Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2016/2017

W ramach wypoczynku letniego w dniach 26 -30 sierpnia m?odzie? pi?ciokrotnie uczestniczy?a w zaj?ciach sportowych.
Dwudziesto trzy osobowa grupa doskonali?a swoje umiej?tno?ci gry w pi?k? siatkow? pod opiek? nauczycieli gimnazjum. Podczas zaj?? rozegrano dwa turnieje: klasy pierwsze single, klasy drugie i trzecie dwjki. Osoby, ktre uplasowa?y si? na pierwszych trzech miejscach otrzyma?y pami?tkowe puchary.

W kategorii single:

I miejsce Wiktoria G?dysiak

II miejsce Daniel Ma?kowiak

III miejsce Julia Przybylska

W kategorii dwjki:

I miejsce Dagmara G?uszek i Filip Stefa?ski

II miejsce Martyna Fr?ckowiak i Miko?aj Gebler

III miejsce Daria Dere?y?ska i Adam Fr?ckowiak

Opiekunowie: Hanna W?glewska, Wies?aw Sierzchu?a

K?cik nauczycielski