Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2011/2012

Rok szkolny 2011/2012

Sk?ad zespo?u:

Korczak Sylwia absolwentka,

Wieczorek Ewa, Kubiak Julia, Szulc Dominika kl. III d,

Lor?cka Ewelina od listopada, Lor?cka Kinga, Paulina We?nic kl. II c,

Kopyd?owska Blanka, Krzymieniewska Michalina, Podraza Kamila, Rychlicka Zuzanna kl. I a,

Gramza Sandra, Krych Angelika I b,

Kaczmarek Agnieszka I c,

Fr?ckowiak Julia od lutego kl. I b 51 cz?onkini zespo?u.

Osi?gni?cia:

I miejsce w Zawodach Powiatowych w Aerobiku Grupowym

II miejsce w Rejonowych Zawodach w Aerobiku Grupowym Pi?a 2012

XVIII miejsce w Mistrzostwach Gimnazjw w Aerobiku Grupowym Rejonu Pilskiego

Wyr?nienie oraz Statuetka Lidera w Powiatowym Przegl?dzie Zespo?w Muzycznych i Tanecznych Witryna 2012

Udzia?:

w uroczysto?ciach szkolnych, poza szkolnych i ?rodowiskowych:


III Piknik Naukowy 23.11.2011

Zesp? taneczny ?! Tak to nasze dziewczyny, tylko jako zesp? chearlesders. Ci?gle szukamy czego? nowego i chcemy zaskoczy? publiczno??.

Tylko Zuzia potrafi zrobi? m?skiego szpagata

Mistrzostwa Gimnazjw w Aerobiku Grupowym Rejonu Pilskiego 2012

Reprezentacja szko?y:

J. Kubiak, D. Szulc i E. Wieczorek kl. III d,
K. Lor?cka
i P. We?nic kl. II c,
B. Kopyd?owska, M. Krzymieniewska, K. Podraza i Z. Rychlicka kl. I a,
S. Gramza - kl. I b.

Sylwia nie mog?a wyst?pi? z dru?yn?, gdy? wysz?a ze szko?y, ale ?wietnie sprawdzi?a si? w roli opiekuna dru?yny i pilnowa?a, by wszystko wypad?o jak zaplanowali?my.

Ostatnie wskazwki przed wej?ciem na boisko. Wyst?pujemy jako pierwsze. Uch!!!!!


3, 2 , 1 start .

Stres min?? i wariacje ogarn??y wszystkie, nawet Sylwi?.

Oczekuj?c na wyniki dziewczyny / z Sylwi?/ zata?czy?y uk?ad z pomponami/ale bez pomponw/ , ktry bardzo spodoba? si? publiczno?ci.

Po og?oszeniu wynikw.

Ju? wiemy, ?e dru?yna skockiego gimnazjum zakwalifikowa?a si? do ?cis?ego fina?u. Jeste?my jedn? z 320 dru?yn wojewdztwa wielkopolskiego. Hura!!!!!!!!!!!

Wielkopolskie Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w Aerobiku Grupowym
Pozna?, 2012

Szokiem dla osb wyst?puj?cych pierwszy raz by?a zbyt g?o?na muzyka odtwarzana podczas wyst?pu ka?dej dru?yny.

?wi?to Szko?y 2012

To ju? nowy uk?ad dla chearleaders. Z gry pi?knie wygl?da kompozycja figur.

To dopiero sztuka / dla fotografa oczywi?ci/, aby zrobi? zdj?cie wtedy, gdy wszystkie s? w powietrzu.

To ju? nowy uk?ad dla chearleaders. Z gry pi?knie wygl?da kompozycja figur.

Mimo,?e g?o?niki ogranicza?y nam pole i tak dziewczyny da?y rad?. To jest obycie na scenie.

Witryna 2012 Powiatowy Przegl?d Zespo?w Muzycznych i Tanecznych

Do prezentacji zespo?u trzeba przygotowa? dwa uk?ady taneczne, ktre ta?czy si? jeden za drugim. Nie jest to ?atwe, bo tlenu w p?ucach brakuje a mimo to u?miech trzeba zachowa? do samego ko?ca.

Popisy Zuzi podoba?y si? publiczno?ci

Rytmika i doskona?a synchronizacja ruchu robi wra?enie, ale zm?czenie po drugim ta?cu daje si? we znaki.

Marsz profilaktyczny Skoki, 1.06.2012

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w zorganizowanym marszu profilaktycznym. Przygotowa?y?my z tej okazji specjalny uk?ad uliczny.

?wi?to Skokw 2012

Podczas ?wi?ta Skokw wiedzieli?my ju?, ?e Polska nie wyjdzie z grupy podczas Mistrzostw Europy /w sobot? przegrali mecz ostatniej szansy/, ale my i tak zata?czy?y?my uk?ad do hymnu Euro2012

Podczas wyst?pw zespo?u w jednym z ta?cw bra?y udzia? absolwentki naszego gimnazjum /S. Korczak, A. Lisiecka, K. Mantaj, D. Urba?ska/

K?cik nauczycielski