Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2012/2013

Pi?ka siatkowa 2012/2013


Dnia 13 czerwca w Pile odby? si? Fina? Województwa Wielkopolskiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

Uplasowa?y si? na miejscach 7-8, wygrywaj?c z reprezentacj? Bolewic i Szamotu? 2:0 i przegrywaj?c z dru?yn? ze S?upcy i Jankowa Przygodzkiego 1:2. Rozgrywki by?y prowadzone systemem brazylijskim, co oznacza, ?e dwie pora?ki eliminowa?y zespó? z turnieju.


W ?rod? 5 czerwca w Pile odby?y si? Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t i Ch?opców.

Nasz? szko?? reprezentowa?y zespo?y w sk?adzie:
Dominika Szczepaniak i Julia Burzy?ska,
Hubert Sygnecki i Krzesimir Kaczmarek
.
W rozgrywkach dziewcz?t i ch?opców wzi??o udzia? po 7 zespo?ów. Dziewcz?ta rozegra?y w swojej grupie 3 mecze z reprezentacjami z Trzcianki, Chodzie?y i Czarnkowa. Wszystkie spotkania zako?czy?y si? zwyci?stwem Julii i Dominiki 2:0. W pó?finale pokona?y zespó? z Zespo?u Szkó? nr 2 Pi?a 2:0 i w finale przegra?y z reprezentacj? Gimnazjum nr 5 w Pile 1:2, zdobywaj?c ostatecznie II miejsce i awans do Fina?u Wojewódzkiego.

Ch?opcom natomiast nie uda?o si? zaj?? miejsca na podium, wywalczyli IV miejsce. Wygrali mecz z Chodzie?? 2:0 i z Czarnkowem 2:1, lecz przegrali z Jastrowiem 1:2. W pó?finale rozgrywek przegrali z Trzciank? 2:0, a w walce o III miejsce przegrali z reprezentacj? Jastrowia 2:1.


 

Dnia 5 czerwca 2013 r. w Skokach uczennice klasy 1a uczestniczy?y w Czerwcowym Turnieju Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t Klas Pierwszych.

Turniej zosta? rozegrany systemem "ka?dy z ka?dym" do dwóch wygranych setów. W rywalizacji wzi??o udzia? 5 zespo?ów z:

· Gimnazjum z Mi?os?awa 2 zespo?y

· Gimnazjum z Wrze?ni 2 zespo?y

· Gimnazjum ze Skoków 1 zespó?

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Fr?ckowiak Anna, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna, Pawlicka Izabela, S?kowska Marika, Szczepaniak Katarzyna, Szyma?ska Ewelina.

Klasyfikacja ko?cowa po rozegraniu 8 meczy:

I m. Gimnazjum z Wrze?ni zespó? I - 8 pkt.

II m. Gimnazjum z Mi?os?awia zespó? I - 7 pkt.

III m. Gimnazjum ze Skoków - 6 pkt.

IV m. Gimnazjum z Mi?os?awia zespó? II - 5 pkt.

V m. Gimnazjum z Wrze?ni zespól II - 4 pkt.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Dnia 18 maja 2013 r. w Mi?os?awiu uczennice klasy 1a uczestniczy?y w Majowym Turnieju Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t Szkó? Gimnazjalnych.

Turniej zosta? rozegrany systemem "ka?dy z ka?dym" do dwóch setów, bez tie - breaka. W rywalizacji wzi??o udzia? 6 zespo?ów z:

· Gimnazjum z Mi?os?awa 2 zespo?y

· Gimnazjum z Nekli 1 zespó?

· Gimnazjum z Wrze?ni 2 zespo?y

· Gimnazjum ze Skoków 1 zespó?


Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Fr?ckowiak Anna, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna, Pawlicka Izabela, S?kowska Marika, Szczepaniak Katarzyna, Szyma?ska Ewelina.

 

Po podliczeniu wyników a? 3 zespo?y zdoby?y 4 du?e punkty. W efekcie ko?cowym liczone by?y ma?e punkty, który ostatecznie rozstrzygn??y o ko?cowej klasyfikacji:

I m. Gimnazjum z Wrze?ni zespó? I

II m. Gimnazjum z Mi?os?awia zespó? I

III m. Gimnazjum z Wrze?ni zespó? II

IV m. Gimnazjum ze Skoków

V m. Gimnazjum z Nekli

VI m. Gimnazjum z Mi?os?awia zespó? II

Opiekun: El?bieta Chojnacka


 

17 maja odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców.

Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów do 15 pkt., trzeci set do 11 pkt. Na dwóch boiskach rywalizowa?o 10 zespo?ów reprezentuj?cych 5 szkó?:

1. Gimnazjum Damas?awek 2 zespo?y

2. Gimnazjum Wapno 2 zespo?y

3. Gimnazjum R?bczyn 2 zespo?y

4. Gimnazjum ?elice 2 zespó?

5. Gimnazjum Skoki 2 zespo?y

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum Skoki, I zespó? w sk?adzie:
Krzesimir Kaczmarek i Hubert Sygnecki
II miejsce
Gimnazjum Skoki, II zespó? w sk?adzie:
Patryk Stoi?ski i ?ukasz Rakowski
III miejsce
Gimnazjum ?elice II zespó?
IV miejsce Gimnazjum Wapno I zespó?

Krzesimir Kaczmarek i Hubert Sygnecki zapewnili sobie awans do rozgrywek rejonowych.

Organizatorzy: Hanna W?glewska, Wies?aw Sierzchu?a

W Skokach 16 maja odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów do 15 pkt., trzeci set do 11 pkt. Na dwóch boiskach rywalizowa?o 9 zespo?ów reprezentuj?cych 5 szkó?:

1. Gimnazjum Damas?awek 2 zespo?y

2. Gimnazjum Wapno 2 zespo?y

3. Gimnazjum R?bczyn 2 zespo?y

4. Gimnazjum Mie?cisko 1 zespó?

5. Gimnazjum Skoki 2 zespo?y

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum Skoki, I zespó? w sk?adzie:
Dominika Szczepaniak i Julia Burzy?ska

II miejsce Gimnazjum Skoki, II zespó? w sk?adzie:
Daria Kucz i Marta Dudzi?ska

III miejsce Gimnazjum R?bczyn

IV miejsce Gimnazjum Mie?cisko

Dominika Szczepaniak i Julia Burzy?ska zapewni?y sobie awans do rozgrywek rejonowych.

Organizatorzy: Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka, Wies?aw Sierzchu?a


Dnia 13 maja odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

W rozgrywkach wzi??o udzia? 20 zespo?ów. Turniej ten od lat cieszy si? du?ym zainteresowaniem, a tegoroczna liczba zespo?ów by?a rekordowa. Podobnie jak w rozgrywkach ch?opców turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim. Zespo?y bior?ce udzia? w turnieju:

Dominika Szczepaniak i Julia Burzy?ska

Daria Kucz i Marta Kubicka

Eliza Mieleszczuk i Kinga Lor?cka

Ewelina Lor?cka i Paulina We?nic

Sandra Tronina i Sandra Szyma?

Kasia Mendel i Ewelina Pisarek

Magdalena Tyl i Martyna Sonnenberg

Natalia Napiera?a i Sandra Jendraszak

Klaudia Za??ska i Paulina Adamska

Karolina Gasi?ska i Kamila Podraza

Blanka Kopyd?owska i Zuzanna Rychlicka

Ilona Borkowska i Anna Woci?ska

Justyna Bartkowiak i Katarzyna Hepner

Wiktoria Stró?y?ska i Paula Królczyk

Katarzyna Szczepaniak i Marta Dudzi?ska

Paulina Andrzejewska i Dominika Jasi?ska

Karolina Po?czy?ska i Ma?gorzata Repczy?ska

Michalina Krzymieniewska i Patrycja ?wiertniak

Roksana Klimczak i Magdalena Kami?ska

Izabela Klewenhagen i Marika S?kowska

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Dominika Szczepaniak i Julia Burzy?ska

II miejsce Marta Dudzi?ska i Katarzyna Szczepaniak

III miejsce Daria Kucz i Marta Kubicka

IV miejsce Kamila Podraza i Karolina Gasi?ska


Dnia 10 maja 2013 r. odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców.
W rywalizacji wzi??o udzia? 15 zespo?ów. Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim. Zespo?y bior?ce udzia? w rozgrywkach:

Krzesimir Kaczmarek i Patryk Stoi?ski

Miko?aj Druciarek i Filip Rakowicz

Bartosz Szyma? i Hubert ?ukaszewski

Mateusz Futro i Karol Bartsch

Tomasz We?nic i Szymon Burzy?ski

Artur Andryszczyk i Remigiusz Muller

Hubert Tyll i Edward Surdyk

Filip Michalski i Kamil Gramza

Krystian Nowak i Marek Jahnz

Patryk Pendzi?ski i ?ukasz Jasi?ski

Jakub Kwapi?ski i Sebastian Piechowiak

Kamil Gronowski i Damian Przybylski

Hubert Sygnecki i ?ukasz Rakowski

Mariusz Ogórkiewicz i Krystian Walkowiak

Kami?ski Jakub i Stajkowski Dawid

Po zako?czeniu rywalizacji klasyfikacja przedstawia?a si? nast?puj?co:

I miejsce Krzesimir Kaczmarek i Patryk Stoi?ski

II miejsce Hubert Sygnecki i ?ukasz Rakowski

III miejsce Miko?aj Druciarek i Filip Rakowicz

IV miejsce Bartosz Szyma? i Hubert ?ukaszewski

Organizatorzy: Hanna W?glewska, Wies?aw Sierzchu?a

W sobot? 13 kwietnia UKS Szamotulanin Szamotu?y zorganizowa? Turniej Gim Ligi Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t im. Blanki Rusinek,
na który zaprosi? reprezentacj? naszego gimnazjum. W turnieju rywalizowa?y zespo?y z UKS „Pniewiak” Pniewy, UKS „Olimpijczyk” Parkowo, Kiekrz, Gimnazjum Skoki oraz trzy zespo?y gospodarzy. Turniej rozegrany zosta? w hali Na??cz, systemem „ka?dy z ka?dym”. Po rozegraniu sze?ciu spotka?, nasza reprezentacja po dwóch przegranych – z Szamotulaninem I 2:1 i Szamotulaninem II 2: 0
i czterech zwyci?stwach 2:0 uplasowa?a si? na trzecim miejscu. Zespó? otrzyma? okaza?y puchar, a zawodniczki pami?tkowe medale. Organizator przewidzia? nagrody indywidualne: dla najlepiej atakuj?cej, rozgrywaj?cej, przyjmuj?cej, zagrywaj?cej, najm?odszej, najbardziej warto?ciowej zawodniczki turnieju oraz dla najlepszych zawodniczek z ka?dego zespo?u. W?ród wyró?nionych znalaz?y si? nasze reprezentantki:
najlepiej atakuj?c? zawodniczk? turnieju – Dominika Szczepaniak,
– najlepiej przyjmuj?c? zawodniczk? turnieju – Julia Burzy?ska,
– najlepsz? zawodniczk? naszego zespo?u zosta?a Daria Kucz.

Sk?ad reprezentacji:
Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Marta Kubicka, Daria Kucz,
Dominika Szczepaniak, Anna ?wi?tkowska, Zuzanna Rychlicka, Blanka Kopyd?owska, Karolina Gasi?ska, Marta Dudzi?ska, Ewelina Szyma?ska.

Opiekun: Hanna W?glewska

W Bydgoszczy 9 kwietnia odby? si? drugi mecz
fazy play off pi?ki siatkowej m??czyzn.

O trzecie miejsce w Plus Lidze rywalizowa?y zespo?y Delecty Bydgoszcz
i Jastrz?bskiego W?gla. Pi??dziesi?cioosobowa grupa sympatyków siatkówki
z naszego gimnazjum, podzielona na fanów obydwu zespo?ów dopingowa?a swoich faworytów. By?a to kolejna lekcja zasad fair play zawodnika i kibica. Najwytrwalszym fanom uda?o si? zdoby? autografy
oraz zrobi? wspólne zdj?cie z zawodnikami.

Opiekunowie: El?bieta Chojnacka, Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska

 

 

21 marca w gimnazjum w Damas?awku odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t o Puchar Dyrektora.
W rozgrywkach wzi??y udzia? reprezentacje szkó? z Wapna, Skoków oraz dwa zespo?y gospodarzy. Dziewcz?ta reprezentuj?ce nasz? szko?? zaj??y I miejsce. Sk?ad zespo?u: Julia Burzy?ska, Marta Kubicka, Dominika Szczepaniak, Zuzanna Rychlicka, Blanka Kopyd?owska, Ilona Borkowska, Anna Woci?ska, Julia Kaczy?ska, Katarzyna Hepner, Karolina Po?czy?ska, Justyna Bartkowiak, Ma?gorzata Repczy?ska.

Opiekun: Hanna W?glewska

 

W poniedzia?ek 4 marca w hali naszego gimnazjum odby? si? Fina? Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

Wyniki rozegranych spotka?:

Trzcianka – Skoki 2:1

Pi?a – Z?otów 2:1

Skoki – Z?otów 2:1

Pi?a – Trzcianka 2:0

Klasyfikacja ko?cowa:

I – Gimnazjum nr 5 Pi?a

II – Gimnazjum nr 1 Trzcianka

III – Gimnazjum nr 1 Skoki

IV – Gimnazjum nr 1 Z?otów

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Dominika Szczepaniak, Anna ?wi?tkowska, Kamila Podraza, Zuzanna Rychlicka, Marta Dudzi?ska, Katarzyna Szczepaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska

Wszystkie zespo?y otrzyma?y puchary ufundowane przez dyrektora szko?y.


W ?rod? 27 lutego w Trzciance odby? si? Fina? Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opców.

Wyniki rozegranych spotka?:

Gimnazjum nr 1 Trzcianka – Gimnazjum Czarnków 2:0

Gimnazjum nr 1 Skoki – Gimnazjum nr 5 Pi?a 0:2

Mecz o 3 miejsce: Skoki – Czarnków 2: 0

Mecz o 1 miejsce: Pi?a – Trzcianka 0:2

Klasyfikacja ko?cowa:

I – Gimnazjum nr 1 Trzcianka

II – Gimnazjum nr 5 Pi?a

III – Gimnazjum nr 1 Skoki

IV – Gimnazjum Czarnków

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Krzesimir Kaczmarek, Hubert Sygnecki, Miko?aj Druciarek, Szymon Druciarek, Patryk Stoi?ski, ?ukasz Rakowski, Mateusz Futro,
Bartosz Szyma?.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

Wszystkie zespo?y otrzyma?y dyplomy i puchary.

 

 

22 lutego 2013 r. w Z?otowie odby? si? Pó?fina? Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.
W turnieju o awans do rozgrywek fina?owych rywalizowa?y trzy zespo?y: Gimnazjum Miejskie Chodzie?, Gimnazjum nr 1 Skoki i gospodarze Gimnazjum nr 1 Z?otów.

Wyniki spotka?:

Z?otów – Skoki 1:2

Skoki – Chodzie? 2:0

Z?otów – Chodzie? 2:0

Klasyfikacja Ko?cowa:

I – Gimnazjum nr 1 Skoki

II – Gimnazjum 1 Z?otów

III – Gimnazjum Miejskie Chodzie?

Awans do dalszych rozgrywek zapewni?y sobie zespo?y z gimnazjum ze Skoków i ze Z?otowa.

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Dominika Szczepaniak, Anna ?wi?tkowska, Kamila Podraza, Zuzanna Rychlicka, Marta Dudzi?ska, Katarzyna Szczepaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska


 

 

W sobot? 23 lutego 2013 r. w Trzciance nasza reprezentacja ch?opców w pi?ce siatkowej walczy?a w Pó?finale Rejonu Pilskiego o awans do rozgrywek fina?owych.
Wyniki rozegranych spotka?:

Trzcianka – Skoki 2:0

Skoki – Jastrowie 2:0

Jastrowie – Trzcianka 0:2

Klasyfikacja ko?cowa:

I – Gimnazjum nr 1 Trzcianka

II – Gimnazjum nr 1 Skoki

III – Niepubliczne Gimnazjum Jastrowie

Awans do dalszych rozgrywek zapewni?y sobie zespo?y z gimnazjum ze Skoków i z Trzcianki.

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Krzesimir Kaczmarek, Hubert Sygnecki, Miko?aj Druciarek, Szymon Druciarek, Patryk Stoi?ski, ?ukasz Rakowski, Mateusz Futro, Jakub Kwapi?ski, Bartosz Szyma?, Hubert ?ukaszewski.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a


 

W czwartek 7 lutego 2013 r. o tytu? Mistrza Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opców w Skokach walczy?y trzy zespo?y.
Dwa reprezentuj?ce gimnazjum w Damas?awku i zespó? gospodarzy, gimnazjum w Skokach.

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach:

Krzesimir Kaczmarek, Hubert Sygnecki, Miko?aj Druciarek, Szymon Druciarek, Patryk Stoi?ski, ?ukasz Rakowski, Mateusz Futro, Bartosz Szyma?.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

Klasyfikacja ko?cowa:

1. Gimnazjum nr 1 w Skokach

2. Gimnazjum w Damas?awku – zespó? II

3. Gimnazjum w Damas?awku –zespó? I

 

W pi?tek 8 lutego w hali gimnazjum w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.
W turnieju wystartowa?o 7 zespo?ów.

Sk?ad reprezentacji gospodarzy:

Zespó? I

Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Teresa Janecko, Marta Koczorowska, Paula Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska, Dominika Szczepaniak, Anna ?wi?tkowska.

Opiekun: Hanna W?glewska

Zespó? II

Karolina Gasi?ska, Katarzyna Hepner, Blanka Kopyd?owska, Karolina Po?czy?ska, Zuzanna Rychlicka, Anna Woci?ska, Kamila Podraza, Anna Fr?ckowiak, Katarzyna Szczepaniak, Ewelina Szyma?ska, Marta Dudzi?ska, Anna Kostecka.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Klasyfikacja ko?cowa:

1. SKOKI – zespó? I

2. SKOKI – zespó? II

3. DAMAS?AWEK I

4. W?GROWIEC II

5. R?BCZYN

6. W?GROWIEC I

7. DAMAS?AWEK II

Opracowa?a: Hanna W?glewska

Dnia 16 stycznia 2013 roku w Turnieju Pi?ki Siatkowej „2+1” rywalizowa?o 12 zespo?ów.

Sk?ad poszczególnych dru?yn:

1. Patrycja Dudzi?ska, Julia Burzy?ska, Miko?aj Druciarek

2. Dominika Szczepaniak, ?ukasz Rakowski, Hubert Sygnecki

3. Ewelina Pisarek, Katarzyna Mendel, Filip Michalski

4. Ilona Borkowska, Katarzyna Hepner, Kamil Jakubowski

5. Wiktoria Stró?y?ska, Mateusz Futro, Patryk Stoi?ski

6. Marta Kubicka, Katarzyna Szczepaniak, Jakub Kwapi?ski

7. Kinga Lor?cka, Ewelina Lor?cka, Tomasz We?nic

8. Anna Fr?ckowiak, Justyna Bartkowiak, Jakub Balicki

9. Zuzanna Rychlicka, Karolina Gasi?ska, Patryk Pendzi?ski

10. Anna ?wi?tkowska, Daria Kucz, Krzesimir Kaczmarek

11. Marta Dudzi?ska, Ewelina Szyma?ska, Hubert ?ukaszewski

12. Ma?gorzata Repczy?ska, Natalia Sto?ek, Patryk Zamecki

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce

Dominika Szczepaniak, ?ukasz Rakowski, Hubert Sygnecki

II miejsce

Anna ?wi?tkowska, Daria Kucz, Krzesimir Kaczmarek

III miejsce

Patrycja Dudzi?ska, Julia Burzy?ska, Miko?aj Druciarek

IV miejsce

Marta Kubicka, Katarzyna Szczepaniak, Jakub Kwapi?ski

V miejsce

Marta Dudzi?ska, Ewelina Szyma?ska, Hubert ?ukaszewski

VI miejsce

Wiktoria Stró?y?ska, Mateusz Futro, Patryk Stoi?ski

VII miejsce

Kinga Lor?cka, Ewelina Lor?cka, Tomasz We?nic

VIII miejsce

Zuzanna Rychlicka, Karolina Gasi?ska, Patryk Pendzi?ski

IX miejsce

Ma?gorzata Repczy?ska, Natalia Sto?ek, Patryk Zamecki
X miejsce
Anna Fr?ckowiak, Justyna Bartkowiak, Jakub Balicki

XI miejsce

Ewelina Pisarek, Katarzyna Mendel, Filip Michalski

XII miejsce

Ilona Borkowska, Katarzyna Hepner, Kamil Jakubowski

Organizatorzy: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka.

Podczas ferii zimowych 14 stycznia 2013 roku w Turnieju Pi?ki Siatkowej Klas Pierwszych – „Single”
rywalizowa?o 6 dziewcz?t. Zawodniczki po rozegraniu turnieju systemem „ka?dy z ka?dym” uplasowa?y si? na nast?puj?cych pozycjach:

I miejsce – Ewelina Szyma?ska – 1a
II miejsce – Katarzyna Szczepaniak – 1a
III miejsce – Marta Dudzi?ska – 1a
IV miejsce – Anna Fr?ckowiak – 1a
V miejsce – Anna Kostecka – 1a
VI miejsce – Agata Klewenhagen – 1b

Organizatorzy: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka.

Dnia 8 grudnia 2013 r. dwa zespo?y reprezentuj?ce Gimnazjum
w Skokach wzi??y udzia? w Turnieju Pi?ki Siatkowej
w nowo wybudowanej hali w Mi?os?awiu.

Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym”.
Pierwsze miejsce wywalczy? nasz zespó? w sk?adzie:
Dominika Szczepaniak, Julia Burzy?ska, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Anna ?wi?tkowska i Kamila Podraza.
Drugie miejsce wywalczy? zespó? gospodarzy,
na miejscu trzecim uplasowa? si? nasz drugi zespó? w sk?adzie:
Blanka Kopyd?owska, Karolina Gasi?ska, Zuzanna Rychlicka, Julia Kaczy?ska, Ewelina Szyma?ska, Marta Dudzi?ska, Katarzyna Szczepaniak, Anna Fr?ckowiak, Anna Kostecka, Izabela Klewenhagen.
Drugi zespó? z Mi?os?awia zaj?? czwarte miejsce i na pi?tym miejscu zako?czy? rywalizacj? zespó? z Wrze?ni.

Opiekunowie: Hanna W?glewska El?bieta Chojnacka


W pierwsz? sobot? ferii czterdziestoosobowa grupa gimnazjalistów wybra?a si? do Bydgoszczy na mecz Plus Ligii „Skra” Be?chatów – „Delecta” Bydgoszcz. Wyjazd cieszy? si? du?ym zainteresowaniem, okaza?o si?, ?e ch?tnych na wyjazd osób jest wi?cej ni? biletów. To sk?ania do zastanowienia si? nad mo?liwo?ci? organizowania cz?stszych wycieczek na tego typu imprezy. Mecze siatkarskie, poza mo?liwo?ci? ogl?dania siatkówki na najwy?szym poziomie, emocjami zwi?zanymi z kibicowaniem swoim ulubionym siatkarzom, s? ?wietn? lekcj? Fair Play. Kibice obu zespo?ów siedz? obok siebie ( nasza grupa równie? podzieli?a si? na sympatyków „Skry” i „ Delecty”), brawami nagradzaj? dobre akcje zawodników jednego jak i drugiego zespo?u. Podczas spotkania jeden z zawodników go?ci Micha? Winiarski dozna? kontuzji i musia? opu?ci? parkiet. Ca?a publiczno?? brawami podzi?kowa?a mu za gr?. Na trybunach jest mnóstwo rodzin, ma?ych dzieci. Wszyscy ?wietnie si? bawi?, znakomita atmosfera, bezpiecze?stwo, brak przemocy, wulgaryzmów sprzyja propagowaniu idei Fair Play.

 

Dnia 27 listopada 2012 r. reprezentacja dziewcz?t pi?ki siatkowej wzi??a udzia?
w Turnieju Pi?ki Siatkowej o Puchar Prezesa UKS Rataje Pozna?.

W turnieju rywalizowa?o 6 zespo?ów, 4 zespo?y gimnazjalne i 2 zespo?y szkó? ?rednich. Pierwszy etap rozegrany zosta? w grupach.

Klasyfikacja po zako?czeniu rozgrywek grupowych:

Grupa „A”

„Rataje” Pozna?

XX LO Pozna?

UKS „Dwójka” St?szew

Grupa „B”

Gimnazjum nr 1 Skoki

UKS „Jedynka” Pozna?

UKS „Arena” Pozna?

W meczach pó?fina?owych „ Rataje” Pozna? pokona?y UKS „Jedynk?” Pozna?, a reprezentacja Gimnazjum Skoki wygra?a z XX LO Pozna?. W meczu o I miejsce nasza reprezentacja zosta?a pokonana przez „Rataje” Pozna?, zespó? bior?cy udzia? w rozgrywkach ligowych w kategorii „kadetka”.
Najlepszymi zawodniczkami naszego zespo?u zosta?y:
Dominika Szczepaniak i Julia Burzy?ska.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce „ Rataje” Pozna?

II miejsce Gimnazjum nr 1 Skoki

III miejsce UKS „Jedynka” Pozna?

IV miejsce XX LO Pozna?

V miejsce UKS „Arena” Pozna?

VI miejsce UKS „Dwójka” St?szew

Sk?ad reprezentacji naszego gimnazjum:

Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Marta Koczorowska, Paula Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska, Dominika Szczepaniak, Anna ?wi?tkowska, Zuzanna Rychlicka, Karolina Gasi?ska, Anna Fr?ckowiak, Katarzyna Szczepaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska


 

Dnia 17 listopada 2012 r. w hali naszego gimnazjum odby? si?
Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t o Puchar Dyrektora.

W rywalizacji wzi??y udzia? 4 zespo?y. Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym”. Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum nr 1 Skoki

II miejsce Gimnazjum nr 33 Pozna?

III miejsce ZS Parkowo

IV miejsce MLKS Mi?os?aw

Sk?ad reprezentacji naszego gimnazjum:

Julia Burzy?ska, Patrycja Dudzi?ska, Marta Koczorowska, Paula Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska, Dominika Szczepaniak, Anna ?wi?tkowska.

W organizacji turnieju pomagali: Karolina Gasi?ska, Ma?gorzata Repczy?ska, Krzesimir Kaczmarek, ?ukasz Rakowski, Patryk Stoi?ski, Hubert Sygnecki, Piotr Markiewicz, Miko?aj Druciarek.

Opiekun: Hanna W?glewska


 

ORLIK VOLLEYMANIA 14 wrze?nia 2012 r.

Tegoroczna, druga ju? edycja turnieju pi?ki siatkowej ORLIK VOLLEYMANIA zosta?a zorganizowana na szersz? skal? i swoim zasi?giem obj??a wszystkie 16 województw. Zawodnicy i zawodniczki w dwóch kategoriach wiekowych rywalizowali podczas 512 turniejów na 128 Orlikach. Organizatorem przedsi?wzi?cia jest Polski Zwi?zek Pi?ki Siatkowej.  Turniej zorganizowany zosta? w trzech etapach: eliminacje wojewódzkie, fina?y wojewódzkie oraz fina? ogólnopolski. Rozegrany on zosta? 6 i 7 pa?dziernika 2012 r. na Placu Marcowym w Sopocie. Pawe? Papke jeden z najlepszych polskich siatkarzy, osi?gaj?cy swoje najlepsze wyniki w latach 1996 – 2007, zosta? Ambasadorem tegorocznej edycji turnieju Orlik Volleymania. Ten znany siatkarz by? reprezentantem Polski i wielokrotnym medalist? Mistrzostw Polski. By? czo?ow? postaci? Ligi Polskiej oraz filarem reprezentacji Polski. W swojej bogatej karierze sportowej a? pi?ciokrotnie zdobywa? Mistrzostwo Polski. Dwukrotnie by? wicemistrzem Polski oraz dwa razy wygrywa? Puchar Polski. Pawe? Papke by? wyró?niaj?cym si? zawodnikiem ju? w czasach juniorskich. Wraz z Reprezentacj? Polski zdobywa? Mistrzostwo ?wiata i Mistrzostwo Europy Juniorów. Nasza szko?a po raz pierwszy wzi??a udzia? w tym ogólnopolskim turnieju. Dwa zespo?y dziewcz?t reprezentowa?y nas 14 wrze?nia w Kozieg?owach podczas eliminacji do fina?u wojewódzkiego.

Zespó? w sk?adzie:

Dominika Szczepaniak, Julia Burzy?ska, Marta Kubicka, Agata Herkt, Patrycja Dudzi?ska, Daria Kucz ,Wiktoria Stró?y?ska i Anna ?wi?tkowska

zaj?? I miejsce i zapewni? sobie awans do fina?u wojewódzkiego.
Nasz drugi zespó? w sk?adzie:
Paula Królczyk, Marta Koczorowska, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Blanka Kopyd?owska, Zuzanna Rychlicka, Karolina Gasi?ska i Kamila Podraza zaj?? II miejsce. Turniej rozgrywany by? na 8 orlikach w ka?dym województwie , najlepsze zespo?y z ka?dego orlika awansowa?y go fina?u wojewódzkiego. W zwi?zku z wycofaniem si? jednego zespo?u z udzia?u w finale, nasz drugi zespó? awansowa? do fina?u z II miejsca.Dnia 29 wrze?nia 2012 r. odby? si? Fina? Wojewódzki ORLIK VOLLEYMANIA.

Nasz pierwszy zespó? walczy? w finale o I miejsce i awans do Fina?u Ogólnopolskiego z zespo?em UKS Olimp Wrze?nia. O rozstrzygni?ciu wyniku meczu decydowa? jeden set, rozgrywany do 25 punktów. Po niezwykle emocjonuj?cej i wyrównanej walce nasze dziewcz?ta przegra?y
i zaj??y II miejsce w Finale Wojewódzkim.
Mecz zako?czy? si? wynikiem 25:23, do wielkiego fina?u zabrak?o 2 ma?ych punktów.

Opiekun dziewcz?t: Hanna W?glewska.Dnia 17 wrze?nia 2012 r. walczy?a o awans do Fina?u Wojewódzkiego ORLIK VOLLEYMANIA walczy?a reprezentacja ch?opców.

Sk?ad zespo?u:

Krzesimir Kaczmarek, Hubert Sygnecki, ?ukasz Rakowski, Miko?aj Druciarek, Szymon Druciarek, Patryk Stoi?ski, Hubert ?ukaszewski, Bartosz Szyma?.
Ch?opcy pokonali wszystkich swoich rywali i z kompletem punktów zaj?li I miejsce premiowane awansem do fina?u wojewódzkiego. 30 wrze?nia 2012 r. 8 najlepszych zespo?ów walczy?o o prawo reprezentowania województwa wielkopolskiego w Finale Ogólnopolskim w Sopocie. Najlepsi okazali si? ch?opcy z Gostynia, a nasza reprezentacja uplasowa?a si? na miejscach V – VI.

Opiekun ch?opców: Wies?aw Sierzchu?a


 


 

K?cik nauczycielski