Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player
Start Kó?ka zainteresowa?

Zaj?cia prowadzone s? przez nauczycieli dobrowolnie.

Nauczyciel

Rodzaj kó?ka zainteresowa?

Termin – dzie?

Godzina zaj??

Adrych Ma?gorzata

Fizyka

poniedzia?ek

7.30

Chojnacka El?bieta

SKS - badminton

czwartek, pi?tek, czwartek

7.30

14.00

Cibail Beata

Matematyka

Wtorek

czwartek

7.30

13.05

Dembi?ska Barbara

Zaj?cia artystyczne

czwartek

14.00

Dorawa Anna

SKS – pi?ka no?na, unihokej

wtorek

14.45

Dudek Ma?gorzata

Geografia

czwartek

7.30

Hamulczyk Renata

Historia

czwartek

14.45

Jeske Magdalena

J?zyk angielski - kó?ko teatralne

pi?tek

14.00

Kobus - Bogunia Danuta

Kó?ko polonistyczne

Kó?ko z j. rosyjskiego

?roda
pi?tek

7.30

7.30

Nowak Wies?aw

Zaj?cia rekreacyjno - sportowe

?roda, pi?tek

14.45

Rudna Renata

J?zyk angielski - English Club

?roda

7.30

Samol Magdalena

Biologia

poniedzia?ek

14.00

Biologia

poniedzia?ek

14.45

Surdyk Andrzej

ZHP

pi?tek

17.15

Surdyk – Fertsch Wies?awa

Historia

czwartek

7.30

Teofilewski Maciej

Przygotowanie do Konkursu
o Ruchu Drogowym

poniedzia?ek

14.00

W?glewska Hanna

SKS – pi?ka siatkowa

czwartek

16.30

W?glewska Hanna

SKS – pi?ka siatkowa

czwartek

17.15

W?glewska Ilona

Zaj?cia rekreacyjne

czwartek

14.45

 

K?cik nauczycielski