Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player
Start Zaj?cia wyrównawcze

Zaj?cia wyrównawcze prowadzone s? przez nauczycieli dobrowolnie.

Nauczyciel

Rodzaj zaj?? wyrównawczych

Termin – dzie?

Godzina zaj??

Adrych Ma?gorzata

Fizyka

pi?tek

7.30

Berendt El?bieta

J?zyk polski

pi?tek

13.05

J?zyk rosyjski

pi?tek

7.30

Dembi?ska Barbara

Zaj?cia wyrównawcze

czwartek

14.45

Dorawa Anna

Biologia

pi?tek

7.30

Dudek Ma?gorzata

Geografia

poniedzia?ek

14.00

Hamulczyk Renata

J?zyk polski

czwartek

13.05

Wies?awa Hauke

Chemia

czwartek

7.30

Jeske Magdalena

J?zyk angielski

?roda

14.50

Halina Kunke

J?zyk polski

poniedzia?ek

14.00

Królczyk Renata

J?zyk angielski

?roda

14.45

Dorota Mrozi?ska

J?zyk niemiecki

?roda

14.45

Samol Magdalena

Biologia

?roda

7.30

S?oma El?bieta

J?zyk polski

czwartek

14.00

Senger Danuta

Matematyka

?roda

czwartek

7.30

14.00

?rama Jolanta

Matematyka – kl. II

czwartek

14.00

Matematyka – kl. III

czwartek

14.50

W?glewska Ilona

Przedmioty przyrodnicze

czwartek

14.00

Zaganiaczyk Ma?gorzata

Przedmioty humanistyczne

pi?tek

7.30

Zrobczy?ska Ma?gorzata

Geografia

poniedzia?ek

7.30

Religia

pi?tek

7.30

K?cik nauczycielski