Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Historia powstania gimnazjum.

1 wrze?nia 1999 r. w Skokach powsta?o jedyne w gminie Skoki gimnazjum. Mury Szko?y Podstawowej sta?y si? rwnie? murami nowo powsta?ego gimnazjum. Rozpocz?li w nim nauk? uczniowie ze Skokw, ?osi?ca, Lechlina, Grzybowa, Roszkowa, Chociszewa, Rakojad, Kakulina, Kuszewa, Jab?kowa, Bli?yc, Glinna, Jagniewic, Antoniewa, Potrzanowa, Ro?cinna, S?awy, Rejowca, Nied?wiedzin, Stawian, Paw?owa Skockiego i Szczodrochowa.

Dyrektorem szko?y zosta? mgr Wies?aw Sierzchu?a, a jego zast?pc? mgr in?. Grzegorz Samol. Utworzono siedem oddzia?w klas pierwszych, w tym klas? specjaln?, w ktrych to prac? z uczniami rozpocz??o 27. nauczycieli.

Klasa 1 a 29 uczniw, wychowawca mgr Danuta Kobus - Bogunia

od lewej: Sylwia Walkowiak, Daria Kruszka, Ma?gorzata Miko?ajczak, Beata Kaczmarek, Kamila Lor?cka, Natalia Fryska, Joanna Nowak, Agata Krupecka, Ewa Miko?ajczak, Marietta Kiszka, Kajetan Walkowiak, Tymoteusz B?a?y?ski, Mariusz Sosnowski, Izabela Fidos, Katarzyna Szefli?ska, Anna Ko?ody?ska, Katarzyna K?osowska,
Kinga Jankowska, DanutaKobus - Bogunia, Jakub Orchowicz, Szymon Jankowski, Bartosz Kramer, Micha? Koperski, Roch Lubiatowski, Jaros?aw Biniaszewski, Aron Becker, Jakub ?lsarczyk, Adam Andrzejewski, Tomasz Koteras, Piotr S?oma i Jakub Berendt.

Klasa 1 b 26 uczniw, wychowawca mgr Cecylia Koczorowska

Katarzyna Bia?achowska, Marta Dobska, Justyna Juskowiak, Ilona Krl,
Wies?awa Nowak, Marzena Nowicka, Dagmara P?dzik, Renata Sendor, Izabela S?kowska, Natalia S?kowska, Aleksandra Stoi?ska, Joanna Szyma?, Paula Tafelska, Monika Wyle?a?a, Jolanta Wyrozumialska, Krzysztof Bochy?ski, Pawe? Giersig, Bartosz Go??bowski, Daniel Gruszka, Mariusz Kaszewski, ?ukasz K?osowski,
Leszek Korczak, Mariusz Kucharski, Micha? S?kowski, Gracjan Sroczy?ski.

Klasa 1 c 27 uczniw, wychowawca mgr Andrzej Surdyk

Paula Dudek, Joanna Dull, Anita Fr?ckowiak, Hanna Janiszewska,
Michalina Kaczmarek, Monika Kwiatkowska, Natalia Libner, Alicja Meller,
Zuzanna M?ynkiewicz, Paulina Piku?a, Agnieszka ?wi?tek, Barbara Tadeusz,
Marcin Bartosik, Damian Jerzak, Marcin Klimas, Jakub Kobus, ?ukasz Kubi?ski,
Adam Marsza?ek, Krzysztof Ma?li?ski, ?ukasz Pauszek, Marcin Pawlicki,
Marek Pawlicki, Karol Przykucki, Mateusz Szopi?ski, Micha? Szyma?, Marek Urban, Dawid Zamecki.

Klasa 1 d 22 uczniw, wychowawca mgr Ma?gorzata Zrobczy?ska

Katarzyna Bia?o?y?ska, Agnieszka Cicha, Ma?gorzata Jarzembowska, Natalia Krzy?ka, Katarzyna Mycka, Emilia Nowakowska, Hanna Nowakowska, Anna Maria Rosin,
Adrianna Szudarska, Malwina Szymkowiak, Micha? Angielski, Krystian Bia?o?y?ski, ?ukasz Bochy?ski, Andrzej Tomasz Futro, Bartosz Ma?kowiak, Marcin Makowski, ?ukasz Pluci?ski, Bartosz Pruss, Krzysztof Szwarc, ?ukasz Urbaniak, Rafa? Witkiewicz, Damian Wo?kow.

Klasa 1 e 21 uczniw, wychowawca mgr Jolanta O?dziejewska

Iwona Adamska, Natalia Bejma, Izabela Biedna, Agnieszka Charzy?ska,
Ilona Charzy?ska, Monika Gracz, Lidia Januszewska, Anita Kowalewska,
Edyta Mazurek, Krystyna Stefa?ska, Hanna Szefler, Hubert Bosacki, Pawe? Bykczy?ski, Kamila Fronczak,
Grzegorz Mizgajski, Karol Nowak, Mateusz Pauszek,
Krzysztof Sawi?ski, Tomasz Szafran, Bart?omiej Wi?niewski, Krzysztof Wojnach.

Klasa 1 f 26 uczniw, wychowawca mgr Przemys?aw M?ynkiewicz

Justyna Bartkowska, Bernadeta Jarzembowska, Monika Karbowniczak, Marika Mich, Marzena Nowak, Joanna Nowakowska, Weronika Ogrkiewicz, ?aneta Paw?owska, Joanna Pinkowska, Kinga Popielska, Paulina ?ciepura, Agnieszka Wiertel, Karolina Witkowska, Kamila Wojnecka, Agnieszka Zale?kiewicz, Henryk Biskup,
Micha? Budnik, Arkadiusz Dembi?ski, ?ukasz Gier, Artur Glapa, Edwin K?dziora,
Marek Koterba, Artur Stiller, Krzysztof Szymczak, Pawe? Zieli?ski, Damian Zygmaniak.

Klasa 1 specjalna 4 uczniw, wychowawca mgr El?bieta Berendt.

Aneta Czarnecka, Natalia Kupidura, Tadeusz Pachowicz,
Daniel Walkowiak, Aleksander Zbierski.

Wszystkim uczniom, jako pierwszym w historii gimnazjum, przypad? zaszczyt otrzymania Indeksw gimnazjalisty, ktre osobi?cie wr?czyli wychowawcy klas.

K?cik nauczycielski