? fina? wojewdzki.
Nasi uczniowie w grupie A spotkali si? z Mieleszynem pokonuj?c ich 10:1, z Pobiedziskami wygrywaj?c 3:1 oraz z Gnieznem 3:0.

Oprcz nas z naszego rejonu do fina?u wojewdzkiego awansowali gimnazjali?ci z Rakoniewic, Kozieg?w i Swarz?dza.

Sk?ad naszej reprezentacji:

Druciarek Miko?aj, Szymon Druciarek, Mateusz Futro, B?a?ej Gebler, Adam Graczyk, Krzesimir Kaczmarek, Iwi?ski Adrian, ?ukasz Rakowski, Patryk Stoi?ski i Hubert Sygnecki.

Opiekun Grzegorz Samol

Fina? Wojewdzki Halowej Pi?ki No?nej

Dnia 16.12.2011 r. odby? si? Fina? Wojewdzki Halowej Pi?ki No?nej. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie w sk?adzie: Druciarek Szymon, Druciarek Miko?aj, Futro Mateusz, Gebler B?a?ej, Graczyk Adam, Iwi?ski Adrian, Kaczmarek Krzesimir, Rakowski ?ukasz,Stoi?ski Patryk i Sygnecki Hubert.
W turnieju bra?o udzia? 8 zespo?w.

Mecze kwalifikacyjne do p?fina?u rozegrane przez nasz? reprezentacj?:

Gimnazjum Skoki -Gimnazjum nr 5 Jarocin 0-2
Gimnazjum Skoki - Gimnazjum nr 24 Pozna?
3-0
Gimnazjum Skoki - Gimnazjum Lisiec Wielki2-1

Mecz p?fina?owy:
Gimnazjum Skoki - Gimnazjum Rakoniewice2-3

Mecz o III miejsce:
Gimnazjum Skoki Gimnazjum nr 4 Leszno 1-2

Klasyfikacja ko?cowa:

1. Rakoniewice
2. Jarocin
3. Leszno
4. Skoki
5. Lisiec Wielki
6. Kalisz
7. Wrze?nia
8. Pozna?

Opiekun: Grzegorz Samol


Halowym Turnieju Pi?ki No?nej w Chodzie?y.

Dnia 17.12.2011 r. nasza reprezentacja wzi??a udzia? w Halowym Turnieju Pi?ki No?nej w Chodzie?y. W turnieju wzi??o udzia? 6 zespo?w.

Mecze kwalifikacyjne do p?fina?u rozegrane przez nasz? reprezentacj?

Skoki - Chodzie? 1-0
Skoki - W?growiec 1-1
Skoki - Szamotu?y 1-0
Skoki - Budzy? 1-0

Mecz p?fina?owy:

Skoki - Czarnkw 2-0

Mecz o I miejsce:

Skoki - W?growiec 0-0, karne 1-2

Klasyfikacja ko?cowa:

1. W?growiec
2. Skoki

3. Czarnkw
4. Chodzie?

Opiekun: Grzegorz Samol

III Oglnopolski Halowy Turniej Pi?ki No?nej

Dnia 11 lutego 2012 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? III Oglnopolski Halowy Turniej Pi?ki No?nej. Bra?o w nim udzia? 8 zespo?w (z wojewdztwa zachodnio pomorskiego, kujawsko pomorskiego i wielkopolskiego) z: ?ob?enicy, Bydgoszczy, Wyrzyska, Murowanej Go?liny,
Chodzie?y, Gryfina, Wrze?ni i Skokw.

Nasz? dru?yn? reprezentowali:
Szymon Druciarek, Miko?aj Druciarek, Patryk Stoi?ski, Mateusz Futro,
Piotr Markiewicz, Karol Bartsch, Hubert Sygnecki, Krzesimir Kaczmarek, Patryk Wojtasiak i ?ukasz Rakowski.

Mecze przeprowadzone zosta?y w II rundach po dwie grupy:

Grupa A:

Skoki Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw

Murowana Go?lina Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego

Wrze?nia Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr?dzy?skiego
Wyrzysk Gimnazjum im. Marii Sk?odowskiej - Curie

Grupa B:

Chodzie? Miejskie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego

?ob?enica Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II

Bydgoszcz Gimnazjum nr 52 im. Bydgoskich Olimpijczykw

Gryfino Gimnazjum im. Olimpijczykw Polskich

W I rundzie grupa A i B mecze zosta?y rozegrane w systemie ka?dy z ka?dym, w II rundzie utworzone zosta?y grupy C i D, w ktrych spotka?y si? zespo?y wg nast?puj?cego harmonogramu:
grupa C A1, B2, A4, B3,
grupa D B1, A2, B4, A3.

W fazie fina?owej dru?yny z pierwszych miejsc z grupy C i D zagra?y
o I miejsce, a z drugich o III miejsce. O kolejno?ci w grupie decydowa?a liczba zdobytych punktw, wyniki bezpo?redniego meczu, r?nica bramek lub wi?ksza liczba strzelonych bramek.

Mecze fina?owe:

?ob?enica Bydgoszcz 1 : 2

Wyrzysk Murowana Go?lina 0 : 4

Skoki Chodzie? 2 : 1

Gryfino Wrze?nia 1 : 2

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Wrze?nia
II miejsce Gryfino

III miejsce Skoki

IV miejsce Chodzie?
V miejsce Murowana Go?lina
VI miejsce Wyrzysk
VII miejsce Bydgoszcz
VIII miejsce ?ob?enica

Zespo?y, ktre zaj??y miejsce od I III otrzyma?y puchary, dyplomy, medale dla zawodnikw i nagrody rzeczowe dla szk? w postaci sprz?tu elektronicznego. Zosta?y rwnie? wr?czone nagrody indywidualne dla dwch zawodnikw z ka?dej dru?yny.

Patronat i sponsorzy turnieju:

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Wiadomo?ci Skockie
Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych
Axel Met Skoki J. M. Wjcik
PBHU OL BUD O. Nowakowski

Organizator: Grzegorz Samol

Skoki

Wyrzysk

Murowana Go?lina

Bydgoszcz

Gryfino

Wrze?nia

?ob?enica

Chodzie?

K?cik nauczycielski