Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2008/2009

Klasa III a, b, c, d, e, g

Klasa III a

wychowawca Wies?awa Hauke1. rz?d od gry, od lewej: Rychlicki Maciej, Andrzejczak Marcin, Fr?ckowiak Kacper, Rakowski Bartosz, Witkowski Krzysztof Dawid, B?a?ejewski Mateusz, K?osowski Jacek Pawe?, Szymczak Jakub Pawe?, Rakowski Piotr, Sroczy?ski Patryk.

2. rz?d od lewej: wychowawczyni Hauke Wies?awa, K?dziora Martin, Sawi?ska Magdalena, ?ukowska Malwina Maria, Deminiak Marika Klaudia, Jarzembowska ?aneta, Zrobczy?ska Weronika Maria, Werda Mateusz, Szczurek Krzysztof.

3. rz?d od lewej: Urbaniak Monika, Sobik Sara Paulina, Orchowicz Monika Anna, Malczewska Luiza Maria, Klewenhagen Anna, Przybylska Natalia, Konwi?ska Ewelina Magdalena, Kaczmarek Inez Zofia.

Klasa III b

wychowawca Dorota Mrozi?ska


1. rz?d od gry, od lewej: wychowawca Mrozi?ska Dorota, Nowicki Rados?aw ?ukasz, Hagdan Szymon, Stoi?ski Roman, Przybylski Mateusz, Kasprzyk Maciej, Gruszka Dawid, Przykucki Tomasz, Budzy? Bartosz.

2. rz?d od lewej: Nowak Hubert, Rzepczyk Paulina, Szafran Monika, Saukens Roksana, Majchrzak Malwina Paulina, Stawowa Martyna Anna, Smykowska Magdalena, Wojtecka Gra?yna, Braun Milena, Saukens Weronika, Jendraszak Daria, Kantorska Agata.

Nieobecni na zdj?ciu: B?kowski Robert, Lipkowski Aleksander Witold.

Klasa III c

wychowawca Danuta Senger

1. rz?d od gry, od lewej: Wrblewska Maria, Lewicka Dominika, Janc Natalia, Muler Natalia, Godek Malwina, Szafran Joanna, Wrblewska Justyna, Szczepaniak Kamil, Dudek Krzysztof.

2. rz?d od lewej: wychowawca Senger Danuta, Ro?ek Maja, Goro?ska Natalia, Goro?ska Klaudia, Gronowicz Natalia, Nowak Natalia, Sztandera Milena, Szyma?ski Maciej, ?migielski Marcin.

Nieobecni na zdj?ciu: Arczewski Ernest, Grzechowiak Karol, Piotrowski Sebastian, Po?czy?ski Mateusz, Ruta Marcin, Zygmaniak Jakub.


Klasa III d

wychowawca Magdalena Samol

1. rz?d od gry, od lewej: Fusi?ska Daria, Stachowiak Mi?osz, Podolski Mateusz, Wo?niak B?a?ej, Walkowiak Gracjan, Malec Tadeusz, Graczyk Mi?osz, Mi?oszewski Przemys?aw, K?dzio?a Dawid.

2. rz?d od lewej: dyrektor Sierzchu?a Wies?aw, wychowawca Samol Magdalena, Lor?cka Marika, Ciachla Aneta, Fr?ckowiak Rita, Tyl Katarzyna, Zaranek Oktawia, Jab?kowska Weronika, Mazurek Micha?, S?omi?ski Andrzej, Drewicz Tomasz, zast?pca wychowawcy W?glewska Ilona, dyrektor Samol Grzegorz.

3. rz?d od lewej: Budka Ewelina, Wanecka Milena, Szyma?ska Katarzyna, Urba?ska Zofia, Hagdan Sylwia, Szafran Monika, Charzy?ska Katarzyna, Jung Marzena.

Nieobecni na zdj?ciu: Matuszak Sandra, Szczepaniak Dawid.

Klasa III e

wychowawca Wies?aw Surdyk Fertsch

1. rz?d od gry, od lewej: Bachorski Fabian Grzegorz, Drewicz Witold Wojciech, Moli?ski Wojciech, Nowakowski Jaros?aw Jan, Zywert Piotr, P?dzik Artur, Stoi?ski Leszek, Zaganiaczyk Pawe? Grzegorz.

2. rz?d od lewej: dyrektor Sierzchu?a Wies?aw, Szymczak Jakub Jan, Seyda Sebastian Marcin, wychowawca Surdyk Fertsch Wies?awa, Bagrowska Agnieszka Julita, Kaczmarek Natalia, Kaczorowska Agnieszka.

3. rz?d od lewej: Foi?ska Paulina Barbara, Rzepczyk Natalia Maria, Szaranek Dajana Katarzyn, Kru? Marika Weronika, Modlibowska Magdalena, D?browska Martyna, Grzywaczewska Agata.


Klasa III g

wychowawca El?bieta Berendt

1. ?wiertniak Agnieszka
2. Sygnecka Iwona
3. Po?czy?ski ?ukasz

K?cik nauczycielski