Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

2012/2013

2012/2013

 

Skoki - 13 maja 2013 Coca Cola Cup - III etap rejonowy

Skoki – 3 Gniezno 4:0

Pozna? – fina? województwa wlkp. -26 V 2013

Skoki – ?roda Wlkp. 3:2

Skoki – Pniewy 6:0

Skoki – nr1 Ko?o 3:0

Ľ fina?u Skoki – SMS Pozna? 0:5

SMS Pozna? zosta? mistrzem woj. wielkopolskiego, a w finale ogólnopolskim zaj?? V miejsce.

Nasza reprezentacja zaj??a miejsce od IX - XVI


Skoki - 6 maja 2013 Coca Cola Cup - II etap rejonowy

Skoki – Damas?awek 4:0

Skoki – K?ecko 3:0

Skoki – W?growiec 4:1

I miejsce Skoki

Skoki - 11 kwietnia 2013 Coca Cola Cup - I etap rejonowy

Skoki - I etap rejonowy – 11 IV 2013

Skoki – Damas?awek 3:0

Skoki – Wapno 13:0

Skoki – Smogulec 6:0

I miejsce Skoki
---------------------------------------------------------------------------------

Fina? Województwa Wielkopolskiego w Halowej Pi?ce No?nej.

Dnia 29 maja 2013 r. w W?growcu odby?y si? Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Halowej Pi?ce No?nej.

Rozegrane zosta?y nast?puj?ce mecze:

Skoki – ?roda Wlkp. 1:2

Skoki – K?pno 1:1

Skoki – 29 Pozna? 0:3

O miejsce VII

Skoki - Opalenica 1:1 k 6-7

Ostateczna kolejno??

1.Konin

2.Gosty?

3.K?pno

4.?roda Wlkp.

5.W?growiec

6.29 Pozna?

7.Opalenica

8. Skoki

Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Halowej Pi?ce No?nej.

Dnia 16 kwietnia 2013 r. w W?growcu odby?y si? Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Halowej Pi?ce No?nej.

Rozegrane zosta?y nast?puj?ce mecze:

Skoki – Wysoka 2:1
Skoki – Czarnków 1:0

Pó?fina? rejonu:

Skoki – Jastrowie 3:0

Fina? rejonu:

Skoki – W?growiec 3:1

Reprezentacja naszego gimnazjum wywalczy?a awans do rozgrywek wojewódzkich.

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Halowej Pi?ce No?nej.

Dnia 15 kwietnia 2013 r. w W?growcu odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Halowej Pi?ce No?nej.

Rozegrane zosta?y nast?puj?ce mecze:

Skoki - Wapno 7:0
Skoki - Damas?awek 6:0

Pó?fina? powiatu:

Skoki - W?growiec Gminne 4:0

Fina? powiatu:

Skoki – W?growiec Miejskie 1:2

Reprezentacja naszego gimnazjum zdoby?a awans do rozgrywek rejonowych.

 

Fina? Województwa Wielkopolskiego w Halowej Pi?ce No?nej.

 

Dnia 18 grudnia 2012 r. Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków go?ci?o 7 najlepszych szkó? województwa wielkopolskiego w halowej pi?ce no?nej. W finale zabrak?o dru?yny Gimnazjum nr 3 z Poznania. Ustalono harmonogram spotka? oraz podzielono dru?yny na grupy A i B. W grupie A znalaz?y si? zespo?y z Kalisza, Skoków, Opalenicy i Obry. Grupa B by?a 3 zespo?owa i zagra?y w niej dru?yny z Konina, Pniew i ?rody Wlkp.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali prezes SZS „Wielkopolska” Zdzis?aw Urba?czyk oraz dyrektor gimnazjum Wies?aw Sierzchu?a.

Oto szczegó?owe wyniki w grupie A i B:

Grupa A

 

L.p.

Dru?yna

1

2

3

4

P-ty

Bramki

Miejsce

1.

Kalisz

X

0-3

4-2

0-2

3

4-7

III

2.

Skoki

3-0

X

3-0

1-1

7

7-1

I

3.

Obra

2-4

0-3

X

0-2

0

2-9

IV

4.

Opalenica

2-0

1-1

2-0

X

7

5-1

II

 

Grupa B

 

L.p.

Dru?yna

1

2

3

4

P-ty

Bramki

Miejsce

1.

Pozna?

X

-

-

-

-

-

2.

?roda

-

X

0-3

0-1

0

0-4

III

3.

Pniewy

-

3-0

X

1-2

3

4-2

II

4.

Konin

-

1-0

2-1

X

6

3-1

I

 

Mecze pó?fina?owe:

Skoki – Pniewy 3:2

Konin – Opalenica 0:1

Mecze o poszczególne miejsca w turnieju

o V miejsce – Kalisz – ?roda Wlkp. 4:0

o III miejsce – Konin – Pniewy 3:1

o I miejsce – Skoki – Opalenica 2:0

Medale, pami?tkowe dyplomy i statuetki wr?czali Burmistrz Miasta i Gminy Skoki: Tadeusz K?os, prezes SZS „Wielkopolska” Zdzis?aw Urba?czyk oraz dyrektor szko?y Wies?aw Sierzchu?a.

Ostateczna kolejno?? turnieju:

1. Skoki

2. Opalenica

3. Konin

4. Pniewy

5. Kalisz

6. ?roda Wlkp.

7. Obra

Dyrektor gimnazjum ufundowa? pami?tkowe statuetki dla najlepszych zawodników ka?dego zespo?u, oto wyró?nieni zawodnicy.

Skoki – Szymon Druciarek

Opalenica – Marcin Troszczy?ski

Konin – Maciej Rojewski

Pniewy – Patryk Janosik

Kalisz – Grzegorz Chwi?kowski

?roda Wlkp. – J?drzej Kujawa

Obra – Bartosz Bia?as

Wszystkie mecze fina?u wojewódzkiego przebiega?y w sportowej atmosferze i obfitowa?y w wiele dramatycznych sytuacji. Zawodnicy skockiego gimnazjum, graj?c do ostatniego gwiazdka strzelili w ostatnich 20 sekundach a? 4 bramki. Mi?dzy innymi w spotkaniu pó?fina?owym zwyci?ska bramka na 3:2 pad?a na 2 sek. przed ko?cowym gwizdkiem, a w meczu fina?owym bramka na 2:0 na 18 sek. przed zako?czeniem spotkania. Organizatorzy dzi?kuj? zespo?owi „Roses”, który swoimi wyst?pami umili? czas sportowej rywalizacji oraz kibicom, którzy fantastycznie dopingowali swoich kolegów. Jest to najwi?kszy sukces skockich gimnazjalistów w halowej pi?ce no?nej, poprzednio zajmowali VI miejsce w 2007 roku i IV miejsce w roku poprzednim. Dzi?ki wywalczeniu Mistrzostwa Wielkopolski w przysz?ym roku z fina?u rejonu pilskiego do fina?u wojewódzkiego awansuj? dwa zespo?y.

Oto pe?na dokumentacja rywalizacji od szczebla powiatu i zawodnicy, którzy wywalczyli tytu? mistrzowski.

Powiat

Skoki – W?growiec Miejskie II zespó? 4:0

Skoki – W?growiec Gminne 2:0

Skoki – Damas?awek 5:0

Skoki – W?growiec Miejskie I zespó? 2:0

Skoki – Skoki II zespó? 4:0

Rejon pilski

Skoki – Jastrowie 3:0

Skoki – Rosko 2:0

Skoki – W?growiec 2:1

Skoki – Chodzie? 0:0

Skoki - Wysoka 2:0

Fina? wojewódzki

Skoki – Kalisz 3:0

Skoki – Opalenica 0:0

Skoki – Obra 3:0

Skoki – Pniewy 3:2

Skoki – Opalenica 2:0

Razem 13 zwyci?stw i 2 remisy, bramki ??cznie 40:4.

Sk?ad dru?yny:

Druciarek Miko?aj, Druciarek Szymon, Futro Mateusz, Gronowski Kamil, Kaczmarek Krzesimir, Markiewicz Piotr(w rejonie za Piotra gra? ?wider Kamil), Przybylski Damian, Rakowski ?ukasz, Stoi?ski Patryk, Sygnecki Hubert.

Opiekun - Grzegorz Samol

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Halowej Pi?ce No?nej

Dnia 30 listopada w Skokach odby?y si? zawody rejonowe w pi?ce halowej. W zawodach uczestniczy?o 6 szkó?: Chodzie?, Jastrowie, Rosko, Skoki, W?growiec, Wysoka. Zawody rejonowe wygra?o Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach uzyskuj?c awans do fina?u wojewódzkiego.

Oto wyniki i tabela ko?cowa zawodów.

 

Dru?yna

1

2

3

4

5

6

Pkt.

Bramki

Jastrowie

X

0-3

1-2

3-2

0-2

2-1

6

6-10

Rosko

3-0

X

0-4

2-3

0-4

1-0

6

6-11

W?growiec

2-1

4-0

X

0-2

1-2

3-1

9

10-6

Chodzie?

2-3

3-2

2-0

X

0-0

0-1

7

7-6

Skoki

2-0

4-0

2-1

0-0

X

2-0

13

10-1

Wysoka

1-2

0-1

1-3

1-0

0-2

X

3

3-8

 

Klasyfikacja ko?cowa:

1. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

2. Gimnazjum Miejskie nr 1 w W?growcu

3. Miejskie Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Chodzie?y

4. Gimnazjum im. prof. B. Geremka w Rosku

5. Niepubliczne Gimnazjum im . Jana Paw?a II w Jastrowiu

6. Gimnazjum Wysoka

Opiekun: Grzegorz Samol


 

Mistrzostwa Powiatu Pilskiego w Halowej Pi?ce No?nej

Dnia 6 listopada 2012 roku w hali naszego gimnazjum odby?y si? Mistrzostwa Powiatu w Halowej Pi?ce No?nej Ch?opców.
W turnieju wzi??o udzia? 6 zespo?ów:

· Skoki I w sk?adzie:

Druciarek Miko?aj, Druciarek Szymon, Futro Mateusz, Gronowski Kamil, Kaczmarek Krzesimir, Markiewicz Piotr, Przybylski Damian, Rakowski ?ukasz, Stoi?ski Patryk, Sygnecki Hubert.

· Skoki II w sk?adzie:

Andryszczyk Andryszczyk, Grabiszewski Denis, Karczewski Adrian, Kami?ski Kamil, Kwapi?ski Jakub, Ogórkiewicz Mariusz, Pendzi?ski Patryk, Piechowiak Sebastian, Walkowiak Krystian, ?wider Kamil.

· W?growiec Miejskie I

· W?growiec Miejskie II

· W?growiec Gminne

· Damas?awek

Tabela wyników:

 

1

2

3

4

5

6

Pkt.

Bramki

1

SKOKI – I

X

4-0

2-0

5-0

2-0

4-0

15

17 - 0

2

W?GROWIEC MIEJSKIE – II

0-4

X

1-2

2-1

0-2

1-3

3

4 - 12

3

W?GROWIEC GMINNE

0-2

2-1

X

0-3

0-1

1-3

3

3 - 10

4

DAMAS?AWEK

0-5

1-2

3-0

X

1-4

2-1

6

7 - 12

5

W?GROWIEC MIEJSKIE – I

0-2

2-0

1-0

4-1

X

2-0

12

9 - 3

6

SKOKI – II

0-4

3-1

3-1

1-2

0-2

X

6

7 - 11

Klasyfikacja ko?cowa:

1. SKOKI – I

2. W?GROWIEC MIEJSKIE – I

3. DAMAS?AWEK

4. SKOKI – II

5. W?GROWIEC GMINNE

6. W?GROWIEC MIEJSKIE – II

Zwyci?stwem w turnieju nasz zespó? Skoki I zapewni? sobie awans do Fina?u Rejonu Pilskiego w Halowej Pi?ce No?nej Ch?opców.

 


 

K?cik nauczycielski