Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2011/2012

Klasa III a, b, c, d, g

Klasa III a

wychowawca Wies?awa Surdyk Fertsch


1. rz?d od gry, od lewej: Nowak Roksana, D?browska Patrycja, Dembi?ski Piotr, Szymczak Hubert, wychowawca Wies?awa Surdyk Fertsch, Kostecki Micha?, Kasprzak Filip.

2. rz?d od lewej: dyrektor Samol Grzegorz, Kaczy?ska Michalina, Deminiak Aneta Magdalena, Kucharska Ma?gorzata, Kaczmarek Katarzyna, Michel Angelika Anna, Urbaniak Daria, Dudek Kamil, dyrektor Sierzchu?a Wies?aw.

3. rz?d od lewej: Kru? Kinga Weronika, Kami?ska Zuzanna Magdalena, Modlibowska Michalina Maria, Popadowska Anna, Dziekan Pawe?, Tec?aw Katarzyna.

Nieobecni na zdj?ciu: Hagdan Daria, Andrzejczak Miko?aj, Liberski Jakub Szyma?ski Bartosz.

Klasa III b

wychowawca Dorota Mrozi?ska


1. rz?d od gry, od lewej: Iwi?ski Adrian, Organek Krystian, Ruta Norbert, Obst Jakub, Czerniachowska Izabela, Mycka Klaudia, Werda Joanna.

2. rz?d od lewej: dyrektor Samol Grzegorz, wychowawca Mrozi?ska Dorota, Mycka Angelika, Kami?ska Sara, Gebler B?a?ej, dyrektor Sierzchu?a Wies?aw.

3. rz?d od lewej: Musielak Damian, Derdziak Izabela, Majchrzak Magdalena, Pietrzycki Dawid, Ziombkowski Kewin, Moszczy?ski Mariusz.

Nieobecni na zdj?ciu: Ruta Paulina, Wieczorek Daria, Wilmanowicz Klaudia, Fertsch Mateusz, Wrblewski Piotr.

Klasa III c

wychowawca Magdalena Samol

1. rz?d od gry, od lewej: Mazur Artur, Maciejewski Piotr, Sikora Daniel, Janc Miko?aj, Kujawa Maciej Miko?aj, Nowak Mateusz, Podolski B?a?ej, Stawowy Filip, Szymkowiak Artur, Nowicki Jakub.

2. rz?d od lewej: dyrektor Samol Grzegorz, Hepner Damian, Kru? Marcin, Graczyk Adam, wychowawczyni Samol Magdalena, Kubisz Klaudia Anna, Pachowicz Agnieszka, zast?pca wychowawcy W?glewska Ilona, dyrektor Sierzchu?a Wies?aw.

3. rz?d od lewej: Bielecka Kinga Anna, Brykczy?ska Daria Anna, Ciachla Ilona, Gruszka Daria Magdalena, Iradzka Klaudia, Skowro?ska Daria, Urban Anna.

Nieobecni na zdj?ciu: Gruszka Bartosz, Popadowski Przemys?aw.

Klasa III d

wychowawca Maciej ?lsarczyk

1. rz?d od gry, od lewej: Hynder Jakub, Andrzejewski Jakub, wychowawca ?lsarczyk Maciej, Maciejewski Rafa?, Sudo? Albert, Urban Krzysztof, Kubiak ?ukasz, Charubin Krystian.

2. rz?d od lewej: dyrektor Samol Grzegorz, Meller Anita, Lewicka Patrycja, Wanecka Magdalena, S?dej Mateusz, Uci?ski Mateusz, Tr?bka Adrian.

3. rz?d od lewej: Dobska Julia, Korzanowska Anna, Klimczak Kamila, Wieczorek Ewa, Stawi?ska Klaudia, Kubiak Julia, Szulc Dominika, K?dziora Patrycja.

Nieobecni na zdj?ciu: Andrzejewska Katarzyna.

Klasa III g

wychowawca El?bieta Berendt

1. Modrak Barbara
2. Gronowicz Sebastian
3. Paczewski Piotr
4. Szymczak B?a?ej
5. Wo?niak Adrian


K?cik nauczycielski