Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2013/2014

Klasa III a, b, c, d, g, h

Klasa III a

wychowawca El?bieta Chojnacka


1. rz?d od gry, od lewej: Bartosz Szyma?, Stachowiak Dominik, Nowak Pawe?, Zamecki Patryk, Konieczka Maciej, Jasi?ski ?ukasz, Jakubowski Kamil, Pendzi?ski Patryk, ?ukaszewski Hubert.

2. rz?d od lewej: dyrektor Samol Grzegorz, wychowawca klasy Chojnacka El?bieta, Podraza Kamila, Repczy?ska Ma?gorzata, Kincel Wiktoria, Sto?ek Natalia, Krzymieniewska Michalina, Gasi?ska Karolina, Woci?ska Anna, dyrektor Sierzchu?a Wies?aw.

3. rz?d od lewej: Rychlicka Zuzanna, Kopyd?owska Blanka, Hepner Katarzyna, Bartkowiak Justyna, Borkowska Ilona, Kaczy?ska Julia, Po?czy?ska Karolina.

Nieobecni na zdj?ciu: Grabiszewski Denis, ?wiertniak Patrycja.

Klasa III b

wychowawca Ma?gorzata Zrobczy?ska


1. rz?d od gry, od lewej: Grzegorzek Adam, Durakiewicz Kacper, Urba?ski Mateusz, Pinkowski Micha?, K?pka Bartosz, Tronina Dominik, Szalaty Natan, Stoi?ski Adam, Szwarc Rafa?.

2. rz?d od lewej: dyrektor Samol Grzegorz, wychowawca Zrobczy?ska Ma?gorzata, Siuchni?ska Marta, Ruta Marta, Fr?ckowiak Julia, Borowska Karolina, Krych Angelika, Springer Patrycja, Wasylewicz Julia, dyrektor Sierzchu?a Wies?aw.

3. rz?d od lewej: Skarupa Paulina, Koczorowska Natalia, Gramza Sandra, Czarczy?ska Dominika, Lisewska Magdalena, Markiewicz Roma.

Nieobecni na zdj?ciu: Klewenhagen Patryk.

Klasa III c

wychowawca Danuta Kobus - Bogunia

1. rz?d od gry, od lewej: Jung Adam, Krawczyk Damian, Giersig ?ukasz, Kasprzyk Norbert, Wypyszczak Jonatan, Sommerfeld Marcin.

2. rz?d od lewej: dyrektor Sierzchu?a Wies?aw, wychowawca Danuta Kobus - Bogunia, Sommerfeld Anna, Kaczmarek Agnieszka, Mycka Klaudia, Wrblewska Jolanta, Walkowiak Weronika, Rakowicz Joanna, Str?ewska Monika, Hynder Martyna.

Klasa III d

wychowawca Andrzej Surdyk


1. rz?d od gry, od lewej: Hahn Jakub, Zak?s Piotr, Cur Jakub, ?wider Kamil, Tyll Hubert, Surdyk Edward, dyrektor Samol Grzegorz.

2. rz?d od lewej: dyrektor Sierzchu?a Wies?aw, Kami?ska Magdalena, Smykowska Agata, Jendraszak Sandra, Drews Dominika, Grochowska Oliwia, Sonnenberg Martyna, wychowawca Surdyk Andrzej.

3. rz?d od lewej: Krupa Daria, Stajkowska Daria, Za??ska Klaudia, Adamska Paulina, Tyl Magdalena, Napiera?a Natalia, Kaczkowska Ilona, Klimczak Roksana.

Nieobecni na zdj?ciu: Fifer Bartosz, Urban Dawid.

Klasa III g

wychowawca El?bieta Berendt

Piotrkowska Monika

Pewi?ska Angelika

Ma?ek ?ukasz

Pruss Marek

Klasa III h

wychowawca Alicja Nowak

Cegielska Daria

?wiertniak Daria

Bartkowiak ?ukasz

Charzy?ski Krzysztof

Suchy Krzysztof

1. rz?d od gry, od lewej: Ma?ek ?ukasz, Nowak Maciej, Charzy?ski Krzysztof, dyrektor Samol Grzegorz.

2. rz?d od lewej: dyrektor Sierzchu?a Wies?aw, wychowawca klasy 3 h Nowak Alicja, Suchy Krzysztof, Bartkowiak ?ukasz, ?wiertniak Daria, wychowawca klasy 3 g Berendt El?bieta, pomoc wychowawcy klasy 3 h Kmie? Paulina, wychowawca klasy 3 d Surdyk Andrzej.

Nieobecni na zdj?ciu: Pewi?ska Angelika, Piotrowska Monika, Pruss Marek.

K?cik nauczycielski