Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2006/2007

Klasa III a, b, c, d, e, f, g

Klasa III a

wychowawca Hanna W?glewska


1. rz?d od gry, od lewej: Sroczy?ski Dawid, Rakowski Grzegorz, Cibail Wojciech Pawe?, Rutkowski Jaros?aw, Kuli?ski Roger Patryk, Modlibowski Rados?aw, Hatka ?ukasz, Grczy?ski Damian, Giersig Krzysztof, Dudek Hubert Piotr.

2. rz?d od lewej: Nowak Magdalena Maria, Kaczmarek Marta Maria, Pietrzak Ma?gorzata, B?achowiak Joanna, Majcherczyk Paulina, Burzy?ska Katarzyna, Szymkowiak Ewelina, Deminiak Daria, Dere?y?ska Joanna, Nowakowska Anita Magdalena, Ma?uszek Karina, wychowawca W?glewska Hanna.

3. rz?d od lewej: Korczaka Bartosz, Rakowicz Pawe?, Hagdan Artur Grzegorz, Kawczy?ski Tomasz, Nowak Dominik, Marciniak Bartosz Wojciech.

Nieobecni na zdj?ciu: Kobus Przemys?aw.

Klasa III b

wychowawca Ma?gorzata Dudek


1. rz?d od gry, od lewej: Fusi?ski Damian Krzysztof, Makowski Maciej, Schmidt Micha?, Przybylski Piotr, Kuszpit Adam, Schmidt ?ukasz, Kostecki Damian Hubert, Mazur Szymon.

2. rz?d od lewej: Kowalska Dominika, Kruczek Ma?gorzata Waleria, Jaskulak Daria, Jab?kowska Iwona Maria, Borkowska Paulina, Cofta Agnieszka, W?glarz Iwona, Jarzy?ski Tomasz.

3. rz?d od lewej: Berent Julita Maria, Berendt Romana, Urba?ska Joanna, Graczyk Karolina, Bruss Daria, wychowawca Dudek Ma?gorzata, Wo?niak Izabela.

Nieobecni na zdj?ciu: K?sicka Oliwia, Krawczyk Martyna, My?liwczyk Natalia, Dobski Tomasz, Gniadek Mariusz Pawe?.

Klasa III c

wychowawca Iwona Migasiewicz


1. rz?d od gry, od lewej: Berendt Marcin, Kujawa Mateusz Maciej, Wojtkowiak Miko?aj, Markiewicz Kasjan, Bejma Bart?omiej, Wojciechowski Miko?aj, Matuszczak Krzysztof, Lipkowski Micha? Arkadiusz, Kubiak Sebastian.

2. rz?d od lewej: Poor Klaudia, Pietrzak Marta, Pop?awska Paulina, K?sik Maria Magdalena, Kujawa Anna Maria, Kufel Anna, Michel Ilona Agnieszka, Markiewicz Karolina Joanna, Malec Patrycja, Kramer Agnieszka, Modlibowska Angelika (nie ko?czy?a gimnazjum w Skokach), wychowawca Migasiewicz Iwona.

Nieobecni na zdj?ciu: Walkowiak Krzysztof.

Klasa III d

wychowawca El?bieta S?oma


1. rz?d od gry, od lewej: Owczarzak Klaudia, Lipkowska Aneta, Porta?a Daria, Andrzejczak Marzena, Szczepaniak Daria, Bystra Joanna Paulina, Kanikowska Renata Katarzyna.

2. rz?d od lewej: Skalska Anna, Urbaniak Joanna, Jab?o?ski Patryk, Brzezi?ski Mateusz, K?osowska Milena, Braun Agata, Radacz Sylwia, wychowawca S?oma El?bieta.

Nieobecni na zdj?ciu: Maciejewska Agnieszka, Bachorski ?ukasz, B?kowski Dariusz, Kuczy?ski ?ukasz, Matuszak Piotr, Pawlicki Rafa?, Piku?a Patryk, Pinkowski Przemys?aw, Smykowski Dariusz, Sznajder Micha?, Wo?niak Tomasz, Zdziabek Damian.

Klasa III e

wychowawca Beata Cibail


1. rz?d od gry, od lewej: Ogrkiewicz Pawe?, Ma?kowiak Rados?aw, Goro?ski Jakub, Andrzejewski Damian, Kincel Krystian Jakub, Foi?ski S?awomir Mateusz, Stoi?ski Karol, Surdyk Dariusz, Piwowarski Maciej Tomasz, Skarupa Krzysztof Marek.

2. rz?d od lewej: Kielma Jolanta Maria, Gruszka Jowita, Weichert ?aneta, Fr?ckowiak Joanna, Bajsarowicz Monika, Szymczak Dominika, Romi?ska Dominika Kinga, Jankowska Emilia, Michalak (nie ko?czy?a klasy trzeciej w gimnazjum w Skokach), Matuszczak Angelika Patrycja, Kami?ska Karolina Anna, Lica Krzysztof Janusz, Deminiak Marta, Kantorska Marta, wychowawca Cibail Beata.

Nieobecni na zdj?ciu: Godek Ewelina, B?achowiak Mateusz, Godek Maciej Marian, Stefa?ski Wojciech.

Klasa III g

wychowawca El?bieta Berendt


1. Czapla Jolanta
2. Ma?ek Iwona
3. Andrzejewski Adam
4. Kupidura Sebastian
5. Nowak Damian
6. Ochotny Robert


K?cik nauczycielski