Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Primus inter pares 2013

Primus inter pares 2013 dla Jakuba Szyma?skiego
Osi?gni?cia w roku szkolnym 2012/2013

Po raz kolejny w czerwcu 2013 roku przyznany zosta?
 tytu? Primus inter pares dla najlepszego gimnazjalisty. 
Jego zdobywc? zosta? Jakub Szyma?ski. 
Otrzyma? go za uzyskanie najwy?szej liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego 
oraz ocen na ?wiadectwie ko?cz?cym edukacj?, za wzorowe zachowanie
oraz celuj?ce i bardzo dobre wyniki w nauce;
za zdobycie III miejsca w II Witkowskim Konkursie Przyrodniczym
„Powietrze - magazyn ?wiat?a, ognia i wody",
za wyró?nienie w Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Pó?nocnej Wlkp.
w etapie rejonowym
oraz za pe?nienie funkcji przewodnicz?cego Samorz?du Uczniowskiego.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyró?nienia uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Najwa?niejszym wyró?nieniem dla uczniów ko?cz?cych edukacj? w gimnazjum jest list gratulacyjny dla rodziców. Wyró?nienie to otrzymuje ucze?, który w klasie pierwszej i drugiej otrzyma? ?wiadectwo z wyró?nieniem, a w klasie trzeciej ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 5.00 oraz wzorowe zachowanie.

Listy gratulacyjne dla rodziców w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali:

Patrycja Dudzi?ska kl. III a

Marta Kubicka kl. III a

Dominika Szczepaniak kl. III a

Miko?aj Druciarek kl. III a

Kacper Konieczny kl. III c

Jakub Szyma?ski kl. III c

Wiktoria Owczarzak kl. III e

Ewelina Pisarek kl. III e

Kamil Gramza kl. III e

Dyrektor szko?y Wies?aw Sierzchu?a zaproponowa? wyró?nienie specjalne
dla ucznia klasy II d Bartosza Fifer
za godn? postaw?, udzieli? pomocy poszkodowanej dziewczynce, zaopiekowa? si? ni?, wezwa? pogotowie i troszczy? si? do momentu przyjazdu karetki.

Za wybitne osi?gni?cia sportowe absolwenci klas trzecich otrzymali pami?tkowe statuetki.

Tegorocznymi wyró?nionymi sportowcami s?:

Julia Burzy?ska kl. III a

Daria Kucz kl. III a

Dominika Szczepaniak kl. III a

Anna ?wi?tkowska kl. III a

Krzesimir Kaczmarek kl. III a

Miko?aj Druciarek kl. III a

Szymon Druciarek kl. III a

Patryk Stoi?ski kl. III a

Hubert Sygnecki kl. III a

?ukasz Rakowski kl. III a

Mateusz Futro kl. III a

Patryk Szymkowiak kl. III e

Nagrody ksi??kowe za wybitne osi?gni?cia naukowe za rok szkolny 2012/2013 otrzymali:

Markiewicz Tomasz kl. I a
Izabela Druciarek kl. I b
Daria Szwed kl. I b

Edwin Borkowski kl. I b
Weronika Grynia kl. I c
Weronika Mucha kl. I c

Jonasz ?ak kl. I c
Weronika Sydow kl. I d
Karolina Gasi?ska kl. II a,

Zuzanna Rychlicka kl. II a
Julia Wasylewicz kl. II b
Magdalena Lisewska kl. II b
Edward Surdyk kl. II d
Dominika Drews kl. II d
Julia Burzy?ska kl. III a
Patrycja Dudzi?ska kl. III a
Marta Kubicka kl. III a
Dominika Szczepaniak kl. III a
Miko?aj Druciarek kl. III a

Sandra Szyma? kl. III c
Kacper Konieczny kl. III c

Jakub Szyma?ski kl. III c
Dawid Stajkowski kl. III d
Wiktoria Owczarzak kl. III e
Ewelina Pisarek kl. III e
Kamil Gramza kl. III e.


Osi?gni?cia uczniów w roku 2012/2013

P – powiatowy, MP– miedzypowiatowy, R- rejonowy, SR – subregion, W – wojewódzki, O – ogólnopolski

 

Ranga

Nazwa konkursu

Miejsce

Imi? i nazwisko ucznia

Prowadz?cy

P

Powiatowy Konkurs Matematyczny

I

Weronika Sydow

Beata Cibail

MP

Prezentacje Poezji Obcoj?zycznej "?wiat poezj? malowany"

II

Julia Wasylewicz

Danuta Kobus - Bogunia

MP

Mi?dzypowiatowy Konkurs Gwary Pozna?skiej "Jezdym pozna?sko pyra"

I

Kamil Gramza

Danuta Kobus - Bogunia

P

Powiatowy Konkurs Historyczny "?ycie i twórczo?? A. Mickiewicza"

III

Weronika Sydow

Danuta Kobus - Bogunia

R

Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej

I

Kamil Gramza

Danuta Kobus - Bogunia

 

 

R

 

 

Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w Aerobiku GrupowymI

Klaudia Kubiatowicz
Weronika Uram
Patrycja Springer
Monika Stró?ewska
Agnieszka Kaczmarek
Angelika Krych
Michalina Krzymieniewska
Kamila Podraza
Zuzanna Rychlicka

 

 

 

Wies?awa Hauke

R

 

Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pilskiego

I
II
wyró?nienie
wyró?nienie
wyró?nienie

Edward Surdyk
Jonasz ?ak
Julia Wasylewicz
Jakub Szyma?ski
Kacper Konieczny

 

Magdalena Samol

SR

 

Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pilskiego

wyró?nienie

udzia?

udzia?

udzia?

udzia?

Kacper Konieczny

Edward Surdyk

Jonasz ?ak

Julia Wasylewicz

Jakub Szyma?ski

 

 

Magdalena Samol

R

Turniej Ekologiczno – ?owiecki „Pojedziemy na ?ów”

 

II

Patrycja Dudzi?ska

Marta Kubicka

Kacper Konieczny

 

Magdalena Samol

R

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy PTOP „Salamandra” – „Ptaki Polski”

I

II

Edward Surdyk

Karol Malec

 

Magdalena Samol

W

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy PTOP „Salamandra” – „Zagro?one wygini?ciem”

 

fina?

Edward Surdyk

Karol Malec

 

Magdalena Samol

MW

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy PTOP „Salamandra” – „Zagro?one wygini?ciem”

udzia? w finale fina?ów

Edward Surdyk

 

Magdalena Samol

O

 

V Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny

 

II

Patrycja Dudzi?ska

Marta Kubicka

Kacper Konieczny

Miko?aj Druciarek

 

Magdalena Samol

P

 

„Na tropach przyrody"

 

I

Weronika Grynia
Weronika Mucha

Karol Malec

Magdalena Samol

Ilona W?glewska

W

 

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

I

finali?ci

Patrycja Dudzi?ska

Julia Wasylewicz

Kacper Konieczny

Edward Surdyk

 

Ma?gorzata Dudek

MP

IX Mi?dzypowiatowy Konkurs Geograficzny "W?drówki po mapie"

I

Marta Kubicka

Krzysztof Pol

 

Ma?gorzata Dudek

MP

Konkurs Przyrodniczy "Powietrze - magazyn ?wiat?a, ognia i wody"

 

III

Patrycja Dudzi?ska

Dominika Szczepaniak

Jakub Szyma?ski

 

Ma?gorzata Dudek

O

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

 

fina?

Patrycja Dudzi?ska

Julia Wasylewicz

Kacper Konieczny

Edward Surdyk

 

Ma?gorzata Dudek

W

Fina? Wojewódzki Konkursu Geograficznego

finalista

Edward Surdyk

Ma?gorzata Dudek

O

I Ogólnopolski Konkurs WOS "Demokratus"

finalista

Andrzej Surdyk

W

Konkurs Wiedzy o Regionie "Moja Wielkopolska"

finalista- wyró?nienie (miejsce IV-VI)

finalista- wyró?nienie (miejsce VII-XX)

 

Edward Surdyk

 

Kacper Konieczny

 

 

Andrzej Surdyk

W

XVII Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce

laureat

I

Edward Surdyk

Andrzej Surdyk

W

XVII Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce

laureat

II

Daria Szwed

Agnieszka Fertsch

R

Powiatowy Konkurs "G?os poezji"

I

Magdalena Paczy?ska

El?bieta Berendt

 

 

R

 

 

Fina? Rejonu Pilskiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t

 

 

III

Dominika Szczepaniak,
Anna ?wi?tkowska,
Daria Kucz,
Marta Kubicka,
Julia Burzy?ska,
Agata Herkt,
Wiktoria Stró?y?ska, Teresa Janecko,
Paula Królczyk,
Eliza Mieleszczuk,

 

 

Hanna W?glewska

W

Fina? Województwa Wielkopolskiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t

 

VII-VIII

Dominika Szczepaniak
Julia Burzy?ska

 

Hanna W?glewska

R

 

Fina? Rejonu Pilskiego
w Pi?ce Siatkowej Ch?opców

 

 

III

Krzesimir Kaczmarek,
Hubert Sygnecki,
Miko?aj Druciarek, Szymon Druciarek,
Patryk Stoi?ski,
?ukasz Rakowski, Mateusz Futro,
Bartosz Szyma?.

 

Wies?aw Sierzchu?a

R

Fina? Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców

IV

Krzesimir Kaczmarek,
Hubert Sygnecki

Wies?aw Sierzchu?a

K?cik nauczycielski