Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player
Start Samorz?d uczniowski

Samorz?d uczniowski

Sk?ad Samorz?du Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

Sk?ad Pocztu Sztandarowego:

I

Anna Zrobczy?ska

Maria Siuchni?ska

Krzysztof Neldner

II

Patryk Szwed III a

Alicja Burzy?ska III a

Patrycja Sto?ek III a

Sk?ad Samorz?du Uczniowskiego

Patryk Jankowski - przewodnicz?cy
Anna Surdyk - zast?pca przewodnicz?cej

Sekcja porz?dkowo - gospodarcza

Kamil Gaca
Filip Graczyk
Piotr Bartsch
Aleksandra Nawrot
Aleksandra Konieczka

Sekcja rozrywkowo - informacyjno - radiowa

Patrycja Sto?ek
Kacper Kujawa
Ma?gorzata Surdyk

Obs?ug? sprz?tu radiowego i multimedialnego zajmuj? si?:

Kasper Grzegorzewski
Kacper Kujawa

Sekcja dydaktyczna

Aleksandra Szyma?ska
Anna Surdyk
Patryk Jankowski
Jakub Szewczy?ski

K?cik nauczycielski