Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Wakacje 2013 w Niepo?omickim Obserwatorium

Wakacje to wspania?y czas beztroskiej zabawy i wypoczynku. Czy mo?na je sp?dzi? inaczej? W lipcu cz?onkowie ko?a astronomicznego dzia?aj?cego w Gimnazjum nr 1 w Skokach wyjechali na Letni? Szko?? EAAE (European Association for Astronomy Education) do M?odzie?owego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepo?omicach. Miasteczko po?o?one jest 25 km do Krakowa. Tygodniowy pobyt by? dla nas wspania??, niepowtarzaln? astronomiczn? przygod?. Codziennie prowadzili?my obserwacje cia? niebieskich za pomoc? r?nych teleskopw. Podczas spotka? obserwacyjnych mieli?my okazj? podziwia? nie tylko obiekty ciemnego nieba. W ci?gu dnia ogl?dali?my protuberancje i plamy s?oneczne u?ywaj?c teleskopu Coronado (specjalistyczny sprz?t do obserwacji S?o?ca). Urzek?o nas nocne rozgwie?d?one niebo, nie tylko to w realu, ale tak?e to, ktre widzieli?my podczas seansw w tamtejszym planetarium.
Z wielkim zapa?em zg??biali?my tajniki astrofotografii pod fachowym okiem astronomw. Wykonali?my serie zdj?? S?o?ca i Saturna oraz poznali?my kilka programw astronomicznych. Uczestniczyli?my rwnie? w prelekcjach prowadzonych przez pracownikw Uniwersytetu Jagiello?skiego i przyby?ych na letni wypoczynek nauczycieli - mi?o?nikw astronomii z ca?ej Polski, a w wolnej chwili za?ywali?my ch?odnej k?pieli w pobliskim basenie. Du?? atrakcj? by?a dla nas wycieczka w Gorce na szczyt Suhora, gdzie znajduje si? najwy?ej po?o?one obserwatorium astronomiczne w Polsce (1000m n.p.m.). Dowiedzieli?my si? wielu ciekawych informacji o prowadzonych tam obserwacjach i o pracy astronoma. W?druj?c grskimi szlakami podziwiali?my pi?kno przyrody Gorcza?skiego Parku Narodowego. W drodze powrotnej mieli?my sporo czasu , wi?c postanowili?my przyjrze? si? z bliska dawnej stolicy Polski. Zwiedzili?my Wawel, Ko?ci? Mariacki, Sukiennice i Muzeum Podziemia Rynku G?wnego. Krakw oczarowa? nas!

Chwile wsplnie sp?dzone pod niepo?omickim niebem z pewno?ci? na d?ugo zostan? w naszej pami?ci. I mimo bardzo m?cz?cej podr?y (PKP
z przesiadkami) chcieliby?my zago?ci? w Niepo?omicach za rok.

Serdecznie dzi?kujemy Dyrektorowi gimnazjum za pomoc w organizacji naszej naukowej wyprawy oraz panu Grzegorzowi S?kowi, organizatorowi Letniej Szko?y EAAE za umo?liwienie nam pobytu, bezinteresowno?? i ogrom przekazanej wiedzy .

Ma?gorzata Dudek

W obserwatorium w Niepo?omicach

Podczas zaj??

Obserwacja S?o?ca teleskopem Coronado

Prace nad obrbk? Saturna i jego Ksi??ycw


Prace nad obrbk? zdj?? S?o?ca


S?o?ce po obrbce graficznej - wykonali Daria Szwed i Piotr SmolanowiczS?o?ce po obrbce graficznej - wykona?a Paulina Andrzejewska i Rafa? Zaranek


Zdj?cie Saturna - aparat Canon 450 D i teleskop 12 cali


Obserwatorium na Suchorze

Na wycieczce w grach

W Krakowie

Powrt do domuK?cik nauczycielski