Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĆ³w w Skokach

Get Adobe Flash player

Powrót do PANSTARRS

Jeste?my jedn? z 12 szkó? w Polsce, która od 30 wrze?nia do 18 listopada bie??cego roku uczestniczy?a w kolejnej Mi?dzynarodowej Kampanii Poszukiwania Asteroid organizowanej przez International Asteroid Search Collaboration (IASC). Nasza praca polega?a na wnikliwej analizie zdj?? nieba i szukaniu nowych, ruchomych obiektów oraz weryfikowaniu tych, które zosta?y ju? odkryte. Zdj?cia wykonane by?y przez teleskop umieszczony na Hawajach (?rednica lustra 1,8m). Korzystali?my z programów u?ywanych przez profesjonalnych astronomów. Efekt ko?cowy naszej pracy, czyli raport wysy?ali?my do starszych kolegów z ZSO nr 6 w Bydgoszczy, z którymi tworzyli?my zespó?. Sporz?dzali oni raport zbiorczy i wysy?ali go do USA. Na wszystko mieli?my tylko 48 h. Co prawda mamy kilka wst?pnych trafie?, ale na ostateczny wynik musimy niestety jeszcze poczeka?. Mamy nadziej?, ?e nasz udzia? przyczyni si? do odkrycia nowych planetoid.

UCZESTNICY: Paulina Andrzejewska, Piotr Smolanowicz, Rafa? Zaranek, Iza Druciarek, Julia Korczak, Daria Szwed.

 

K?cik nauczycielski