Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Obserwuj komet? !

Obserwuj komet?!

Ju? nied?ugo na niebie b?dziemy mogli obserwowa? komet? C/2012 S1 (ISON) zwan? komet? stulecia ze wzgl?du na to, ?e ta bry?a lodu i ska? mo?e swoim blaskiem przy?mi? nawet Ksi??yc w pe?ni. 28 listopada b?dzie znajdowa?a si? bardzo blisko powierzchni S?o?ca. Z uwagi na fakt, ?e kometa znajdzie si? blisko naszej gwiazdy, oczekuje si? wyj?tkowej jasno?ci obiektu, ktry mo?e by? widoczny nawet w dzie?. Zapraszamy do obserwacji.

K?cik nauczycielski