Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyk├│w w Skokach

Get Adobe Flash player

Dnia 21 maja 2016r. uczniowie naszej szko?y brali udzia? w VI Powiatowym Konkursie Ortograficznym ,,Z Ortografi? za Pan Bratö, ktˇry odby? si? w ?elicach. Gimnazjum reprezentowa?y nast?puj?ce zespo?y:

I - Joanna Dziel i Przemys?aw Kozber z klasy Ia
(uczniˇw przygotowa?a pani El?bieta S?oma)

II - Kamila Przywarska i Oliwia Woci?ska z klasy Id
(uczennice przygotowa?a pani Renata Hamulczyk)

III - Julia Martynek i Zuzanna Stefa?ska z klasy IIa
(uczennice przygotowa?a pani Danuta Kobus-Bogunia)

Uczennice:

Julia Martynek i Zuzanna Stefa?ska z klasy II a wywalczy?y II miejsce, ust?puj?c uczennicom z klasy trzeciej gimnazjum z W?growca.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i zapraszamy w przysz?ym roku.

Danuta Kobus - Bogunia


á

K?cik nauczycielski