Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2014/2015

2014/2015

Fina? Wojewdztwa Wielkopolskiego w Pi?ce No?nej Dziewcz?t Pi?karska Kadra Czeka

14 maja dziewcz?ta reprezentowa?y powiat w?growiecki w Finale Wojewdztwa Wielkopolskiego w Pi?ce No?nej Dziewcz?t Pi?karska Kadra Czeka, ktry odby? si? w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorem zawodw by?y Ludowe Zespo?y Sportowe. Dru?yna zaj??a V miejsce.

Sk?ad:

Nadia Andraka, Weronika Blados, Dagmara G?uszek, Natalia Jahnz, Martyna Jung, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczy?ska, Aleksandra Nawrot, Maja Nowak, Julia Nowicka, Anna Ogrkiewicz, Monika Pachowicz, Dagmara Rakocy, Natalia Sto?ek, ?ucja Teofilewska.

Opiekun: Ilona W?glewska

II etap turnieju Coca Cola Cup - rejon

17 kwietnia w Czerwonaku odby? si? etap rejonowy w Turnieju Coca Cola Cup. Dru?yna naszego gimnazjum w sk?adzie:

Nadia Andraka, Aleksandra Frontczak, Natalia Jahnz, Anna Kostecka, Martyna Kujawa, Magdalena Moszczy?ska, , Julia Nowicka,
Anna Ogrkiewicz, Daria Szwed, ?ucja Teofilewska

zaj??a II miejsce wygrywaj?c z dru?ynami z Poznania i Pniew 3:0 oraz przegrywaj?c z Bolechowem 0:1.

Opiekun: Ilona W?glewska


I etap turnieju Coca Cola Cup - powiat

25 marca na boisku Orlika w Skokach odby? si? I etap turnieju Coca Cola Cup. Dru?yna dziewcz?t z Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach w sk?adzie: Nadia Andraka, Aleksandra Frontczak, Natalia Jahnz, Anna Kostecka, Martyna Kujawa, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Anna Ogrkiewicz, Daria Szwed, ?ucja Teofilewska wywalczy?a I miejsce wygrywaj?c z Mie?ciskiem 8:0 i Rogo?nem 7:0 tym samym awansowa?a do etapu rejonowego.

Opiekun: Ilona W?glewska

Tu? przed feriami 14 lutego 2015 r. nasi gimnazjali?ci brali udzia?
w V Oglnopolskim Halowym Turnieju Pi?ki No?nej.

Jak zwykle w zawodach uczestniczy?y bardzo dobre zespo?y z Wrze?ni, Murowanej Go?liny, Wyrzyska, Nowego Folwarku oraz gospodarze. Niestety w ostatniej chwili grypa nie pozwoli?a dojecha? na turniej reprezentacji ?rody Wlkp. i w jej miejsce uda?o si? skompletowa? drugi zesp? Skokw, ktry bardzo ambitnie walczy? z ka?d? z dru?yn. Po raz kolejny skoccy gimnazjali?ci zaprezentowali si? bardzo dobrze zajmuj?c w turnieju drugie miejsce, ulegaj?c dru?ynie Nowego Folwarku w bezpo?rednim spotkaniu 1:2.

Wyniki turnieju oraz ko?cowa tabela.

Skoki I Murowana Go?lina 1:0

Wrze?nia 2:2

Wyrzysk 2:0

Skoki II 7:0

N. Folwark 1:2

Skoki II M. Go?lina 1:2

Wrze?nia 1:4

N. Folwark 0:1

Wyrzysk 2:3

Tabela zawodw

1. Nowy Folwark - 10 pkt. 10-8

2. Skoki I - 10 pkt. 13-4

3. Wrze?nia - 8 pkt. 9:10

4. Wyrzysk - 7 pkt. 6-7

5. Murowana Go?lina - 7 pkt. 11-7

6.Skoki II - 0 pkt. 4-17

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano B. Wojciechowicza z Wrze?ni, najlepszym bramkarzem O. Strzeszy?skiego z N. Folwarku a krlem strzelcw zosta? B. Belter.

Dzi?ki zaanga?owaniu rodzicw i nauczycieli wszyscy uczestnicy otrzymali ciep?y posi?ek, ogromne podzi?kowanie kierujemy pod adresem pana T. Jarzembowskiego, ktry s?dziowa? wszystkie spotkania po?wi?caj?c swj wolny czas. Dzi?kujemy w?adzom samorz?dowym za pomoc finansow? w organizacji turnieju. Gimnazjum reprezentowali:

B. Belter, M. Maryniocha, , ?. Kaczmarek, Sz. Futro, P. Paczkowski,
P. Piechowiak, A. Saukens, M. Zieli?ski, A. Sommerfeld, P. Szwed,
A. Zamecki, K. Wieczorek.

Opiekun: G. Samol

Dnia 5 lutego 2015 r. odby?y si? V Otwarte Mistrzostwa w Halowej Pi?ce No?nej Ch?opcw

do lat 16 o Puchar Burmistrza w Murowanej Go?linie, zesp? uplasowa? si? na II miejscu!

Po udanym turnieju w ?rodzie Wielkopolskiej nasi uczniowie udali si? z ogromnymi nadziejami na turniej o Puchar Burmistrza Murowanej Go?liny. Jednak tym razem musieli zadowoli? si? drugim miejscem gdy? w finale turnieju przegrali z zawodnikami gospodarzy 4:2. W drodze do fina?u pokonali kolejno Biedrusko 4:3 oraz Bolechowo 3:2. Zesp? gra? prawie w tym samym sk?adzie jak w ?rodzie Wlkp., jedynie miejsce Sz. Futro zaj?? P. Szwed.

Dnia 3 lutego 2015 r. odby?y si? V Otwarte Mistrzostwa w Halowej Pi?ce No?nej Dziewcz?t do lat 16
o Puchar Burmistrza w Murowanej Go?linie
,
w ktrych nasze pi?karki uplasowa?y si? na II miejscu!

Dru?yna dziewcz?t w pi?ce no?nej w sk?adzie: M. Fr?ckowiak, A. Frontczak, N. Jahnz, M. Kujawa, M. Moszczy?ska, R. Musielak, J. Nowicka, A. Ogrkiewicz, D. Szwed, ?. Teofilowska reprezentowa?y gimnazjum w V Otwartych Mistrzostwach w Halowej Pi?ce No?nej Dziewcz?t o Puchar Burmistrza Murowanej Go?liny. W walce o puchar nasze pi?karki no?ne rozegra?y 4 mecze z dru?ynami z: Biedruska, Bolechowa, Murowanej Go?liny i Rogo?na. W ko?cowej klasyfikacji z jednym zwyci?stwem i trzema remisami reprezentacja gimnazjum uplasowa?a si? na drugim miejscu. Dru?yna zwyci?ska otrzyma?a puchar i medale, a dru?yny z miejsc: II i III dyplomy i medale.

Opiekun: I. W?glewska


V edycja Halowego Turnieju"Polonia Cup" rocznika 2000/2001 w ?rodzie Wlkp.

W turnieju nasz zesp? uplasowa? si? na I miejscu!!!

Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w bardzo silnie obsadzonym halowym turnieju pi?karskim. W pi?tej ju? edycji Polonia Cup, ktry odby? si? 31 stycznia 2015 r. w ?rodzie Wlkp. wystartowa?o 7 dru?yn klubowych oraz reprezentacja naszego gimnazjum. Dru?yny podzielono na 2 grupy po 4 zespo?y. Do fazy fina?owej przechodzi?y 2 najlepsze reprezentacje z ka?dej z grup graj?c nast?pnie p?fina?y, systemem na krzy?. Zwyci?zcy p?fina?w grali o pierwsze a pokonani o 3 miejsce.

Podzia? na grupy oraz nasze wyniki.

Grupa A :

Stella Lubo?, Nielba W?growiec, Warta ?rem, Polonia ?roda

Grupa B:

Kopernik Pozna?, Victoria Wrze?nia, Polonia Czerniejewo, Gimnazjum Skoki

Wyniki turnieju:

Skoki Wrze?nia 3:2

Skoki Pozna? 3:1

Skoki - Czerniejewo 0:0

P?fina?y

Polonia ?roda Victoria Wrze?nia 1:2

Gimnazjum Skoki Warta ?rem 3:2

Mecz o 3 miejsce

?roda ?rem 4:2

Skoki Wrze?nia 5:2

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta? Bartosz Belter, ktry zdoby? te? najwi?ksz? liczb? bramek.

Dru?yna gra?a w sk?adzie:

B. Belter, M. Dolatowski, F. Dukszta M. Maryniocha, P. Jankowski, ?. Kaczmarek, Sz. Futro, P. Paczkowski, P. Piechowiak, A. Saukens, K. Tyll, M. Zieli?ski.

K?cik nauczycielski