Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Dziesi?ta misja EarthKAM

W dniach 10-13 listopada 2015 r. po raz dziesi?ty nasze gimnazjum uczestniczy?o w misji EarthKAM. Projekt organizowany jest przez NASA. Jego g?wnym celem jest ukazanie r?norodno?ci form powierzchni Ziemi i zwrcenie uwagi na jej pi?kno. By?a to kolejna, wspania?a lekcja geografii. Uczniowie, za po?rednictwem specjalnego programu internetowego i astronautw z Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej mieli mo?liwo?? wykona? unikatowe zdj?cia naszej planety. Teraz na podstawie aplikacji Google Earth, atlasw i wsp?rz?dnych geograficznych (ka?de zdj?cie takowe posiada) opisz? zdj?cia tworz?c prezentacj? multimedialn?, ktr? prze?l? astronautom.

Uczestnicy misji: Julia Dere?y?ska, Joanna Grczy?ska, Andrzej Inda, Adrian Szwed, Karolina Laube, Weronika Rojtek, Bartosz Sierzchu?a, Jakub ?wi?tek, Eliza Za??ska.

Opiekun: Ma?gorzata Dudek


K?cik nauczycielski