Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

2015/2016

25 kwietnia 2016 r. w Murowanej Go?linie odby? si? II etap Turnieju Pi?karskiego Coca Cola Cup, w ktrym nasi uczniowie

zaj?li I miejsce

i awansowali do Fina?u Wojewdztwa. Wyniki meczw:

Skoki - Murowana Go?lina 1:0

Skok i- Kozieg?owy 2:0

Skoki - Czerwonak 3:1

Sk?ad reprezentacji:

Mateusz Zieli?ski, Szymon Futro, Patryk Piechowiak, Bartosz Belter, Adrian Sommerfeld, Mi?osz Szwed, Stanis?aw Kubicki, Filip Stefa?ski, Jan Szyma?ski.

Opiekun: Grzegorz Samol


Rozpocz??a si? XVIII edycja najwi?kszego w Polsce turnieju dla gimnazjalistw Coca-Cola Cup, ktrego ambasadorem jest Robert Lewandowski i Robert Korzeniowski. W pierwszym etapie turnieju, ktry zosta? rozegrany 4 kwietnia w Murowanej Go?linie reprezentacja dziewcz?t gimnazjum w sk?adzie:

Natalia Jahnz, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Anna Ogrkiewicz, Monika Pachowicz, ?ucja Teofilowska, Gabriela Mistrzak, Roksana Nowak, Ma?gorzata Surdyk, Aleksandra Tyll

zaj??a I miejsce.

W rozgrywkach wzi??o udzia? 8 zespo?w. W fazie grupowej dziewczyny przegra?y z reprezentacj? Murowanej Go?liny 0:1, a pokona?y Czerwonak 2:0 i Rogo?no 3:0. W p?finale dziewcz?ta spotka?y si? z faworytem turnieju dru?yn? z Biedruska i nieoczekiwanie wygra?y 2:0, awansuj?c tym sposobem do fina?u I etapu. Tam ponownie spotka?y si? z dru?yn? z Murowanej Go?liny tym razem pokonuj?c gospodarzy 1:0.

Opiekun: Ilona W?glewska


Na tym samym etapie (6 kwietnia) rywalizowali tak?e ch?opcy. Turniej rozegrany zosta? w W?growcu gdzie spotka?o si? 8 dru?yn z trzech powiatw. W grupie nasi uczniowie pokonali Go?ciejewo 10:0 oraz Damas?awek 5:0

i zremisowali z W?growcem 1:1. W p?finale wygrali R?bczynem 6:0. W finale imprezy musieli uzna? wy?szo?? dru?yny z W?growca przegrywaj?c 1:6 i tym samym zdobyli II miejsce w turnieju,

ale awansowali do drugiego etapu rozgrywek. Gimnazjum reprezentowali:

Mateusz Zieli?ski, Szymon Futro, Patryk Piechowiak, Bartosz Belter, Adrian Sommerfeld, Mi?osz Szwed, Stanis?aw Kubicki, Filip Stefa?ski, Jan Szyma?ski.

Kolejny etap dla dziewcz?t i ch?opcw odb?dzie si? w Murowanej Go?linie. Stawk? jest awans do fina?u rozgrywek wojewdzkich.

Opiekun: Grzegorz Samol


K?cik nauczycielski