Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player
Start Lekkoatletyka Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych

28 wrze?nia w Kobylcu odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych. W kategorii szk? gimnazjalnych startowa?o 6 reprezentacji dziewcz?t. Jako pierwsza lini? mety przebieg?a Julia Przybylska reprezentuj?ca Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw
w Skokach. Na ten sukces i awans do fina?u wojewdzkiego zapracowa? ca?y

zesp? w sk?adzie:

?ucja Teofilewska, Roksana Dudkiewicz, Zofia Koteras, Roksana Nowak, Oliwia Awuku, Zuzanna Szczepaniak, Aleksandra Szczepocka, Nicole Przybylska, Wiktoria G?dysiak, Julia Przybylska.

Opiekun: Hanna W?glewska

Zdj?cia: ?ucja Teofilewska

K?cik nauczycielski