Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

kosmiczne zaj?cia

Dnia 5 listopada 2014r. uczniowie Szkolnego Kola Astronomicznego Antares wzi?li udzia? w jesiennej misji programu edukacyjnego EarthKAM, ktra polega na fotografowaniu powierzchni Ziemi za po?rednictwem Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej(ISS). Sk?ad zespo?u:

Paulina Adamska, Adam Balicki, Jan Fliszkiewicz, Julia Dere?y?ska, Izabela Druciarek,Martyna Fr?ckowiak, Patryk Jankowski, Karper Konieczka, Julia Korczak, Karol Malec, Anna Po?czy?ska, Adrian Szwed, Daria Szwed i Piotr Smolanowicz.


K?cik nauczycielski