Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Po raz kolejny EarthKam

Po raz kolejny EarthKam

W pa?dzierniku wzi?li?my udzia? w kolejnej misji mi?dzynarodowego projektu EarthKam. Za po?rednictwem Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wykonali?my wspania?e zdj?cia r?nych obszarw naszej Ziemi.

Uczestnicy misji jesiennej: Paulina Andrzejewska, Dominika Jasi?ska, Iza Druciarek, Julia Korczak, Daria Szwed, Karol Malec, Marcin Wawrzyniak, Maciej Urbaniak, Mateusz Chudzik, Miko?aj Lisiecki.

Afryka

Chiny

Eufrat

Kana? Sueski

Tanzania


K?cik nauczycielski