Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Indywidualne Szkolne Biegi Prze?ajowe 2015

Wyniki "Indywidualnych Szkolnych Biegw Prze?ajowych",
ktre odby?y si? 23 wrze?nia 2015 r.

Klasy pierwsze - dziewcz?ta

L. p.

Nazwisko, imi? zawodnika

Klasa

Czas

1.

Aleksandra Szczepocka

Ib

2,41

2.

Roksana Nowak

Ia

2,45

3.

Natalia Kuszpit

Id

2,53

4.

Weronika Witt

Ia

3,07

5.

Ma?gorzata Surdyk

Ib

3,11

6.

Aleksandra Tyll

Ib

3,14

7.

Oliwia Woci?ska

Id

3,25

8.

Kamila Przywarska

Id

3,33

9.

Gabrysia Mistrzak

Id

3,39

10.

Zuzanna Szczepaniak

Ia

3,40

11.

Klaudia Janhz

Id

3,43

12.

Nikola Sroczy?ska

Ia

3,43

13.

Ola Szyma?ska

Ib

14.

Joanna Dziel

Ia

15.

Magdalena Kaczmarek

Ia

16.

Klaudia Szwed

Ia

17.

Dagmara ?ak

Ia

18.

Patrycja Pocz?tek

Ia

19.

Julia Sto?ek

Ia

20.

Aleksandra Konieczka

Ia

21.

Patrycja Dudek

Ib

22.

Anita Sydow

Ib

23.

Natalia Lahuta

Ia

24.

Anna Pruss

Ia

Klasy pierwsze - ch?opcy

L. p.

Nazwisko, imi? zawodnika

Klasa

Czas

1.

Damian Mendlewski

Ib

2,24

2.

Filip Graczyk

Ia

2,26

3.

Przemys?aw Kozber

Ia

2,30

4.

Jakub Szewczy?ski

Id

2,35

5.

Patryk Stefa?ski

Ia

2,35

6.

Jan Szyma?ski

Ia

2,45

7.

Jakub Dudek

Id

2,47

8.

Eryk Przysucha

Id

2,49

9.

Kamil S?omi?ski

Ia

2,52

10.

Piotr Sawi?ski

Id

2,52

11.

Patryk Wawrzyniak

Ig

3,03

12.

Kajetan D?u?nik

Id

3,07

13.

Jakub ?wi?tek

Id

14.

Jakub Jankowski

Ig

15.

Mateusz Konieczny

Ia

16.

Piotr Dzierla

Ib

17.

Hubert Stajkowski

Id

18.

Dominik Maciejewski

Ia

19.

Bartosz Sierzchu?a

Id

20.

Piotr ?uczak

Id

21.

Jaros?aw K?osowski

Id

22.

Marcin Kaczmarek

Id

23.

Maciej Ko?aczkowski

Ib

24.

Jacek Mania

Ib

25.

Oskar Wichtowski

Ia

26.

Krystian Konieczny

Ia

27.

Patryk Ju?

Ia

28.

Jakub Bejma

Id

29.

Szymon Szyma?ski

Ia

30.

Micha? Laube

Ib

31.

Grzegorz D?bicki

Id

Klasy drugie - dziewcz?ta


L.p.

Imi? i nazwisko

Klasa

Czas

1.

?ucja Teofilewska

IIa

2,38

2.

Maja Kucz

IId

2,58

3.

Dagmara Rakocy

IId

2,58

4.

Julia Fr?ckowiak

IIa

3,03

5.

Julia Sucha

IIc

3,04

6.

Patrycja Olejniczak

IIb

3,05

7.

Zuzanna Stefa?ska

IIa

3,06

8.

Anita ?ukaszewska

IIa

3,07

9.

Adrianna B?dziecha

IIa

3,08

10.

Monika Pachowicz

IIc

3,11

11.

Dagmara G?uszek

IIa

3,16

12.

Nadia Hauke

IIb

3,18

13.

Julia Martynek

IIa

14.

Magdalena Mrz

IIb

15.

Paulina Gatkowska

IId

16.

Agnieszka Pietrzak

IIa

17.

Karolina Wysocka

IIb

18.

Weronika Blados

IId

19.

Wiktoria Drewicz

IIc

20.

Sandra Micha?ek

IId

21.

Marta Grzywaczewska

IIc

22.

Sandra Litkowiec

IId

23.

Natalia Dudek

IId

24.

Klaudia Nawrocka

IIc

25.

Eliza Za??ska

IIb

26.

Martyna Kujawa

IId

27.

Wiktoria Klimczak

IId

28.

Wiktoria Podolska

IId

29.

Maja Nowak

IId

30.

Weronika Konowalska

IId

31.

Daria Sonnenberg

IIb

32.

Anna Adrych

IIc

33.

Zuzanna Sosnowska

IIc

34.

Martyna Samulska

IIc

35.

Patrycja Gronowicz

IIb

36.

Patrycja Wojtkowiak

IIb

37.

Oliwia Michalak

IIb

38.

Joanna Grczy?ska

IId

Klasy drugie - ch?opcy


L. p.

Imi? i nazwisko

Klasa

Czas

1.

Wiktor Wo?niak

IIa

2,12

2.

Filip Stefa?ski

IIa

2,18

3.

Micha? Grabiszewski

IIa

2,23

4.

Adrian Maciejewski

IIc

2,23

5.

Piotr Nawrocki

IIa

2,28

6.

Mi?osz Szwed

IIa

2,29

7.

Krzysztof Sommerfeld

IIb

2,36

8.

Gracjan Kubiak

IId

2,38

9.

S?awomir Pinkowski

IIc

2,39

10.

Angelo Zamecki

IIc

2,41

11.

Andrzej Inda

IId

2,42

12.

Kamil Kuchta

IIc

2,43

13.

Krzysztof Kaczy?ski

IIb

14.

Dariusz Pawlak

IIc

15.

Robert Tulisz

IIb

16.

Micha? Liberski

IIb

17.

Sebastian D?browski

IIa

18.

Jakub Kincel

IId

19.

Dominik Sendor

IIa

20.

Jan Fliszkiewicz

IIc

21.

Aleksander Schoenradt

IId

22.

Bartosz Szymkowiak

IId

23.

Kacper Konieczka

IIa

24.

Krystian Wyrozumialski

IIc

25.

Jakub ?rama

IIb

26.

Stanis?aw Kubicki

IIa

27.

Jakub Springer

IIa

28.

Rafa? ?usiak

IIb

29.

Ernest Napiera?a

IIb

30.

Krystan Sidmiak

IIa

31.

Kacper Grzegorzewski

IIc

32.

Micha? Kolasi?ski

IIb

33.

Kacper Kujawa

IId

34.

Piotr Kawczy?ski

IIb

35.

Tymoteusz Markwitz

IId

36.

Dominik Rakowski

IIa

37.

Adam Pawlicki

IIc

38.

Miko?aj Pasternak

IIb

39.

Bartosz Wojtkowiak

IIa

40.

Dawid Krych

IIc

41.

Mateusz Iwi?ski

IIc

42.

Dawid Maciejewski

IIc

43.

Miko?aj Gebler

IIb

44.

Bogdan Siuchni?ski

IIb

Klasy trzecie - dziewcz?ta

L. p.

Nazwisko, imi? zawodnika

Klasa

Czas

1.

Kamila Budka

III a

3,02

2.

Anna Surdyk

IIIc

3,03

3.

Natalia Lichota

IIIa

3,11

4.

Julia Nowicka

IIIa

3,20

5.

Aleksandra Nawrot

IIIc

3,33

6.

Weronika Smykowska

IIIb

3,34

7.

Aleksandra Szyma?

IIIc

3,37

8.

Anna Ogrkiewicz

IIIb

3,52

9.

Wiktoria Piec

IIId

4,05

10.

Paulina Nowak

IIIb

4,07

11.

Ilona Nowicka

IIIb

4,08

12.

Paulina Wojtkowiak

IIIa

4,18

13.

Natalia Malczewska

IIIa

14.

Paulina Pa?k

IIIa

15.

Anna Zrobczy?ska

IIIc

16.

Maria Siuchni?ska

IIIc

17.

Maria Burzy?ska

IIId

18.

Wiktoria ?ali?ska

IIId

19.

Kaja Michalska

IIId


Klasy trzecie - ch?opcy

L. p.

Nazwisko, imi? zawodnika

Klasa

Czas

1.

Krystian Wieczorek

IIIc

2,05

2.

Patryk Paczkowski

IIIa

2,13

3.

Miko?aj Wieczorek

IIIb

2,14

4.

Bartosz Belter

IIIa

2,20

5.

?ukasz Kaczmarek

IIIa

2,23

6.

Patryk Miko?ajczak

IIIb

2,24

7.

Patryk Piechowiak

IIIa

2,26

8.

Maciej Stachowiak

IIId

2,27

9.

Sebastian Wieczorek

IIIb

2,29

10.

Mateusz ?lsarczyk

IIId

2,30

11.

Alan Saukens

IIIa

12.

Patryk Jankowski

IIIa

13.

Krzysztof Krl

IIIb

14.

Krzysztof Przyby?

IIIb

15.

Miko?aj Kucner

IIIb

16.

Norbert Frontczak

IIId

17.

Dawid Lor?cki

IIIc

18.

Marek Maj

IIIb

19.

Mateusz Zieli?ski

IIIa

20.

Mateusz Chudzik

IIId

21.

Miko?aj Lisiecki

IIId

22.

Mateusz Pawlicki

IIId

23.

Kondrad Giersig

IIId

24.

Krzysztof Neldner

IIIc

25.

Krzysztof Majewicz

IIId

26.

Kamil Gaca

IIId

27.

Patryk Szwed

IIIa

28.

Norbert Gracz

IIIc

29.

Adrian Sommerfeld

IIIa

30.

Maciej Maryniocha

IIIa

31.

Szymon Futro

IIIa

32.

Jan Krzymieniewski

IIId

33.

Marcin Dolatowski

IIIa

34.

Jacek ?rama

IIIc

35.

Micha? Walkowiak

IIIb

36.

Mateusz Kru?

IIId

37.

Adrian Andruszko

IIId

38.

Pawe? Bartsch

IIIc

39.

Dawid Niezen

IIId

40.

Wiktor Poschen

IIId

K?cik nauczycielski