Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Na kolejne za?mienie trzeba b?dzie poczeka?

Dnia 20 marca od 9.42 do 12.03 na naszym niebie mia?o miejsce niecodzienne zjawisko astronomiczne cz??ciowe za?mienie S?o?ca. Ko?o Astronomiczne Antares dzia?aj?ce w skockim gimnazjum przygotowa?o w tym dniu obserwacje na szkolnym tarasie. Obserwowa? mo?na by?o przez szybki spawalnicze z wysokim filtrem i teleskop z foli? Baader Solar Foil ND5. Dwaj cz?onkowie ko?a: Piotr Smolanowicz i Rafa? Zaranek uwiecznili to niesamowite zjawisko, wykonuj?c seri? niepowtarzalnych zdj??. Przez dwie godziny ka?dy mg? podziwia? z nami wspania?y spektakl z udzia?em Ksi??yca i S?o?ca w roli g?wnej. Dzi?ki przychylno?ci ze strony Dyrekcji i naszych nauczycieli wszyscy uczniowie wzi?li udzia? w tym wydarzeniu. Kolejne cz??ciowe za?mienie, no c? nie b?dzie tak pr?dko, bo dopiero za 6 lat.

Opiekun ko?a astronomicznego: Ma?gorzata Dudek

Fazy za?mienia S?o?ca

Cz?onkowie Ko?a AntaresK?cik nauczycielski