Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Powiatowy Integracyjny Turniej Bocci w Skokach

Powiatowy Integracyjny Turniej Bocci w Skokach.

Dnia 5 maja 2016r. w hali Gimnazjum w Skokach odby? si? Powiatowy Turniej Bocci Osb Niepe?nosprawnych. Organizatorem spotkania by?o Katolickie Stowarzyszenie Osb Niepe?nosprawnych Weso?e Misie
w Skokach. Turniej by? finansowany ze ?rodkw bud?etu Powiatu W?growieckiego. W rozgrywkach uczestniczy?o 16 zespo?w wraz
z opiekunami z terenu naszego powiatu : Warsztaty Terapii Zaj?ciowej W?growiec, ?rodowiskowy Dom Samopomocy W?growiec, Warsztaty Terapii Zaj?ciowej Wapno, Szko?a Podstawowa Skoki, Gimnazjum Skoki, ?wietlica Terapeutyczna Skoki, Szko?a Podstawowa Paw?owo Skockie.

Oto klasyfikacja pucharowych miejsc:

I miejsce zaj?? zesp? Iskra WTZ W?growiec,

II miejsce WTZ Wapni 2,

III miejsce WTZ Wapno 1,

IV miejsce Soko?y ?DS W?growiec,

V miejsce ?wietliki ?wietlica Terapeutyczna Skoki.

Mamy nadziej?, ?e to spotkanie przynios?o du?o rado?ci, niezapomniane wra?enia sportowe, pozwoli?o na zawarcie nowych znajomo?ci, jak i pokaza?o, ?e mimo swych niedoskona?o?ci mo?na aktywnie sp?dza? czas. Dzi?kujemy za pomoc i wsparcie naszego spotkania: Powiatowi W?growieckiemu, UMiG w Skokach, dyrekcji, nauczycielom, obs?udze technicznej, uczniom Gimnazjum w Skokach, PaniMa?gorzacie Dziurce, Pani Justynie Kujawie, Pani Paulinie Kmie?, Paniom ze Stowarzyszenia Weso?e Misie oraz Panu Longinowi Sapieja.

Alicja Nowak


K?cik nauczycielski