Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2009/2010

Klasa III a, b, c, d, e, g

Klasa III a

wychowawca Hanna W?glewska

1. rz?d od gry, od lewej: Mazur Marcin, Piwowarski Grzegorz, Januszewski Tomasz, Nowacki Tomasz, Pauszek Jakub, Kunicki Pawe?, Serafi?ski Przemys?aw.

2. rz?d od lewej: wychowawca W?glewska Hanna, Gabert ?ukasz, Urbaniak Andrzej, Ogrkiewicz Bogdan, Str?y?ska Olimpia Janina, dyrektor Sierzchu?a Wies?aw.

3. rz?d od lewej: Kucz Sandra, Kopyd?owska Bogna Katarzyna, Budka Arleta, Dudek Ma?gorzata, Stachowiak Dagmara Teresa, W?glarz Jagoda Monika, Lehmann Monika, Kobry? Patrycja, Oksza-Skibi?ska Monika.

Nieobecni na zdj?ciu: Sarnowska Luiza, Deminiak Adrian Szymon, Dudek Pawe?, Kaczmarek ?ukasz, Rogoziecki Rados?aw, Urba?ski Dariusz.

Klasa III b

wychowawca El?bieta Chojnacka1, rz?d od gry, od lewej: B?aszczyk Pawe?, Chojnacki Rados?aw Dominik, Mycka Bartosz, Bartol ?ukasz, Cibail Marcin Szymon, Cz?apka Filip Pawe?, Pola?ski Miko?aj Antoni, Fertsch Wojciech.

2, rz?d od lewej: Senger Patrycja, Urbaniak Dominika, Marciniak Izabela, Urba?ska Dorota, Urbaniak Karolina, Sztandera Joanna, Popadowski Pawe?, Ko?odziejczuk Marcin, Urba?ska Michalina, Wojtkowiak Krzysztof.

3, rz?d od lewej: Organek Martina, Malec Marta, Kami?ska Patrycja, wychowawca Chojnacka El?bieta, Bosacka Agnieszka, Olek Paulina, Reke Marika Maria, Wieczorek Agata.

Nieobecni na zdj?ciu: D?browska Daria, Obst Patrycja, Wo?niak Klaudia, Gaca Bart?omiej, Wasylewicz Wojciech.

Klasa III c

wychowawca Krzysztof O?dziejewski


1. rz?d od gry, od lewej: Walkowska Magdalena, wychowawca O?dziejewski Krzysztof, Lor?cka Sandra.

2. rz?d od lewej: Forycki Wojciech, Inda Damian Piotr, Kami?ski Marcin.

Nieobecni na zdj?ciu: Godek Marta, Szudrowicz Magdalena, Witkowska Maja Katarzyna, Figiel Seweryn, Jab?o?ski Pawe?, Matuszczak Arkadiusz, Mich Bartosz, Mich Dariusz, Ratajczak ?ukasz, Zdanek ?ukasz.

Klasa III d

wychowawca El?bieta S?oma


1. rz?d od gry, od lewej: Wanecki Karol, Bachorski Dawid, Wiertel Tomasz, Mikulski ?ukasz Mariusz, Pietrzak Dawid Edward, Sternal Stanis?aw, Gronowicz Damian, Szymkowiak Kamil Marcin, Przysucha Patryk.

2. rz?d od lewej: B?kowski Bartosz Jzef, wychowawca S?oma El?bieta, Szafran Joanna, Januchowska Maja Magdalena, Miko?ajczak Katarzyna, Gruss Micha?.

3. rz?d od lewej: K?pka Natalia, Gier Katarzyna, K?dziora Klaudia Anna, Gronowicz Laura, Maciejewska Linda Kinga.

Nieobecni na zdj?ciu: Andrzejewska Karina, Ma?kowiak Marcelina, Frontczak Maciej, Zamecki Alan Wojciech.

Klasa III e

wychowawca Ma?gorzata Adrych


1. rz?d od gry, od lewej: Szymkowiak Dominik, Gruszka Micha?, Stiller Mateusz, Hagdan Rados?aw, Bartsch Adrian, Kramer Rados?aw, Krzy?ka Robert, Springer Dominik, Lisiecki Tobiasz Pawe?, dyrektor Samol Grzegorz.

2. rz?d od lewej: Guner Maja Joanna, Skarupa Klaudia Anna, Bejma Katarzyna, ??czy?ska Maja, Szczepaniak Magdalena Maria, Giersig Wiktoria, Kami?ska Justyna, Skibi?ska Sandra Maria, Tr?bka Rados?aw Pawe?, Rosik Sebastian Krzysztof, Zywert Marcin Jakub.

3. rz?d od lewej: Maryniocha Anna Maria, Robecka Anna, Gatkowska Agnieszka, Szymczak Marta Maria, Werda Marlena Anna, wychowawca Adrych Ma?gorzata, Dziekan Katarzyna.

Klasa III g

wychowawca El?bieta Berendt


Od lewej: dyrektor Sierzchu?a Wies?aw, Januchowska Kinga, wychowawca Berendt El?bieta.

Nieobecni na zdj?ciu: Nowak Katarzyna, Godek Janusz, Ma?ek Mateusz, Pilarski Bartosz


K?cik nauczycielski